START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        SOO        LINKS        CONTACTKortlopend onderwijsonderzoek (KLOO)

Kortlopend onderwijsonderzoek (KLOO) wordt uitgevoerd op basis van vragen uit het veld door universitaire onderzoeksinstellingen. Het onderzoek ondersteunt de dagelijkse praktijk in scholen voor primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Het is actiegericht, schooloverstijgend en in het bijzonder gericht op kwaliteitsverbetering. Inhoudelijk past het onderzoek binnen de ontwikkelingslijnen van authentiek leren, de pedagogische doelstellingen van de school of de school als professionele organisatie. Het ministerie van OCW stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor dit onderzoek, dat door de LPC wordt gecoördineerd. Het uitvoerend secretariaat is ondergebracht bij de KPC Groep.

In opdracht van OCW voert KPC Groep de coördinatie uit van het Kortlopend Onderwijsonderzoek, in samenwerking met APS en CPS. Het onderzoeksprogramma komt tot stand in goed overleg met OCW (BOPO), NWO en de universitaire onderzoeksinstellingen. Informeel vindt er afstemmingsoverleg plaats met de Koepelorganisaties, VO-raad en PO-raad en de BVE-raad.

Vragen van scholen
In het Kortlopend Onderwijsonderzoek wordt door middel van onderzoek antwoord gegeven op concrete vragen van scholen. Wie aanvragen voor kortlopend onderzoek wil indienen, kan dit jaarlijks tot 1 november doen bij het Uitvoerend Secretariaat Onderwijsonderzoek (USO).

Onderzoek
Het onderzoek dient praktijkgericht te zijn met voor scholen direct bruikbare resultaten. Denk daarbij aan scenario’s, good practices, (zelf)evaluatie-instrumenten, et cetera. Het onderzoek ondersteunt de dagelijkse praktijk in de scholen, is schoolnabij en in het bijzonder gericht op de implementatie van kwaliteitsverbetering en de daarvoor noodzakelijke voorwaarden.

Voor meer informatie, klik hier: KLOO
 
Informatie aanvraag onderzoek

AANVRAAGFORMULIER