START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 20

 

Deze week vraag ik u aandacht voor het volgende:
 Inzicht.
De nieuwe directeur van de VOS/ABB Theo Hooghiemstra,die sinds begin dit jaar in functie is komt uitvoerig aan het woord in een interview in het VOO Magazine Inzicht, nummer 3 van mei 2008 (blz. 6,7 en 8). Naast een zeer openhartige uiteenzetting over de positie van de VOS/ABB m.b.t. de te varen koers stelt de VOS/ABB directeur ondermeer, dat het voor de profilering van zijn organisatie belangrijk is, dat daarbij samenwerking met andere organisaties, waaronder de VOO wordt gezocht. In kennismakingsgesprekken met CBOO voorzitter Rob Tielman en apart met Martien Hietbrink in diens functie van voorzitter van CBOO lidorganisatie AOb/AVMO is ditzelfde aspect uitvoerig aan de orde geweest. Zowel het CBOO als AVMO zijn van oordeel, dat zeker in het kader van Good Governance afstemming tussen geledingenorganisaties in het openbaar onderwijs, waaronder de VOO als door de overheid gesubsidieerde ouderorganisatie, essentieel is voor een goed functionerend openbaar onderwijs.
Als alle organisaties in het openbaar onderwijs tot het Inzicht komen dat frequent overleg voor goede invulling van de positie van het openbaar onderwijs een must is wordt de titel van het VOO interview met Hooghiemstra “Openbaar Onderwijs is elkaar ontmoeten” waargemaakt.
 Uitnodigingvoor Interactief Theater!!!!!!!!
in Grand Café de Koperen Tuin, Prinsentuin1, 8911 DE Leeuwarden.
Datum: donderdag 22 mei 2008 vanaf 19.00 uur.
“Vrolijke Scholen allianties”

Via lokale allianties wordt in verschillende regio’s gediscussieerd over hoe men lokaal meer systematisch kan werken om van homo-emancipatie een geïntegreerd aspect van scholen te maken. Dit wordt gedaan tijdens een aantal bijeenkomsten. De aanzet in Leeuwarden wordt gegeven door de AOB, het CBOO en COC Friesland. Het ideale resultaat van deze bijeenkomsten moet een afspraak worden tussen gemeente, de scholen en homo-organisaties om de komende jaren meer systematisch samen te gaan werken aan veilige scholen.

Op donderdag 22 mei wordt daarom een speciale theatervoorstelling opgevoerd. Het interactief theater AanZ zal in haar voorstelling ingaan op aspecten die met veiligheid en homoseksualiteit op school te maken hebben.
AanZ wil de huidige samenleving positief beïnvloeden ten aanzien van de waardering over homoseksualiteit en een bijdrage leveren aan acceptatie en tolerantie van seksualiteit in het algemeen. Daarbij staat de gelijkwaardigheid van homoseksualiteit en heteroseksualiteit voorop.

De partijen binnen de alliantie nodigen u, leraren, onderwijzers, schoolleiders en bestuurders uit om de speciale theatervoorstelling bij te wonen in Grand Café de Koperen Tuin, Prinsentuin1, 8911 DE Leeuwarden. Datum: donderdag 22 mei 2008 vanaf 19.00 uur.

U kunt zich aanmelden via het CBOO in Utrecht onder vermelding van Vrolijke Scholencampagne Noord Nederland info@cboo.nl

of telefonisch 030 – 2989167.
 Vooraankondiging.
Aan de hogeschool Edith Stein/Onderwijscentrum Twente te Hengelo is een RAAK Subsidie toegekend om te samen met basisscholen werken aan de identiteit en profilering van het openbaar onderwijs. Onderstaande uitnodiging is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp.

Heb 't Lef!; Durf jij te komen?
Slotmanifestatie RAAK Sociale Cohesie:
Van klein naar GROOT; samen oefenen tot een sociaal cohesieve basisschool.

Op woensdagmiddag 11 juni 2008 vieren we van 14.00 tot 16.30 uur het einde van het eerste jaar RAAK Sociale Cohesie.
Tijdens deze spetterende bijeenkomst op de Hogeschool Edith Stein /OCT willen we graag de eerste opbrengsten van dit programma met jullie delen.
U kunt geïnspireerd raken door:

  • "Socia", de film,

  • in gesprek te gaan met de kartrekkers van obs de Europaschool,

  • inzicht te verkrijgen in het onderzoek Leergeschiedenis Sociale Cohesie olv Henk Ritzen .

  • de eerste delen van "Heb 't Lef!" (de éérste basisschoolmethode Levensbeschouwing voor openbaar /algemeen bijzonder onderwijs) te bekijken en in gesprek te gaan met de auteurs.

Deze middag is voor iedereen die geïnteresseerd is in de laatste ontwikkelingen binnen het primair openbaar / algemeen bijzonder onderwijs. Ontdek jouw raakvlak met sociale cohesie!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sabine Pikkemaat via pikkemaat@edith.nl of met Janine van de Linde linde@edith.nl

 Koplopen in HOMO emancipatie. Studiedag op zaterdag 31 mei (Ingezonden Mededeling)
 

Namens de landelijke ‘vrolijke scholen coalitie’ wordt u uitgenodigd voor het minisymposium ‘Koplopen in homo-emancipatie op scholen’. Dat wordt gehouden op 31 mei a.s. te Utrecht. Het symposium is een vervolg op het minisymposium ‘De Roze Draad in veiligheid op school’ (18 februari j.l.).

Voor meer informatie: http://www.aob.nl/kixtart/nm/articlefiles/6980-uitnodiging_studiedag.pdf