START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 13

 

Deze week vraag ik u aandacht voor het volgende:
 Kamervragen over openbaar onderwijs leiden tot reactie Limburgs Dagblad.
Ook in de Limburgse media is doorgedrongen, dat de door het CBOO opgestelde vragen ondermeer over de situatie in het primair onderwijs in Parkstad ( ZO Limburg en horst/Sevenum (regio Venlo) nu eindelijk als (Tweede) Kamervragen zijn ingediend. Niet door de PvdA zoals aanvankelijk met een TK lid van die partij was afgesproken, maar door Alexander Pechtold, fractievoorzitter van D66.
Het blijft verbazingwekkend, dat zowel de PvdA als de SP, die beiden toch erkend voorstander zijn van het openbaar onderwijs koud watervrees hebben om ferm met de aangedragen informatie, die bij beide partijen bekend is aan de slag te gaan.
CBOO lidorganisatie AOb/AVMO, de Afdeling openbaar onderwijs van de AOb zal aan het begin van week 14 met een AVMO Nieuwsbrief komen, waarin stelling wordt betrokken t.a.v. de huidige manier van hanteren van Art. 23 van de Grondwet en het daaruit voortvloeiende duaal onderwijsstelsel ( Openbaar – en Bijzonder Onderwijs). De Nieuwsbrief zal met een voorbrief aan de TK worden verzonden.
De probleemstelling in het Limburgs Dagblad van 260308 m.b.t. het openbaar onderwijs is helder en geeft genoeg stof voor nadere doordenking. Klik hier voor het krantenartikel.

 Het Rapport Dijsselbloem gewogen.
Ook in 2008 werkt het CBOO weer mee aan het jaarlijkse symposium, dat de NABS ( = Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad) met lidorganisatie AOb/ABO organiseert. De inhoud van het symposium wordt uit de doeken gedaan in de uitnodigingsbrief. Daarin staat ondermeer het volgende:

Aan de relaties van de NABS
Den Haag, april 2008
Ref.nr.: 120/08.0702/NS/ml
Betreft: uitnodiging symposium ‘Het rapport Dijsselbloem gewogen’

Geachte relatie,

De Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad (NABS) organiseert i.s.m. lidorganisatie AOb/ABO en met medewerking van het CBOO op woensdag 23 april 2008 zijn jaarlijkse conferentie met als titel ‘Het rapport Dijsselbloem gewogen’. De respectievelijke verantwoordelijkheden van politiek en onderwijsveld nader bekeken.

De conferentie begint om 14.00 uur in Regardz La Vie, Lange Viestraat 351 te Utrecht en wordt afgerond tegen 16.30 uur.
Door respectievelijk de heer W. de Kok, hoofd bestuurslid AOb en de heer E.H. Schuyer, oud fractievoorzitter van D66, zal een inleiding verzorgd worden over bovengenoemd onderwerp.

De deelnemers zullen na de inleiding in groepen uiteen gaan en op grond van eigen ervaring en betrokkenheid inzake het onderwerp samen in discussie geraken. Vervolgens zal plenair verslag gedaan worden van het resultaat in de groepsdiscussies en is er gelegenheid om daarover op elkaar te reageren. We sluiten af met een paneldiscussie. De heer A.P. Kotte zal als dagvoorzitter fungeren.

U kunt zich inschrijven met behulp van bijgevoegd aanmeldingsformulier. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Met vriendelijke groet,
mede namens de bovengenoemde organisaties,

Mr. S.J. (Simon) Steen,
secretaris NABS.


Het programma ziet er op hoofdlijnen als volg uit:

14.00 uur Ontvangst
14.15 uur Opening door dagvoorzitter de heer A.P. Kotte
14.20 uur Inleiding door de heer W.A.M. de Kok
14.40 uur Inleiding door de heer E.H. Schuyer
15.00 uur Pauze
15.15 uur Aanvang groepsdiscussie
16.00 uur Plenaire discussie
16.25 uur Afsluiting/drankje

Voor aanmelding kunt u hier aanklikken.
 Eerste CBOO certificaat naar Stichting PROO te Harderwijk.
Het CBOO is ruim 2 jaar bezig met het visiteren van openbare scholen op hun identiteit. Daarvoor zijn formats ontwikkeld. In februari jl. nam het CBOO bestuur het besluit de gevisiteerde scholen op basis van behaalde resultaten op het punt van identiteitsontwikkeling nu ook te gaan certificeren. Omdat de Stichting PROO te Harderwijk als eerste bestuur in het openbaar primair onderwijs de deuren open zette voor CBOO visitatie in de proeffase is de CBOO visitatiecommissie, die de visitatie in sept. 2006 uitvoerde tot het oordeel gekomen, dat in dit geval het bestuur van PROO en de Algemeen directeur als trekker van de kar in aanmerking komen voor het in ontvangst nemen van een certificaat. Dat zal worden uitgereikt op donderdag 030408 door CBOO secretaris M. Hietbrink in aanwezigheid van regionale media. Deze aandacht voor de Stichting PROO valt samen met het vijfjarige bestaan, waaraan ondermeer aandacht werd besteed in twee persberichten, waaraan het volgende werd ontleend:

HARDERWIJK - De ruim 2500 leerlingen van alle openbare basisscholen in de regio hebben vorige week onverwacht een cadeautje gehad. Om haar vijfjarig bestaan te vieren met de kinderen, deelde Stichting prOo een superhandige sleutel- en bidonhanger en een lekkere verrassing uit op elk van haar scholen in de regio. Ook de leerkrachten werden getrakteerd. In de afgelopen vijf jaar is de stichting voor primair openbaar onderwijs uitgegroeid tot een sterke partner in de regio.

PROO heeft de afgelopen jaren een aantal zaken goed op de rails gekregen. Het belangrijkste is dat dankzij de inzet van de schoolteams uit de leerlingen is gehaald wat er in zat. Algemeen directeur Piet Uneken: “We zagen bijvoorbeeld dat het onderwijs goed is verzorgd (de CITO-scores op veel scholen waren bovengemiddeld). Daarnaast is het voor ons als Stichting natuurlijk belangrijk dat we een plek hebben gekregen in het onderwijskrachtenveld. Ook de gemeenten, de voormalige bestuurders, uitten zich tevreden over de gang van zaken.
De verzelfstandiging is uitstekend verlopen.”

Alle positieve geluiden ten spijt, zag het openbaar onderwijs tot voor kort het leerlingental langzaam teruglopen. Uneken: “Mensen lijken bij hun zoektocht naar normen en waarden het openbaar onderwijs over het hoofd te zien. Dat is vreemd, omdat juist daar respect wordt aangeleerd voor elkaars mening. In deze tijd van polarisatie kan juist het openbaar onderwijs een bijzondere en belangrijke rol vervullen.” Het laatste jaar is de instroom in de jongste groepen weer groter dan de uitstroom bovenin. “ We groeien dus weer,” stelt Uneken tevreden vast.

De teams zijn over het algemeen zeer tevreden met de zaken die door prOo worden geregeld. Na een aanloopperiode blijken nu de administratieve en onderwijsondersteunende taken uitstekend door prOo te zijn opgepakt. Al met al dus alle reden voor een feestje, inclusief een taart voor elk schoolteam. Uneken richt nu de blik op de toekomst.


Voor informatie over de te certificeren Stichting PROO zie: http://www.stichtingproo.nl