START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 2

 

Deze week vraag ik u aandacht voor het volgende:
 Openbare activiteiten in 2008.
Velen van u hebben waarschijnlijk al een nieuwe agenda voor het 2008 gekocht dan wel gebruiken inmiddels een digitale agenda. Om voor u al enige overzichtelijkheid te scheppen in nu bekende activiteiten van het CBOO, het SOO en CBOO lidorganisaties zet ik chronologisch de nu bekende zaken op een rijtje.
U kunt ze dan meteen invoeren in uw agenda.
Het betreft:

 1. Dinsdag 190208 Bestuursvergadering CBOO .
  Tijdens die vergadering wordt de inhoudelijke hoofdmoot gevormd door de bespreking van voorstellen van de bestuurscommissie visitatie. Daarnaast wordt een aantal geactualiseerde visitatiemodellen voor het PO, het VO en voor PABO’s en een visitatieprogramma voor deze onderwijssectoren gepresenteerd.

 2. Symposium over een actueel onderwerp van de NABS en de algemeen bijzondere afdeling van de AOb, AOb/ABO in samenwerking met het CBOO.
  De Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad (NABS) met lidorganisatie AOb/ABO en m.m.v. het CBOO op woensdag 230408 het jaarlijks symposium in Zalencentrum Vredenburg in Utrecht.
  Het symposium start om 14.00 uur en zal worden afgerond rond 16.30 uur. De invulling van het symposium is mede afhankelijk van de definitieve uitkomsten van het parlementair onderzoek naar de gang van zaken m.b.t. het onderwijsbeleid van de laatste decennia. Aan de voorbereiding wordt hard gewerkt. Houd ook voor dit evenement vast ruimte vrij in uw agenda.

 3. AVMO Congres 2008.
  CBOO lidorganisatie AVMO heeft voor 2008 de datum/tijdstip en locatie van het jaarlijkse congres vastgelegd. Het AVMO Congres vindt in 2008 plaats op woensdag 051108 van 14.00 uur tot 16.30 uur in zaal 417 op de 4e etage van het Beatrix gebouw van de Jaarbeurs in Utrecht. Over het onderwerp wordt in de komende weken de definitieve beslissing genomen. Vervolgens wordt z.s.m. in een speciale AVMO nieuwsbrief bekend gemaakt, wat AOb/AVMO in zijn 141e bestaansjaar de Congresgangers gaat bieden.


 

CBOO Visitaties openbaar onderwijs worden in 2008 voortgezet.
De visitaties openbaar onderwijs worden door het CBOO met volle kracht voortgezet. Gestreefd wordt om ook meer dan tot nu toe is gebeurd VO scholen te visiteren. Daarnaast staat voor de komende maanden overleg met PABO’s op de rol om met elkaar te bezien hoe en wanneer de visitaties, die op een aantal PABO’s al heeft plaatsgehad worden voortgezet. Dat daaraan behoefte bestaat is in gesprekken in december jl gebleken. Nadere informatie volgt in de komende weken.

 Persbericht

Voorjaarssymposium HVO ‘Virtuele vorming’ 21 maart 2008.
Over internet en identiteit, relaties, zingeving en verbeelding.

Op vrijdag 21 maart 2008 vindt het voorjaarssymposium van het HVO voor de vijfde maal plaats in Utrecht onder de titel 'Virtuele Vorming'. Het thema is 'internet en identiteit, relaties, zingeving en verbeelding'. Het tweejaarlijkse symposium is bedoeld voor leraren hvo en levensbeschouwing, maar overige belangstellenden zijn zeker ook van harte welkom.

In het ochtendprogramma zal een inleiding gehouden worden over ‘Identiteit en relaties op internet’ door Justine Pardoen (hoofdredacteur Ouders online) en over ‘De virtuele wereld als uitdaging voor de verbeelding’ door Hans Alma (hoogleraar psychologie en zingeving en rector magnificus aan de Universiteit voor Humanistiek). Ook wordt de Joke Zonneveldprijs voor de tweede maal uitgereikt. In de middag kunnen deelnemers kiezen voor twee van vier workshops.

Internet heeft de mogelijkheden tot zelfvorming voor kinderen en jongeren sterk vergroot. Kinderen tussen 10 en 15 jaar brengen uren achter de computer door. Leven zonder de computer is voor hen vrijwel ondenkbaar geworden. De bijzondere informatie- en communicatiemogelijkheden en sterk tot de verbeelding sprekende, geconstrueerde spelwerelden waar je met een andere identiteit de beperkingen van het echte leven kunt overstijgen, maken internet tot een krachtig vormingsinstrument, zowel in positieve als negatieve zin. Op het symposium zullen we de volgende en mogelijk andere vragen met elkaar grondig onderzoeken: Hoe moeilijk zal het voor kinderen en jongeren zijn een gezonde balans te onderhouden tussen de fysieke wereld en de virtuele wereld? Kan het humanistisch vormingsonderwijs daar een ondersteunende rol bij spelen? Kan het hvo de zelfvorming via internet zelfs verdiepend verrijken?

Voor meer informatie over het programma en aanmelding kunt u terecht op de website van het HVO: www.hvo.nl


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeannine Corneille, telefoon: (030)2856663 (ma/di/do) of 06 12877434, e-mail: j.corneille@hvo.nl

 Discussie over verplichting homo-emancipatie op scholen barst los.

Op 18 februari organiseert Empowerment, kenniscentrum seksuele diversiteit in het onderwijs, een symposium over de vraag of homo-emancipatie verplicht moet worden op scholen. De homobeweging vroeg in de afgelopen twee jaar geregeld om een verplichting vanwege de weigering van scholen preventief aandacht te besteden aan de bestrijding van homofobie.

Geen specifieke aandacht gewenst
Het is een bekend feit dat scholen zeer aarzelend staan tegen specifieke aandacht voor homo-emancipatie. Scholen vinden specifieke aandacht voor een thema weel vaker ongewenst. Maar de desinteresse voor homoseksualiteit is opvallend, vergeleken met soortgelijke onderwerpen als loverboys, breezer seks en internet dating.

Vraag om verplichting
De vraag om een vorm van verplichting komt nu geregeld terug. Nog onlangs kwam de VVD in de 2e kamer met een door het COC ingefluisterde motie om homoseksualiteit in de kerndoelen op te nemen. Begin 2007 kwam de PvdA met een motie om bestrijding van homofobie op te nemen in het veiligheidsplan. Beide moties werden verworpen; de weerstand tegen meer regelgeving voor scholen is groot.
In 2003 kwam de onderwijsinspectie met richtlijnen voor de bestrijding van homofobie, maar beleid is op scholen zo afwezig dat specifieke controle weinig zin heeft. Bovendien heeft de inspectie geen sancties. De Commissie Gelijke Behandeling constateerde begin 2007 dat preventief beleid tegen homofobie nog niet verplicht is, waardoor docenten en leerlingen zwak staan als zij daarom vragen. Volgens de Commissie ligt het initiatief nu bij de regering.

Nieuwe informatie over het effect van schoolbeleid
Het symposium vindt plaats omdat Empowerment en het APS in de afgelopen jaren met scholen experimenteerde rond de integratie van homobeleid in breder beleid rond sociale veiligheid. Daardoor is er nu nieuwe informatie beschikbaar over de vraag hoe impliciet of expliciet het beleid zou moeten zijn.
Op de dag presenteren Empowerment, het APS en de Rutgers Nisso Groep de werkwijze op scholen en de resultaten van het effectonderzoek.
Op basis van het onderzoek, maar ook op basis van onze ervaring met schoolbegeleiding, schreef Empowerment een boekje met tips voor schoolmanagers, dat zij op deze dag presenteert.

Datum en tijd
Datum: 18 februari 2007 van 13:30 uur tot 17.00 uur
Locatie: In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht
Aanmelden via info@empower-ls.com

Zie ook: http://www.empower-ls.com/nieuws/agenda/080218