START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 23

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 Beslissing over Wetsvoorstel Governance in het onderwijs nu heel dichtbij!
Besluitvorming over de manier waarop onderwijs in de toekomst decentraal en verregaand autonoom wordt bestuurd komt steeds dichterbij. Vooralsnog ziet het ernaar uit, dat het Wetsvoorstel op maandag 090622 in de Vaste Kamercommissie (VKC) voor Onderwijs wordt behandeld. Wellicht door grote drukte i.v.m. examens en/of andere werkzaamheden die het einde van het schooljaar inluiden lijkt het erop dat de “werkvloer”maar amper tijd heeft zich de cruciale betekenis van die gebeurtenis te realiseren. CBOO lidorganisatie AOb/AVMO is in samenwerking met de AOb aandacht te vragen voor dit onderwerp. AVMO zich vooral richt op de vraag of er draagvlak te creëren is voor een bestuursvorm “de openbare vereniging”, die meer dan in haar visie stichtingen in staat is de deelnemers aan het onderwijsproces op schoolniveau in het openbaar onderwijs direct beslissende invloed te geven. De AOb werkt aan een uitvoerig antwoord op alle aspecten van het Wetsvoorstel, met name die welke geen denominatief karakter hebben. Momenteel is er contact met politieke partijen opgenomen en worden met het zicht op behandeling van het wetsvoorstel in de VKC ook gesprekken gevoerd met onderwijswoordvoerders in de VKC en/of zijn die aanstaande. Ten AOb kantore wordt momenteel hard gewerkt aan de uiteindelijk bewerking van een korte versie van de AVMO Nota. Naar verwachting komt de uiteindelijke versie in het begin van week 24 ter beschikking. Dan worden ook de media ingeschakeld. Via een extra AVMO Nieuwsbrief nr. 32 wordt u tijdig op de hoogte gesteld.
 PABO-ACCREDITATIE BEGINT.
Zoals afgesproken tussen CBOO, AOb/AVMO, VOS/ABB en VOO op 5 februari 2009 is de accreditatie van Pabo's die opleiden voor het openbaar onderwijs de eerste verantwoordelijkheid van VOS/ABB en VOO waarbij op voet van gelijkwaardigheid CBOO en AOb/AVMO aan de beleidsontwikkeling participeren. De visitaties door CBOO worden gewoon voortgezet. Met deze accreditatie is nu een begin gemaakt. Zie hiervoor de volgende informatie, ontleend aan de VOS/ABB:
http://www.vosabb.nl/werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/14358/1402/

 Gemeente breekt fusiebesprekingen primair onderwijs af. (vervolg)

Op donderdag 14 mei 2009 besloot het College van B&W van de gemeente Epe het voorstel tot bestuurlijke schaalvergroting van het openbaar primair onderwijs op de Veluwe terug te nemen. Dit betekent dat de beoogde bestuurlijke krachtenbundeling tussen de stichting Openbaar Primair Onderwijs Epe (STOPO) en de stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord-Veluwe (St. PrOo) voorlopig geen doorgang vindt. Deze besluitvorming heeft inmiddels een vervolg. Het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Epe (StOPO)dreigt op te stappen als de Wethouder van onderwijs van Epe voor 1 juli niet met een nieuw voorstel komt om uit de impasse te geraken. Als hem dat niet lukt heeft de gemeente Epe een fors probleem en zal het gemeentebestuur de volle verantwoordelijkheid voor het openbaar basisonderwijs weer op zich moeten nemen.
 Dreigend banenverlies op openbare basisscholen.
DOETINCHEM - Door een miljoenentekort bij de Doetinchemse Stichting IJsselgraaf, waarbij 22 basisscholen zijn aangesloten, dreigen tientallen leerkrachten hun baan te verliezen.

De koepelorganisatie met scholen in Doetinchem, Bronckhorst en Doesburg komt bijna 1,7 miljoen euro tekort. Daardoor zouden 27 leerkrachten moeten afvloeien. De oorzaak van de tekorten is niet bekend. De betrokkenen zijn door de directies geïnformeerd.
De medezeggenschapsraad (de ouders) vergadert maandag over de situatie. Wethouder Boers (Bronckhorst) kent de problemen, maar wil nog niet reageren.

Bron: omroep Gelderland

Het is bijzonder jammer dat de stichting openbaar basisonderwijs de IJsselgraaf in Doetinchem grote moeilijkheden is gekomen. Het tot stand komen van deze stichting voor openbaar onderwijs is namelijk een voorbeeld geweest van goed overleg met o.a. CBOO lidorganisatie AVMO in 2002. Dat overleg heeft er nl. toe geleid, dat de betrokken scholen en geledingen daarvan volledig bij de tot standkoming van de stichting in 2003 betrokken zijn geweest op een manier die tot voorbeeld strekt. Kennelijk zijn andere elementen in het beleid van de IJsselgraaf en de daaruit voortvloeiende besluitvorming oorzaak van de roblemen. Daarnaar wordt momenteel onderzoek gedaan .