START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 3

 

Deze week vraag ik u aandacht voor het volgende:
 CBOO bestuurscommissie visitaties met voortvarendheid aan de slag.
Een uit vier personen bestaande CBOO bestuurscommissie houdt zich intensief bezig met de verdere professionalisering van de visitaties. Om dit te verder vorm te geven worden ondermeer de volgende zaken aangepakt.

  • Het actualiseren van de visitatieformats voor PO, VO en voor de PABO’s, die modules openbaar onderwijs verzorgen.

  • Het opzetten van trainingen voor visitatoren, inclusief complete programma’s en tijdstippen.

  • Het geven van trainingen voor visitatoren. Hieromtrent gaan binnenkort oproepen voor aanmelding met verdere informatie de deur uit.

  • Het (beter) spreiden van de aanvragen voor visitatie. De aanzwellende stroom aanvragen maakt dat noodzakelijk om piekbelasting bij de nu beschikbaar zijnde visitatoren te voorkomen.

  • Het formuleren van concrete concept besluiten t.b.v. besluitvorming voor de CBOO bestuursvergadering van dinsdag 190208, waaronder het concept besluit om na enige jaren ervaring met visitaties de openbare VO scholen en PABO’s, die gevisiteerd worden /zijn gevisiteerd te certificeren.

  • CBOO certificaten openbaar primair onderwijs worden (vermoedelijk in maart a.s. ) uitgereikt aan de drie openbare scholen in Landgraaf (De Carrousel, De Harlekijn en de Speurneus) en aan het Samenwerkingsbestuur MOVARE met zetel in Kerkrade, waaronder deze drie scholen ressorteren. Dit is afgesproken met de drie directeuren en met de betrokken MOVARE regio manager Andrew Simons.Kadervergadering AVMO.
In week 3 verscheen ook AVMO’s nieuwsbrief nr. 18. van CBOO lidorganisatie AOb/AVMO.

Zie hiervoor http://avmo.aob.nl en dan aanklikken nieuwsbrieven - Nieuwsbrief 18.
Daarin werd ook de AVMO kadervergadering van woensdag 300108 aangekondigd en werden de voornaamste onderwerpen genoemd. De volledige agenda was daarin nog niet vermeld. Op verzoek van zeer velen wordt deze hierbij weergegeven. Tevens wordt nog weer een aanmeldingsformulier aangehecht.

Klik hier voor de agenda; klik hier voor het aanmeldingsformulier.

 Nieuws van de VNG website.
Gemeenten hebben een convenant afgesloten over vroegtijdig schoolverlaten.

Voor meer informatie kunt u aanklikken: http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=74710