START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 20

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 Prof. Dr. Mr. Dick Mentink onderscheiden tot Officier in de Orde van Oranje Nassau ( Via Nieuwsbank).

Prof. Dr. Mr. Dick Mentink is op 29 april 2009 door de burgemeester van Schoonhoven De Cloe onderscheiden tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens de Algemene Gelegenheid 2009 (de "Lintjesregen") reikte De Cloe een viertal Koninklijke Onderscheidingen uit. Mentink ontvangt de onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor de rechtswetenschap en in het bijzonder voor de gemeente Schoonhoven.

Prof. Dr. Mr. Dick Mentink heeft in zijn werkzame leven een grote reputatie opgebouwd op het gebied van de onderwijswetgeving en in het bijzonder artikel 23 van de Grondwet. Hij was de eerste hoogleraar op de bijzondere leerstoel van de Stichting Bijzondere Leerstoel Onderwijsrecht op pluriforme grondslag. Hij heeft wetenschappelijk pionierswerk verricht op het terrein van het onderwijsrecht en is vanaf 1970 een veelgevraagd adviseur van schoolbesturen, landelijke onderwijsinstellingen, overheden en Tweede Kamerfracties. Voor zijn wetenschappelijke bijdrage ontving Mentink eerder al de Ad Fontes penning, de hoogste universitaire onderscheiding van de Erasmus Universiteit.

Ook lokaal was en is Mentink actief. Hij was voorzitter van de medezeggenschapsraad van het Schoonhovense College, lid en vice-voorzitter van de bestuurscommissie van dit college en als onderwijsjurist betrokken bij de overgang van de RSG naar de gemeenteschool. Bovendien is hij sinds 2004 voorzitter van de Historische Vereniging Schoonhoven.

In 2006 vroeg Mentink tijdens het Congres van CBOO lidorganisatie AOb/AVMO aandacht voor ondermeer de “Vereniging” als alternatieve bestuursvorm voor het openbaar onderwijs.
Zie hiervoor commentaar bij Stelling 4 in AVMO Nieuwsbrief 10: http://www.aob.nl/doc/Avmonieuwsbrief30nov06.pdf

Recentelijk heeft AVMO dit idee verder uitgewerkt in Nieuwsbrief 31 met een nota over de “openbare vereniging als bijlage: http://www.aob.nl/doc/AVMOnieuwsbrief31.pdf

 


 OBS Het Bijvank in Enschede gaat opnieuw verhuizen!
Deze openbare basisschool, die in 2007 door het CBOO is gevisiteerd en in 2008 op grond daarvan een CBOO certificaat openbaar onderwijs heeft ontvangenis bezig een moeilijke periode af te sluiten. De school moest namelijk tijdelijk verhuizen naar buiten het eigen voedingsgebied. Gegeven een Nieuwsflits, die de website van de school weergeeft ziet de toekomst er nu weer goed Zie hiervoor: http://www.consent-enschede.nl/index.php?id=918&tx_ttnews[tt_news]=533&tx_ttnews[backPid]=928&cHash=92b4a6db53

Het visiteren van een groot aantal scholen van de Stichting Consent zit “in de pijplijn”. Op 090126 heeft het CBOO informatie over het visiteren verzorgd tijdens een bijeenkomst van OBS directeuren van Consent. Het groene licht voor het visiteren van een aantal scholen zal naar het zich laat aanzien binnenkort worden gegeven. Daartoe staan teams CBOO visitatoren klaar.
 Nieuw lespakket tegen homofobie in het VMBO (Bericht Empowerment lifestyle services)
12 mei 2009
"Respect is er niet alleen voor de sterkste, maar juist ook voor de zwakkere". Dat zegt Bas Koppers, een van de auteurs van het lessenpakket Respect 2give=2get dat Empowerment vandaag presenteert.
"Uit jongerenonderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat jongeren nogal tweeslachtig staan ten opzichte van het begrip respect", zegt Koppers. "Dat merken we vooral op VMBO scholen waar de straatcultuur de norm is. In de straatcultuur geldt het recht van de sterkste. Hoe meer macho je bent, hoe meer respect je afdwingt. Wie zwak overkomt, kan het wel vergeten. Op zijn minst valt je buiten de groep, en op zijn ergst kan je pesten en geweld verwachten. Vooral als je niet macho of hetero genoeg overkomt."
Empowerment vond het nodig om een meer effectieve methode te ontwikkelen om dit soort processen tegen te gaan. Aan de ene kant moet aangesloten worden op de behoefte van jongeren aan respect en erkenning van diversiteit, aan de andere kant is het nodig dat ze geen uitzondering meer gaan maken voor homoseksualiteit of voor jongens en meisjes die niet typisch macho of meisjesachtig zijn.
Peter Dankmeijer, directeur van Empowerment: "We zijn er nog niet. We willen nu graag wetenschappelijk gaan testen of de methode werkt en wat er nog beter kan. Voorlichting over homoseksualiteit blijft al veel te lang op een amateuristisch niveau hangen."
Het lessenpakket is gratis te downloaden van www.empower-ls.com.
Empowerment biedt aan docenten ook een training Omgaan met taboes en een reader met achtergrondartikelen over hoe discriminatie werkt op school en hoe men kan omgaan met heftige vooroordelen en emoties.
Meer informatie: Peter Dankmeijer, 06 53 862 958, p.dankmeijer@empower-ls.com