START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        SOO        LINKS        CONTACT


m
Algemene informatie        Organigram        Bestuur        Jaarverslag 2015        Beleidsplan 2016/2017
m


Wie en wat is het Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs (CBOO)?

Het CBOO is de landelijke belangenorganisatie voor het openbaar onderwijs, waar organisaties die zich inzetten voor (deel)belangen van het openbaar onderwijs gezamenlijk kunnen overleggen, en stelling nemen, en gezamenlijk initiatieven kunnen ontplooien ter versterking van het openbaar onderwijs.

Wat zijn de doelstellingen van het CBOO?

Het CBOO wil werkzaam zijn in het belang van het openbaar onderwijs, en in het bijzonder het openbaar onderwijs bevorderen dat de veelzijdige ontwikkeling van leerlingen dient en daarmee bijdraagt aan hun vorming, en daarbij aandacht besteden aan de betekenis van (de verscheidenheid van) levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving.

Wat doet het CBOO om dat te bereiken?

  • Het CBOO bevordert samenwerking tussen en van openbare onderwijs organisaties, stichting en instandhouding van openbare scholen.
  • Het CBOO ontwikkelt een gemeenschappelijke basis voor onderwijsbeleid, en/of een gemeenschappelijke standpuntbepaling over openbare onderwijszaken.
  • Het CBOO is deelnemer in een groot aantal werkverbanden en adviesorganen.
  • Het CBOO geeft gevraagd en ongevraagd advies aan overheden en andere beleidsbepalende instanties of personen, en/of mondelinge en schriftelijke voorlichting en informatie over openbare onderwijszaken.
  • Het CBOO organiseert werk- en studieconferenties in samenwerking met de Stichting Openbaar Onderwijs (SOO).

Wat is op dit moment de concrete betekenis van het CBOO?

Het CBOO vervult een bindende functie tussen de organisaties voor openbaar onderwijs, bemiddelt, informeert en verwijst op basis van een breed netwerk, en draagt daarmee bij aan de cultuur van samenwerking binnen het openbaar onderwijs.