START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 16

 


Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 


"AVMO structuurnota in bespreking"

CBOO lidorganisatie AOb/AVMO heeft jl. woensdag een kadervergadering belegd die grotendeels was gewijd aan de bespreking van een concept structuurnota openbaar onderwijs. In de besproken versie van de conceptnota neemt het AVMO bestuur afscheid van provincies en gemeenten als aanstuurders van openbaar onderwijs. Volgens de stellingname in de nota hebben de meeste vertegenwoordigers van die bestuurslagen dat zelf al gedaan. De AVMO kaderleden gingen akkoord met de bestuursvisie, dat nu op korte termijn moet worden gewerkt aan een versie, die geschikt is als pleitnota voor media en politiek. Daartoe is een kleine commissie ingesteld, die binnen een week met een publieksversie naar buiten kan komen. In een speciale AVMO Nieuwsbrief wordt dit thema nader uitgewerkt. AVMO Nieuwsbrief 30 geeft de hoofdlijnen van de AVMO beleidswijziging m.b.t visie op bestuursvormen aan.
http://www.aob.nl/doc/AVMOnieuwsbrief3030032009.pdf

 Onderwijssector moet vier beroepen onderscheiden.
In de digitale nieuwsbrief van Science Guide spreekt de voorzitter van de LPBP = Landelijk Platform beroepen in het Onderwijs, Prof. Dr. H.W.A.M. Coonen zich uit over de uitbreiding van een beroepskwalificatiestructuur in het onderwijs. E.e.a. is ondermeer het gevolg van de bestuurlijke schaalvergroting, aldus de weergave in de Science Guide Nieuwsbrief. Niet duidelijk wordt in het artikel welke relaties van die kwalificatiestructuur met de werking van het primaire proces worden gelegd. Wel duidelijk is, dat het Platform aan ontwikkeling en bespreking van dit soort zaken zijn bestaansgrond ontleent. Voor meer over de inhoud zie: http://www.scienceguide.nl/article.asp?articleid=107127

 Escalatie van conflicten tussen geledingen? Voor preventie LBS inschakelen!

Zie hiervoor: http://www.lgc-lkc.nl/lbs/index.asp