START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 9

 

Deze week vraag ik u aandacht voor het volgende:
 De kogel is door de kerk!!! Einde van zelfstandig openbaar onderwijs bestuur in ZO Limburg in zicht!


Onder deze titel verscheen in CBOO berichtweek 7 het bericht met commentaar, dat de GMR van SPOP ( Stichting Primair Onderwijs Parkstad - Heerlen e.o.) in meerderheid op 120208 heeft ingestemd met het voornemen van het SPOP bestuur de onder haar ressorterende scholen over te dragen aan het Samenwerkingsbestuur MOVARE. Het CBOO bericht week 7 heeft ook de regionale media bereikt. Het Limburgs Dagblad reageerde er op met een artikel in de krant van vrijdag 220208.

 

 

 

Dit artikel verleent hoor- en wederhoor. Toch lijkt het er in dat artikel op als zou het MOVARE aanbod om een toehoorder toe te laten en bij een vrijkomende plaats in de Raad van Toezicht een plekje voor het openbaar onderwijs beschikbaar heeft aantonen, dat het gaat om een mild bestuur dat heel toegankelijk is voor de positie van het openbaar onderwijs. Dat is geen juiste voorstelling van zaken. Vertegenwoordiging van het openbaar onderwijs in een samenwerkingsbestuur is geen vrijgevigheid, maar een verplichting die ter harte zou moeten worden genomen door het MOVARE Bestuur en het SPOP bestuur en een signaal zou moeten zijn voor de “ SPOP gemeenten” Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Onderbanken en Vaals om in deze kwestie geen krimp te geven. De gemeente Landgraaf zou zich nog eens achter het oor moeten krabben met de vraag of er bij de overdracht van de openbare basisscholen ( nu De Speurneus, De Robbedoes en De Carrousel) aan de rechtsvoorganger van MOVARE op dit punt niet ook een steek is laten vallen. Voor de gemeenteraad van Landgraaf een interessante casus.
Mede daarom vond Prof. Dr. R.A.P. Tielman, voorzitter van het CBOO het noodzakelijk nog eens de puntjes op de i te zetten en hij stuurde het hieronder staande commentaar naar de redactie van het Limburgs Dagblad (LD). Het wordt geplaatst in het LD van woensdag 270208. Het is met een voorbrief samen met het artikel in het LD ook naar de Vaste Kamercommissie (VKC) voor Onderwijs gestuurd.


Bijdrage Prof. Dr. R.A.P. Tielman,

voorzitter CBOO

Dreigende weeffout in bestuur openbaar onderwijs in regio Parkstad.

In het LD van vrijdag 22 februari staat een artikel over de bedreiging van de identiteit van het openbaaronderwijs in de regio Parkstad. Het wordt voorgesteld alsof vertegenwoordiging van het openbaar onderwijs in de Raad van Toezicht van MOVARE een gunst is, terwijl in werkelijkheid artikel 17 lid 5 onder h van de de Wet op het Primair Onderwijs eist dat “een overheersende invloed van de overheid in het bestuur is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs betreft.” Dit terwijl wel is voorzien in een ruime bevoegdheid van het lid van de Raad van Toezicht die is benoemd in overleg met de Bisschop van het Bisdom (artikel 10 lid 5).
Dit betekent dat de bisschop meer over het openbaar onderwijs te zeggen
krijgt dan de democratisch gekozen gemeenteraden. Dit is in strijd met de (grond)wettelijke positie van het openbaar onderwijs.

De zogenaamde werkgelegenheidsgarantie van MOVARE biedt geen enkele zekerheid en bedreigt zelfs de identiteit van het openbaar onderwijs omdat
gemotiveerd openbaar personeel en verplicht geplaatst confessioneel personeel gedwongen worden om samen het openbare karakter van de school uit te dragen. Nu is er nog de mogelijkheid om adequaat te reageren en de dreigende weeffout te voorkomen, zowel bestuurlijk als ook binnen de scholen. Daar is politieke moed voor nodig in de betrokken gemeenteraden en lef bij het MOVARE bestuur om in te zien dat openbaar onderwijs een eigen grondwettelijke positie heeft. Doet men dat niet dan zal men juridisch aanvechtbaar handelen met alle gevolgen van dien.

Prof. Dr. R.A.P. Tielman,
voorzitter landelijk netwerk openbaar onderwijs CBOO