START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 26

 

Deze week vraag ik u aandacht voor het volgende:
 CBOO certificaten uitgereikt in Noord – en Oost Nederland.
OBS Het Bijvank in Enschede krijgt eerste CBOO certificaat in Nederland.

Het landelijke platform voor openbaar onderwijs, het CBOO, heeft op maandag 23 juni het eerste certificaat “identiteit openbaar onderwijs” in Nederland heeft uitgereikt.

En wel aan de directeur van OBS Het Bijvank mevrouw E. Rouwenhorst en aan centraal directeur de heer L. Nipperus van de Wesselerbrinkscholen vanwege de zeer bijzondere vormgeving van het openbaar onderwijs aan het Bijvank. De school en alle geledingen voldoen naar de mening van de visitatiecommissie bestaande uit CBOO bestuurslid mevr. A. van Rooij en de heer M. Hietbrink volledig aan de door het CBOO opgestelde criteria voor openbaar onderwijs. Het Bijvank is één van de 38 openbare basisscholen van de Stichting voor openbaar Basisonderwijs Consent. In de Enschedese wijk Wesselerbrink werken 3 openbare basisscholen samen onder regie van centraal directeur Nipperus. Deze deed de toezegging zich ook in te gaan zetten voor CBOO visitatie van de andere openbare basisscholen in Wesselerbrink.

Ook tijdens de uitreiking van het certificaat viel weer op hoe prettig de sfeer op school is. Hoe de kinderen, jong en oud, het leuk vinden om met elkaar te laten zien dat respect voor elkaar vanzelfsprekend is. En dit verwoord in teksten en liedjes (zie bijlage). Op een school met veel verschillende nationaliteiten is men er in geslaagd op een objectieve manier te laten zien wat de verschillende levensbeschouwingen in houden. En dat het kerstfeest en het suikerfeest naast elkaar kunnen worden gevierd. Maar ook de wijze waarop aan veiligheid wordt gewerkt. En er naar ouders wordt geluisterd en ouders betrokken worden bij de school. En ook hoe men met een geweldig feest aan de buurt laat zien waar Het Bijvank voor staat.

Kortom: voor het CBOO is Het Bijvank een voorbeeld van hoe je op een actieve manier invulling kunt geven aan de pluriforme identiteit, kortom een echte openbare school waar iedereen zich thuis voelt en met respect wordt behandeld.

Op de website van de school is een fotoreportage van de uitreiking van het CBOO certificaat te zien.
Klik hiervoor aan: http://picasaweb.google.com/hetbijvank/UitreikingCertificeringVOO

 “Certificaat Van Heemstra - Onderzoek levert uitstekende resultaten op”.

Dit kopte het Nieuwsblad van Noordoost Friesland deze week na de uitreiking door CBOO secretaris Martien Hietbrink.
In 2005 stond de Van Heemstraschool in Oudwoude (Fr) nog op de nominatie om te worden gesloten vanwege een teruglopend leerlingenaantal. Na een verbeten strijd door ouders, personeel, MR, de plaatselijke politiek, en met hulp van het CBOO, werd het gevaar afgewend. Dat dit de juiste uitkomst was, blijkt nu uit het visitatierapport:
Een zeer verzorgde functionele leefgemeenschap met moderne apparatuur. Grote openheid naar en betrokkenheid van de ouders. Zeer sterke collegialiteit onder het personeel. Absoluut geen hiërarchische structuur. Veel waardering voor het richtinggevend optreden van de onderwijscoördinator. Een goede relatie met de hoofdvestiging. Veel aandacht voor leerlingen die extra zorg behoeven, ook hoog begaafden. De leerlingen wordt geleerd zich te verdiepen in anderen en respect te hebben voor elkaars gevoelens. ( Dit laatste onder meer door deelname aan een internationaal project.) De levensbeschouwelijke pluriformiteit komt sterk tot uiting en wordt gedragen door personeel en ouders. Kwalitatief goed onderwijs. De school heeft een regionale functie en maakt duidelijk deel uit van de dorpsgemeenschap.....
Toen uiteindelijk besloten werd de school open te houden als nevenvestiging, voorzag men dat de Van Heemstraschool weer zou gaan groeien. De doelgrens van 30 leerlingen is inmiddels al gepasseerd.

Mijn zoon vierde zijn laatste schooldag op de Van Heemstraschool. Na de vakantie gaat hij naar een school voor VO, die ook klein en toegankelijk is en waar hij eveneens onderwijs gaat krijgen van hoge kwaliteit. Dit in weerwil van het stigma van onderwijsachterstand dat Friesland opgelegd heeft gekregen.
Dit doet bij mij de vraag rijzen of het bij de aanpak van die achterstand niet een beter beleid is om de kleine plattelandsscholen te ondersteunen en te stimuleren, dan om ze te sluiten?

In het afgelopen half jaar is van vier plattelandsscholen in Friesland bekend gemaakt, dat zij hun deuren moeten sluiten wegens een teruglopend leerlingenaantal. Dat betekent, dat evenzoveel dorpen danig aan leefbaarheid hebben ingeboet.
Gezien het bovenstaande vraag ik me af, of daar door “de politiek” wel de juiste beslissing genomen is. Maken demografische veranderingen het niet noodzakelijk, dat de ondergrens van 23 leerlingen voor het bestaansrecht van een basisschool op korte termijn opgetrokken wordt? De Van Heemstraschool bewijst, dat met de juiste inzet en focus, ook een school met weinig leerlingen levensvatbaar is en topkwaliteit kan leveren, met name door deze kleinschaligheid.

Jolanda Rötert - AVMO kaderlid en ouder van een leerling van de van Heemstraschool

De van Heemstraschool ressorteert onder ROOBOL een stichting die openbaar basisonderwijs in NO Friesland bestuurt.

Uitreiking van het certificaten vond plaats aan de alg. directeur van ROOBOL, Joeki Blom vanwege de inzet voor ondermeer de Van Heemstraschool en aan Annele van Dellen, directeur van ondermeer de locatie Van Heemstraschool in het kleine Oudwoude. Locatiedirecteur Reiny Kas, die met enorme inzet de kleine school, direct leiding geeft deelde in de eer ( en het genoegen) dat de aanwezigen beleefden aan de uitreiking - MH

 AVMO Nieuwsbrief 20 al gelezen????.
Zo niet, dan kunt u de website van CBOO lidorganisatie AVMO aanklikken:
http://avmo.aob.nl/ en dan rechtsboven nieuwsbrieven en vervolgens Nieuwsbrief 20, die u kunt downloaden.

Of u klikt op de volgende hyperlink: http://www.aob.nl/doc/Avmonieuwsbrief20230608.pdf


 Zomervakantie 2008 begonnen.
De eerste stroom caravans en andere vakantievehikels is begonnen aan een tocht naar oorden, die minstens zo zonnig zijn dan Nederland. Vanaf vrijdag 270608 heeft Regio Noord in PO en VO vakantie. Reden voor het CBOO gedurende een aantal weken het zenden van de bekende weekberichten te staken. M.i.v. week 36 verschijnt weer een nieuw CBOO bericht. In dat eerste nummer wordt o.a. samengevat wat er aan relevante zaken in en rond de zomervakantie op het gebied van het openbaar onderwijs is gebeurd. Het secretariaat is m.u.v. de weken 32 t/m 34 permanent bereikbaar.
Het DB/CBOO wenst u allen een heel prettige en welverdiende vakantie met mooi zomers weer toe.