START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 6

 

Deze week vraag ik u aandacht voor het volgende:
 Balkenende bezoekt openbaar onderwijs in Hoogeveen.
Eind januari bezocht J.P Balkenende tijdens een werkbezoek aan Hoogeveen de OBS Apollo in de wijk Krakeel. Daarbij werd hoofdzakelijk aandacht besteed aan vroeg- en voorschoolse educatie. Onderdeel van het gesprek was de uitvoering van het Project Knapzak, waarin ouders worden gestimuleerd activiteiten met hun kinderen te ondernemen die hen spelenderwijs leren leren. Nadat Balkenende een “Knapzakles"had bijgewoond ,ging hij in gesprek met leidinggevenden van zowel de basisschool als de Stichting Welzijnswerk die de voor- en vroegschoolse projecten ondersteunt. Het bezoek aan OBS APOLLO werd afgesloten met een bezoek aan groep 1 waar de bewindsman in het kader van het thema Winter een bord erwtensoep werd aangeboden.
 Governance in het (openbaar) onderwijs.
Op woensdag 060208 is door de VKC Onderwijs = Vaste Kamercommissie (Onderwijs) gedebatteerd over Governance (lees goed bestuur) in het Onderwijs en tevens over dit onderwerp m.b.t. het openbaar onderwijs. Dit is gebeurd op basis van een brief van 010208 van OCW. Klik op de volgende hyperlink om deze als PDF document te lezen.  http://www.minocw.nl/documenten/4562.pdf


T.a.v. het openbaar onderwijs zijn de passages onder punt 7. . Reacties op de conclusies van het Rapport Zoontjens/Vermeulen van belang. Op het resultaat van het debat wordt in een volgend CBOO bericht en door CBOO lidorganisatie AVMO in AVMO Nieuwsbrief 20, ingegaan.
 Ongelijke behandeling.
In een brief aan OCW heeft de VOS/ABB gewezen op de ongelijke behandeling van het openbaar primair onderwijs t.o.v. het bijzonder onderwijs. Lees verder http://www.vosabb.nl/actueel/nieuws/Publication.2008-02-01.5810