START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010 
               2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 2

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 Openbare activiteiten in 2009.
Velen van u hebben waarschijnlijk al een nieuwe agenda voor het 2009 gekocht dan wel gebruiken een digitale agenda. Om voor u al enige overzichtelijkheid te scheppen in nu bekende activiteiten van het CBOO CBOO lidorganisaties en organisaties waarmee wordt samengewerkt zet ik chronologisch de nu bekende zaken op een rijtje.
U kunt ze dan meteen invoeren in uw agenda dan wel er kennis van nemen.
Het betreft:

 1. RAV/AVMO vergadering op woensdag 280109 in het AOb pand te Utrecht.
  Tijdens deze kaderbijeenkomst van AVMO zal mevrouw J. van de Linde, docente levensbeschouwing aan de HES/OCT (PABO) te Hengelo een inleiding verzorgen over de door HES/OCT ontwikkelde methode levensbeschouwing voor het openbaar primair onderwijs “ Heb ’t Lef”
  Uitvoeriger informatie over deze methode wordt via een aparte AVMO Nieuwsbrief verspreid. Omdat de methode gemaakt is voor personeel aan openbare basisscholen ontvangen naast de RAV’s van AVMO de AOb contactpersonen aan deze scholen een AVMO Nieuwsbrief, waarin het de Methode “ heb ’t lef” nader wordt toegelicht. Dat betekent, dat behalve AVMO kaderleden op deze AVMO bijeenkomst ook onderwijspersoneel aan openbare basisscholen/leden van de AOb van harte welkom is/zijn. Aanmelding is nu al mogelijk via bestuur@aob.nl

 2. Tweede bijeenkomst organisaties in het openbaar onderwijs te Almere
  Op 151208 heeft een eerste verkennend gesprek plaatsgehad tussen VOS/ABB, CBOO, VOO en CBOO lidorganisatie AOb/AVMO. Doel van de bespreking was af te tasten of en zo ja op welke punten samenwerking in brede zin tussen deze organisaties wenselijk en haalbaar is. De bespreking heeft ertoe geleid, dat alle betrokkenen de meerwaarde zagen/zien van een vervolggesprek t.b.v. een concretere invulling van samenwerking. Tijdens het tweede gesprek op donderdag 050209 is directeur Rob Limper van de VOO gastheer in het hoofdkantoor van de VOO te Almere voor de vertegenwoordigers van voornoemde organisaties.

 3. Dinsdag 240309 Bestuursvergadering CBOO.
  Tijdens die vergadering wordt de inhoudelijke hoofdmoot gevormd door bespreking van het resultaat van de eerder genoemde bijeenkomst van organisaties openbaar onderwijs te Almere en de consequenties ervan.
  Daarnaast wordt een aantal geactualiseerde visitatiemodellen voor het PO, het VO en voor PABO’s en een visitatieprogramma voor deze onderwijssectoren gepresenteerd.

 4. Symposium over een actueel onderwerp van de NABS en de algemeen bijzondere afdeling van de AOb, AOb/ABO in samenwerking met het CBOO.
  De Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad (NABS) met lidorganisatie AOb/ABO en m.m.v. het CBOO op woensdag 150409 het jaarlijks symposium in Zalencentrum Vredenburg in Utrecht.
  Het symposium start om 14.00 uur en zal worden afgerond rond 16.30 uur. Het thema is in 2009 “ Verantwoord vernieuwen” waarbij de klassieke vernieuwingsbewegingen centraal staan. Binnenkort wordt hierover meer actuele informatie bekend.

 5. AVMO Congres 2009.
  CBOO lidorganisatie AVMO heeft voor 2009 de datum/tijdstip en locatie van het jaarlijkse congres vastgelegd. Het AVMO Congres vindt in 2008 plaats op woensdag 041109 van 14.00 uur tot 16.30 uur in zaal 717 op de 7e etage van het Beatrix gebouw van de Jaarbeurs in Utrecht. Over het onderwerp wordt in de komende weken de definitieve beslissing genomen. Vervolgens wordt z.s.m. in een speciale AVMO nieuwsbrief bekend gemaakt, wat AOb/AVMO in zijn 142e bestaansjaar de Congresgangers gaat bieden.CBOO Visitaties openbaar onderwijs worden in 2009 voortgezet.
De visitaties openbaar onderwijs worden door het CBOO met volle kracht voortgezet. In het openbaar basisonderwijs zit een groot aantal visitaties aan scholen “ in de pijplijn”. In twee cursussen, die door CBOO lidorganisatie AOb/AVMO zijn verzorgd zijn nieuwe visitatoren “opgeleid” om aan de aanvragen te kunnen voldoen. Gestreefd wordt om ook meer dan tot nu toe is gebeurd VO scholen te visiteren. Daarnaast staat voor de komende maanden overleg met vertegenwoordigers van PABO instellingen op de rol om met elkaar te bezien hoe en wanneer de visitaties, die op een aantal PABO’s al heeft plaatsgehad worden voortgezet. Nadere informatie volgt in de komende weken.
 PERSBERICHT
Empowerment lanceert e-leernetwerk homoseksualiteit en onderwijs.
7 januari 2009

Empowerment, het kenniscentrum seksuele diversiteit in het onderwijs, lanceerde vandaag een e-leernetwerk over homoseksualiteit en onderwijs. Het netwerk heet tolerante scholen en bestaat uit een mailinglijst. In de toekomst wordt het initiatief uitgebreid met een serie andere e-learning initiatieven.


Scholen warm krijgen voor homo-emancipatie.
Peter Dankmeijer, directeur van Empowerment, zegt over het netwerk: Er komt steeds meer aandacht voor homo-emancipatie in het onderwijs, maar veel mensen lopen tegen een serie knelpunten aan waarvan zij niet weten hoe ze die moeten oplossen. E-learning kan een krachtige manier zijn om snel bij te leren. Daarom hebben we besloten ons in de komende jaren verder te ontwikkelen in die richting.


Praktijkervaringen uitwisselen.
E-learning kan door middel van vraag- en antwoord spelletjes op internet, maar dat is vrij statisch en echt diep leren gebeurt vooral als mensen met een gelijke belangstelling van elkaars praktijk kennis nemen. Daarom is het mensen met elkaar in contact brengen en hen over zaken laten uitwisselen een belangrijke vorm van leren. Een mailinglijst is een simpel maar goed begin. In de toekomst zal Empowerment gaan experimenteren met andere vormen van e-learning. Hoe dat gebeurt, hang ook deels af van de behoefte van de betrokkenen.


Twee mailinglijsten.
Tolerante scholen is een e-netwerk van mensen die aandacht voor seksuele diversiteit in het Nederlandse onderwijs willen helpen integreren. Het netwerk bestaat uit diverse mailinglijsten. Vooralsnog zijn het er twee:

 • tolerantescholen-list@empower-ls.com:  : een mailinglijst waar mensen nieuws, ideeën, vragen en dilemma's uitwisselen over hoe men scholen kan helpen om seksuele diversiteit te integreren. Dit gaat dus over strategie en methoden van schoolverandering.

 • voorlichters-list@empower-ls.com: een mailinglijst speciaal voor vrijwilligers die voorlichting geven over homoseksualiteit en ervaringen, werkvormen en nieuws willen uitwisselen. Dit gaat dus over de inhoud van lessen en pedagogie.
  Men kan lid worden van de lijsten via http://www.empower-ls.com/word_lid.

Het leernetwerk wordt opgezet met steun van het Ministerie van OC&W vanuit de samenwerking in de landelijke homo-hetero onderwijsalliantie.