START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 16

 

Deze week vraag ik u aandacht voor het volgende:
 Ook VOS/ABB op de bres voor het openbaar onderwijs!
Wellicht mede n.a.v. vragen, die D 66 op verzoek van het CBOO als Tweede Kamervragen heeft gesteld n.a.v. de gang van zaken in schoolbestuurlijk Limburg is ook de VOS/ABB druk met deze materie bezig. Zie hiervoor (ontleend aan de VOS/ABB website:

http://www.vosabb.nl/openbaar-onderwijs/actueel/item/artikel/13374/81

 D 66 opnieuw bereid Kamervragen over openbaar onderwijs in te dienen.
De Kamervragen, die de fractie van D 66 bij monde van fractievoorzitter A. Pechtold bereid was te stellen zijn beantwoord door Staatssecretaris S. Dijksma (primair onderwijs). In CBOO berichtweek 15 zijn deze vragen door het CBOO becommentarieerd. Dit commentaar was ook aanleiding nieuwe (vervolg) vragen) te formuleren, mede geïnspireerd door wat de VOS/ABB over de kwestie inmiddels heeft geformuleerd ( zie boven).
Het ambtelijk secretariaat van de D66 fractie in de TK heeft de volgende (vervolg)vragen ingediend:

  1. Acht de staatssecretaris het in overeenstemming met artikel 23 van de Grondwet dat de katholieke bisschop van Roermond meer te zeggen heeft c.q. krijgt over openbare scholen in Limburg dan de betrokken gemeentebesturen?

  2. Heeft de staatssecretaris kennis genomen van het standpunt van de besturenorganisatie VOS/ABB dat gemeenten moeten afzien van de vorming van een samenwerkingsbestuur als het de belangen van het openbaar onderwijs onvoldoende gewaarborgd kunnen worden? Zo ja, wat is uw reactie op dit standpunt van VOS/ABB dat wordt gedeeld door het landelijk platform openbaar onderwijs CBOO?

  3. Heeft de staatssecretaris kennis genomen van het standpunt van de besturenorganisatie VOS/ABB dat de spreiding van twee openbare basisscholen in de gemeente Horst aan de Maas over twee verschillende schoolbesturen ongewenst is, te meer daar deze keuze door het betreffende gemeentebestuur niet helder gemotiveerd kan worden? Deelt u dit standpunt? Zo nee, waarom niet?Visitaties bij SPOP scholen in Parkstad (Limburg).
Op donderdag 170408 en vrijdag 180408 heeft het CBOO visitaties uitgevoerd bij 4 scholen van de Stichting Primair (openbaar) Onderwijs Parkstad. Deze scholen, die mogelijkerwijs aan de vooravond van een overname staan van het Samenwerkingsbestuur MOVARE zijn graag bereid gebleken zich te laten visiteren op het uitdragen van de openbare identiteit. Het betreft De OBS-en De Trampoline in de gemeente Brunssum, de Tovercirkel in Heerlen, de Theo Thijssenschool eveneens in Heerlen en de Robbedoes in Vaals. De visitatiecommissie heeft in laatstgenoemde school ook evaluerend gesproken met directeur de heer R. Offermans in zijn functie van voorzitter van het Collegiaal Management Team (CMT)van SPOP. Met name werd met hem de vraag besproken hoe in zijn visie het openbaar onderwijs zich na een eventuele overname door het Samenwerkingsbestuur MOVARE goed kan blijven positioneren in ZO Limburg. De commissie maakt zo spoedig mogelijk een conceptrapportage klaar, mede omdat dit van belang kan zijn voor de beeldvorming over het openbaar basisonderwijs in die regio turbulente periode.

 Uw allerlaatste kans!!!!!!
Al eerder is gemeld, dat de Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad (NABS) in samenwerking met AOb/ABO, Afdeling Algemeen Bijzonder Onderwijs van de AOb en met het CBOO op woensdag 230408 een symposium organiseert n.a.v. het verschijnen van het Rapport Dijsselbloem!
Om u een laatste kans te geven kennis te nemen van het zeer bijzondere programma en u de gelegenheid te geven toch nog een plaatsje te bemachtigen in de vermoedelijk overvolle zaal zijn programma en uitnodiging nog weer bijgevoegd. Aarzel niet langer en meldt u aan. Slechts enkele dagen scheiden ons allen nog van deze adembenemende gebeurtenis, waar u veel anderen zult ontmoeten, die net als u deze “nieuuwsgaring”en discussie bijeenkomst niet willen missen.

Voor het programma kunt u hier klikken.

Voor het inschrijfformulier kunt u hier klikken.

 


 

Vergaderplanning AVMO.
 
RAV Vergaderingen zijn op:

  • 24 september

  • 28 januari

  • 15 april

  • 3 juni

Congres en AV vindt plaats op: 5 november.

 

Klik hier voor de AVMO schoolkalender.