START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 3

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 HETERO/HOMO ONDERWIJSALLIANTIE.
Constructief gesprek van de AOb en het CBOO met de VOS/ABB

Samenwerking in het openbaar onderwijs is van groot belang bij het project van de Hetero/Homo Onderwijsalliantie. Daarom hebben Marijke Lok (projectmanager, AOb), Martien Hietbrink (secretaris CBOO) en Ritske van der Veen (senior consultant VOS/ABB) een sonderend gesprek gevoerd om te kijken op welke wijze openbare schoolbesturen/scholen een rol kunnen spelen in het vormgeven van veiligheidsbeleid en homoseksualiteit.
De VOS/ABB is graag bereid om een bijdrage te leveren op een zo concreet mogelijk niveau. Daarvoor kunnen de eigen lijnen met het veld worden gebruikt.
Er is besloten om de didactische vorm van pilots te kiezen. Hiervoor zullen drie scholen worden benaderd door de VOS/ABB. Ook zal een GMR-bijeenkomst van openbare VO scholen wellicht aanknopingspunten bieden.
Er is een goede interactieve manier om het onderwerp onder de aandacht te brengen: Theater AanZ biedt een boeiend toneelstuk, waarbij de mensen in de zaal in een interactief proces het stuk kunnen aanpassen, waardoor het onderwerp echt gaat leven. AOb, CBOO en VOS/ABB denken dat dit toneelstuk een goede ingang biedt om op schoolniveau aan de slag te gaan.
Van verdere ontwikkelingen m.b.t. dit project wordt u op de hoogte gehouden.
 Het landelijk IKOS.
Sinds voorjaar 2008 is tot het bestuur van het CBOO een vertegenwoordiger toegetreden vanuit het landelijk IKOS, de heer E.J. Hendriks. IKOS staat voor Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken. Het is een veelzijdige organisatie, die zich richt op de bevordering van Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) op openbare scholen. Nu ruimte voor godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs op openbare scholen gewaarborgd is en deze ook bekostigd gaat worden ( zie CBOO bericht week 51 – 2008) is het voor schoolbesturen en directies in het openbaar onderwijs een uitgelezen moment om kennis te nemen van wat het IKOS met meer dan 50 jaar ervaring betreffende GVO in het openbaar onderwijs kan betekenen. Daarbij opent wat “grasduinen” op de IKOS website ongetwijfeld voor vele lezers een nieuwe en kansrijke wereld om de pluriformiteit van het openbaar onderwijs op de eigen school verder gestalte te geven. U hoeft alleen maar even aan te klikken en er openen zich nieuwe vergezichten:
http://www.ikoslandelijk.nl
 Doodgewoon.
Onder deze doodgewone titel organiseert CBOO lidorganisatie HVO op dinsdag 3 februari en donderdag 9 april 2009 een workshop over een onderwerp, waar onderwijspersoneel op scholen voor primair - en voortgezet onderwijs vaak op indringende manier mee wordt geconfronteerd. Schoolbesturen en directies wordt van harte aanbevolen personeel in de gelegenheid te stellen deze workshop te bezoeken.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u aanklikken: http://www.hvo.nl/HVO/training/praten+over+de+dood/

 AVMO Congres 2009 – rectificatie.
In CBOO bericht is m.b.t. de aankondiging van het AVMO Congres 2009 een storende fout geslopen. De tekst moet luiden:
CBOO lidorganisatie AVMO heeft voor 2009 de datum/tijdstip en locatie van het jaarlijkse congres vastgelegd. Het AVMO Congres vindt in 2009 plaats op woensdag 041109 van 14.00 uur tot 16.30 uur in zaal 717 op de 7e etage van het Beatrix gebouw van de Jaarbeurs in Utrecht. Over het onderwerp wordt in de komende weken de definitieve beslissing genomen. Vervolgens wordt z.s.m. in een speciale AVMO nieuwsbrief bekend gemaakt, wat AOb/AVMO in zijn 142e bestaansjaar de Congresgangers gaat bieden.