START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 48

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 Openbaar onderwijs Limburg in bespreking.
Niet alleen op landelijk niveau zijn openbaar onderwijsorganisaties actief, zoals bij het op woensdag 051108 gehouden AVMO congres, ook in de regio kunt u ze ontmoeten.
Op woensdag 031208 wordt op Initiatief van de Stichting voor Openbaar Basisonderwijs Akkoord (Venlo e.o) van 19.30 tot 21.45 uur Tulip Inn & AC Restaurant , Kleefsedijk 29, 5975 NV Sevenum een gesprek gehouden met betrokkenen in het openbaar onderwijs in Limburg. Inleidingen worden verzorgd door VOS/ABB directeur Th. Hooghiemstra en VOO directeur R. Limper. Voor dit gesprek zijn door de Stichting Akkoord ook bestuurders van CBOO en AOb/AVMO uitgenodigd. Belangstellenden uit de circuits van het CBOO en AVMO, die werken in het openbaar onderwijs of daar bestuurder zijn kunnen zich aanmelden bij :
Ralph Hoffman (Kennismanager)
Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo
Postbus 680, 5900 AR Venlo
T 077-3210002 - F 077-3210003 - M 06-12326251
ralph@akkoord-po.nl - www.akkoord-po.nl
 NABS/ABO symposium m.m.v. het CBOO gaat definitief door!
Tijdens een bijeenkomst op woensdag 261108 van bestuurders van NABS (= Nederlandse Alg. Bijzondere Schoolraad), AOb/ABO (= Afdeling Alg. Bijzonder Onderwijs van de AOb) en het CBOO is de knoop doorgehakt. Besloten is het reeds eerder in voorbereiding genomen symposium op woensdag 150409 in Zalencentrum Vredenburg te Utrecht doorgang te laten vinden. Het begint om 14.00 uur en duurt tot rond 16.30 uur.
Het thema is: "positieve aandacht voor traditionele onderwijsvernieuwers en hun pedagogisch didactische concepten."
Noteert u datum, tijd en locatie alvast in uw agenda. Binnenkort volgt via een CBOO bericht verder inhoudelijk nieuws omtrent de verdere voorbereidingen en de wijze van aanmelden.
 Petitie voor structurele financiering g/hvo (Ontleend aan de website van de VOS/ABB).
26 november 2008

Leraren godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) moeten structureel worden gefinancierd door het ministerie van OCW. Dat staat in een petitie die voorzitter Rob Limper van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft overhandigd aan voorzitter Wim van der Kamp van de Vaste Kamercommissie voor OCW. De petitie is mede ondertekend door VOS/ABB .
In de petitie staat dat g/hvo mede vormgeeft aan het pluriforme karakter van het openbaar onderwijs en bijdraagt aan het bevorderen van burgerschap. Als er geen structurele rijksbekostiging voor komt, zal g/hvo echter veranderen in 'een dode letter in de wet'.
Daarom is het volgens VOS/ABB en de andere ondertekenaars van de petitie belangrijk dat de financiering van g/hvo structureel wordt opgenomen in de onderwijsbegroting van het kabinet. Alleen op die manier kan g/hvo voor het openbaar onderwijs behouden blijven en is het mogelijk om in het kader van de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) voldoende kwaliteit te leveren.

Amendement.
De coalitiefracties van CDA, PvdA en ChristenUnie in de Tweede Kamer dienen tijdens de begrotingsbehandeling van OCW, die volgens planning van 9 tot 11 december zal plaatsvinden, een amendement in voor structurele financiering van g/hvo. Dat heeft CDA-Kamerlid Jan Jacob van Dijk tegenover VOS/ABB bevestigd.
Het ziet ernaar uit dat er een jaarlijks bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar komt. Vorig jaar werd tijdens de begrotingsbehandeling een eenmalig bedrag voor kwaliteitsverbetering van 2,7 miljoen euro vrijgemaakt. Een structurele regeling bleek toen nog niet haalbaar.

Noot: Er wordt in het VOS/ABB bericht gesproken over VOO en VOS/ABB. Onder de “andere” ondertekenaars bevinden zich ook het CBOO en de AOb.