START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        SOO        LINKS        CONTACTCBOO lidorganisaties

1.    AOb Groep Openbaar Onderwijs
2.    Geledingenstichtingen
3.    Onafhankelijke stichtingen


1.    AOb Groep Openbaar Onderwijs

Per 1 januari 2011 is de vereniging AVMO feitelijk opgehouden te bestaan. Vanaf die datum maakt het AOb groepsbestuur openbaar onderwijs, dat tienduizenden AOb-leden die werkzaam zijn in het openbaar primair - en voortgezet onderwijs vertegenwoordigt, als lidorganisatie deel uit van het CBOO.


Dhr. F. Alibaks (AOb GOO)

Dhr. A.P.M. van Helvoort (AOb GOO)

fayzal.alibaks@hotmail.com          

helvoort1955@gmail.com2.    Geledingenstichtingen

-       Stichting Ouders voor het Openbaar Onderwijs

        Dhr. H. Hommen (OvOO)              

        Dhr. M. Hietbrink (OvOO)                    

h-hommen@tele2.nl      

mhietbrink48@gmail.com          

-       Stichting Bestuurders in het Openbaar Onderwijs

        Mevr. A. Verhagen-Nobel (Stichting BOO)


info@cboo.nl                   

                                                        

        vacature (Stichting BOO)        

                                      

-       Stichting Schoolleiders Openbaar Primair Onderwijs

        Dhr. V.J.H. Kalshoven (SOPO)

vincent@kalshoven.net    

-       Stichting Schoolleiders Openbaar Voortgezet Onderwijs

        Dhr. L.L. Jongejans (SOVO)    

louisjongejans@hotmail.com

        Dhr. E.H. van Bork (SOVO)                                               

edvanbork@online.nl                                      
3.    Onafhankelijke stichtingen

-       PC GVO

        De letters PC GVO staan voor Protestants Centrum Godsdienstig Vormingsonderwijs.  De Stichting                           is op 3 juli 2009 opgericht en heeft ten doel het faciliteren en aanbieden van protestants godsdienstig                          vormingsonderwijs op openbare basisscholen.

        Dhr. E.J. Hendriks (PC GVO)               

hendriks.locht@planet.nl            


-       HVO

        het Centrum voor Humanische Vorming, kortweg het HVO genoemd, is een relatief kleine, flexibele                             (netwerk)organisatie die door
        doelgerichte samenwerking tamelijk ambitieuze doelen wil realiseren. De doelen van het HVO zijn tweeledig:
        1. Binnen het kader van de Humanistische Alliantie onderwijs en opvoeding in humanistisch perspectief                           duurzaam bevorderen.
        2. In datzelfde kader en perspectief levens- en wereldbeschouwelijk vorming duurzaam bevorderen.

        Dhr. N. Stuij (HVO)  

n.stuij@hvo.nl