START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012 
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 4

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 Laatste kans!!!!!!
CBOO lidorganisatie AOb/AVMO is er in geslaagd Janine van de Linde, docente aan HES/OCT ( PABO) voor woensdag 280109 als spreekster aan te trekken voor het houden van een voordracht over de door haar en anderen geschreven methode "Heb ’t lef" in het kader van de identiteitsversterking van het openbaar onderwijs. Het CBOO secretariaat wordt overstelpt met mails, waarin de vraag wordt gesteld of men welkom is. Het misverstand is ontstaan, doordat de bijeenkomst "formeel" destijds is uitgeschreven als Kadervergadering van AVMO. Het AVMO bestuur vond het thema, waarvoor Janine van de Linde aandacht vroeg zo interessant , dat het de kadervergadering heeft verbreed. Dus let s.v.p. op: ook NIET KADER LEDEN van AVMO en andere AOb leden, die werken/gewerkt hebben in het openbaar onderwijs zijn welkom!!!! U kunt zich nog aanmelden door een e-mail bericht te sturen naar bestuur@aob.nl
Voor informatie over de inhoud van het thema van de voordracht kunt u het 2e onderwerp uit AVMO Nieuwsbrief 27 raadplegen: http://www.aob.nl/doc/Avmonieuwsbrief2713012009.pdf
 Nog meer levensbeschouwing voor het openbaar onderwijsveld m.m.v. van o.a. het Landelijk IKOS!

In het kader van het project Duurzaam GHVO kunnen leerkrachten godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs in het schooljaar 2008-2009 gebruik maken van een aantrekkelijk aanbod voor professionalisering.
Het Centrum voor Levensbeschouwing organiseert dit professionaliseringsproject namens Landelijk IKOS en PKN en voert het deels uit. Alle informatie over het professionaliseringsaanbod staat op de website van het Centrum voor Levensbeschouwing, www.centrumvoorlevensbeschouwing.nl


De website biedt een up-to-date overzicht van alle activiteiten met bijbehorende data en locaties!

Het landelijk IKOS is lidorganisatie van het CBOO. Zie voor meer informatie over het Landelijk IKOS CBOO bericht week 3 http://www.cboo.nl/Weekberichten%202009/weekbericht.2009.03.htm - 2e onderwerp.
 Samenstelling Onderwijsraad!
In de onderwijs e-mail nieuwsbrief 183 van de gemeente Rotterdam stond ondermeer het volgende:
Wethouder Geluk in Onderwijsraad.
De Rotterdamse wethouder Leonard Geluk maakt de komende twee jaar deel uit van de Onderwijsraad. Geluk (CDA) is een van de zeven nieuwelingen die volgend jaar in de Raad, het voornaamste adviesorgaan van minister Ronald Plasterk, zal aantreden. Geluk verwierf bekendheid door zijn advies dat ouders hun leerlingen van de islamitische school Ibn Ghaldoun moeten halen omdat de kwaliteit van het onderwijs er structureel onder de maat is. Dat advies leidde tot een rechtszaak en het besluit dat het bestuur van de school volgende maand wordt vervangen.
De nieuwe Raad bestaat uit twaalf leden en staat onder voorzitterschap van de onderwijskundige Fons van Wieringen. De Raad wordt benoemd voor een periode van twee jaar.

Het is een felicitatie waard, dat een actieve onderwijswethouder, die zijn werkkring in een grote multiculturele gemeente heeft, toetreedt tot de Onderwijsraad. Opvallend is echter dat een herkenbare plaats voor het openbaar onderwijs in die Raad ontbreekt, terwijl dat wel het geval is voor het interconfessioneel – en het RK onderwijs. Dat is een curieuze en onwenselijke situatie, want de overheid laat zich dus via de Onderwijsraad momenteel niet (meer) adviseren vanuit de kring van het “van Overheidswege” gegeven (openbaar) onderwijs.

Voor informatie over de huidige samenstelling van de Onderwijsraad:
http://www.onderwijsraad.nl/uploads/pdf/persbericht_onderwijsraad_20092010.pdf