START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 38

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 Informatie over GVO en HVO.
Het eerste schooljaar met de nieuwe financiering voor Godsdienstig en Humanistisch Vormingsonderwijs (GVO en HVO) door het Ministerie van Onderwijs is van start gegaan. Er zijn meer dan 4000 groepen gekoppeld aan docenten.
Het beschikbare budget was juist voldoende om ale aanvragen voor het schooljaar 2009-2010 die in overeenstemming waren met de criteria, zoals minimale groepsgrootte en draagvlak van de docent bij een levenbeschouwelijke, erkende instantie, te honoreren. Hoewel er hier en daar wel eens iets niet helemaal goed liep, kunnen we zeggen dat het karwei geslaagd is. Alle lof voor de gigantische klus die de mensen van het gezamenlijke Dienstencentrum GVO en HVO en van de verschillende levenbeschouwelijke werkgeverscentra (Humanistisch, Protestants Christelijk, Rooms-katholiek, Islamitisch en Hindoe) hebben geklaard. De onderhandelingen met de vakbonden zijn tot een goed einde gebracht. De CAO voor de docenten is grotendeels gelijk aan die voor de leraren van het primair onderwijs. De docenten hebben hun eerste salarisbetalingen ontvangen. Er wordt nu gewerkt aan het wegwerken van de administratieve ruis die hier en daar ontstond, vaak als gevolg van het niet of onjuist invullen van de formulieren.
Een volgende opdracht is het opzetten van een goede opleiding en begeleiding van de GVO docenten. In het HVO was hiervoor al veel meer geregeld dan bij het GVO.
Hiervoor worden thans plannen ontwikkeld en het is de bedoeling om hierbij plaatselijke vertegenwoordigers van de levenbeschouwelijke organisaties, zoals de kerken en het Humanistisch Verbond, te betrekken.
Het is ook nodig dat er een krachtige docentenvereniging van GVO en HVO docenten ontstaat.
Op vrijdag 11 september bezochten meer dan 200 docenten een studiedag in Nijkerk waar twee geheel herziene methodes voor GVO onderwijs werden gepresenteerd.
We hopen dat de nieuwe financiering bij draagt aan de verdere ontwikkeling van de pluriforme, openbare school en het misverstand de wereld uit helpt dat in de openbare ontmoetingsschool geen aandacht wordt besteed aan levenbeschouwelijke vorming.

Jan Hendriks/ secretaris IKOS/ bestuurslid CBOO

Voor meer informatie over IKOS zie: http://www.ikoslandelijk.nl/ikos.htm

 Kabinet kortwiekt bestuur en management!

Het kabinet snijdt voor ongeveer 90 miljoen euro in de professionalisering van bestuurders en managers in het primair onderwijs. Alleen voor kleine scholen en besturen blijft daar nog maar een zeer beperkt budget voor beschikbaar. VOS/ABB is zeer verontrust over dit element uit de conceptbegroting voor 2010, die op Prinsjesdag officieel bekend is gemaakt.
Ontleend aan de VOS/AB website - zie: http://www.vosabb.nl/werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/14574/1/

 Wetenswaardig!
De Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuurbeslissingen (LBS) kan ingeschakeld worden in de bezwaarfase tegen een beslissing van een openbaar schoolbestuur, die rechtsgevolg heeft voor een werknemer, een leerling of diens ouders.

De LBS kan tevens ingeschakeld worden door elke openbaar en bijzonder schoolbestuur dat een dreigend conflict met een werknemer, leerling of ouder wil afwenden en wil voorkomen dat er officiële wegen bewandeld worden naar een geschil/bezwaarcommissie of de rechter. In dat geval zal de LBS in een minder formele setting bemiddeling tussen partijen beproeven. Meer informatie op
http://www.lgc-lkc.nl/lbs/index.asp
 Samenwerking openbaar PO + VO!
Wellicht een voorbeeld ter navolging?
http://www.ijsselgraaf.nl/bestanden/File/Rietveld%20Leerlijn%20dec08%203e.pdf

 Internationaliseren op de lerarenopleiding.
Ook in het openbaar onderwijs is daar grote behoefte aan!!

Op basisscholen en middelbare scholen wordt internationaliseren steeds belangrijker: leerlingen ontwikkelen zich op een breder gebied en scholen die dat bewerkstelligen merken dat de leerlingenaantallen stijgen en de kwaliteit van hun onderwijs verbeterd. Datzelfde geldt op de lerarenopleidingen: daar waar leraren zelf worden opgeleid werkt internationalisering ook.
Zie voor meer informatie: http://www.europeesplatform.nl/sf.mcgi?598