START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 46

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 Rob Tielman over het CBOO congres.
De voorzitter van het CBOO, Prof. Dr. R.A.P. Tielman heeft deelgenomen aan de discussie tijdens het AVMO Congres 2008 op 051108. De resultaten van het Congres van CBOO lidorganisatie AOb/AVMO vat hij als volgt samen: Ik ben zeer verheugd over het resultaat van het AVMO Congres: Het ging over een zeer relevant en actueel onderwerp waarover verstandige dingen werden gezegd door met name Pieter Huisman en Theo Hooghiemstra. Het CBOO kan goed werken met de standpunten van AVMO en zal bij de lopende en toekomstige visitaties de toetsing op bestuurlijke identiteit van openbare scholen meenemen. Juist nu de fusiegolf een bedreiging voor de openbare identiteit dreigt te worden is het van groot belang om daar op te letten. Wij worden daarin gesteund door de Tweede Kamer en verheugen ons op de door de VOS/ABB bepleite samenwerking rond de belangenbehartiging van het openbaar onderwijs.
 

Ook de VOS/ABB komt met een nabeschouwing.
Hiervoor kunt u aanklikken:

http://www.vosabb.nl/werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/13958/1257/


CBOO lidorganisatie AOb/AVMO heeft al een rondschrijven over het thema doen uitgaan.

Dat vindt u onder:
http://www.aob.nl/doc/Avmonieuwsbrief2309112008.pdf

 Uit de wekelijkse VNG Nieuwsbrief:

Wet Planningsvrijheid in werking – ook van belang voor VO bestuurders in het openbaar onderwijs.
http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=82946


 Mededeling CBOO secretariaat.
In week 47 verschijnt er geen CBOO Weekbericht. Het eerstvolgende weekbericht ontvangt u in week 48.