START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 24

 

Deze week vraag ik u aandacht voor het volgende:
 Boerka op school? Er zijn grenzen!

Met deze titel gaat de VOS/ABB in op de stelling name van het Stadsdeelraadlid Marcouch in Amsterdam Slotervaart, die stelde dat het ontstaan van Islamitische scholen is bevorderd door de houding van instellingen voor openbaar onderwijs m.b.t. de vrijheid van geloofsbeleving en uitingen voor Islamitische jongeren.
Het CBOO onderschrijft de analyse van de VOS/ABB en staat achter het ingenomen standpunt.

Lees verder: http://www.vosabb.nl/werkgevers-in-onderwijs/item/artikel/13589/1

 Uitreiking CBOO certificaten.
Eind juni worden in de onderwijsregio Noord Nederland aan twee gevisiteerde scholen certificaten uitgereikt. Het betreft de OBS het Bijvank in Enschede, wijk Wesselerbrink en, bestuurd door de Stichting Consent, die 38 basisscholen onder beheer heeft en OBS van Heemstraschool in Oudwoude (Fr), bestuurd door de Stichting ROOBOL, die in een aantal plattelandsscholen in de NO hoek van Friesland inhoud geeft aan de openbare identiteit. Over meer visitaties in die scholenconglomeraten worden nog gesprekken gevoerd.
 CBOO bestuur vergadert over Kamervragen.
De situatie in het openbaar basisonderwijs heeft aanleiding gegeven tot het stellen van Kamervragen aan de Staatssecretaris van Onderwijs mevrouw s. Dijksma. Over de beantwoording van de vragen door de staatssecretaris is het CBOO vooralsnog niet tevreden. E.e.a. is aanleiding een duidelijke lijn uit te zetten in de CBOO bestuursvergadering van dinsdag 170608.
In een volgend bericht zal uitvoerig op de Kamervragen als zodanig, de beantwoording ervan en de stelling name van het CBOO bestuur worden ingegaan.
 NVOR symposium geeft nieuwe impuls!

De Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht organiseerde in samenwerking met Van Doorne Advocaten Notarissen Fiscalisten op woensdag 040608 Het symposium ‘De rol van de (G)MR in nieuwe bestuurlijke verhoudingen’
Hoofdthema was de rol en invloed van de ((G)MR in nieuwe bestuurlijke verhoudingen. Aangehaakt werd bij het wetsvoorstel goed bestuur PO/VO. De (G)MR krijgt door het governance beleid een rol in het spel van ‘checks and balances’ rond het bestuur van de rechtspersoon en zaken zoals horizontale verantwoording. Centrale vraag was ondermeer: kan en moet de (G)MR een countervailing power zijn ten opzicht van het bestuur/RvT of juist niet (‘de MR als toezichthouder op de toezichthouder’)?
Opvallend was, dat tijdens het symposium aanwezige bestuurders en schoolleiders het contact tussen raad van Toezicht en (G) MR-en onwenselijk vonden . Het veel gehoorde argument was dat een dergelijke situatie de bestuurskracht van de Bestuurder teveel zou aantasten. Het onderwerp is echter van wezenlijk belang voor de invulling van de maatschappelijke vraag, wie het m.b.t. de invulling van het onderwijs in de toekomst voor het zeggen hebben/krijgen. CBOO lidorganisatie AOb/AVMO zal er op korte termijn een Nieuwsbrief aan wijden, die bedoeld is als discussiedocument, ook in CBOO kring en daarbuiten!