START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 41

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 


OBS Het Bijvank in Enschede nu deel van Brede School Het Bastion.
 

Openbare Basisschool Het Bijvank, die als eerste Openbare basisschool in Enschede door het CBOO werd gevisiteerd en in 2008 het CBOO certificaat uitstekende openbare school ontving heeft 2 turbulente jaren achter de rug. De oude locatie werd afgebroken om plaats te maken voor een brede school concept “het Bastion”.Daardoor moest de school tijdelijk naar een andere locatie aan de andere kant van een drukke verbindingsweg in Enschede – Zuid
(Wesselerbrinklaan.) Nu is Het Bastion klaar en gaat OBS Het Bijvank samen met een RK basisschool en een aantal andere voorzieningen onder één dak.
De opening vind plaats op 1 oktober jl. Een (beeld)verslag van waarnemend directeur Ine Koenders.

 

Opening “Het Bastion”, Brede School Wesselerbrink.
 
Donderdag 1 oktober 2009, enkele maanden nadat we dit gebouw in gebruik hebben genomen was de officiële opening.
Het Bastion biedt ruimte aan OBS Het Bijvank, KBS De Windroos, peuterspeelzaal Speelkasteel en de buitenschoolse opvang van de SKE. De Brede School is tot stand gekomen na een jarenlange voorbereiding.

 

 

Natuurlijk was er ook ruimte voor een kinderfeest. De kinderen van OBS het Bijvank, evenals de kinderen van de andere school, de peuterspeelzaal, de SKE en de buurtkinderen hebben ontzettend kunnen genieten van een echte kermis op het plein. Er was een echte draaimolen, een kop van jut, botsautootjes en iedereen mocht eendjes vangen en werd dan verrast met een leuk cadeautje. Ook ontbraken de suikerspin en de popcorn niet. Het was een geweldig feest.

 De officiële opening was 1 oktober. Dit was voor genodigden en de sprekers mochten allemaal vanuit hun eigen perspectief vertellen over de kracht van de Brede School.
Hier bleek maar weer, dat een goede samenwerking in het belang van alle betrokkenen is en dat wij heel blij zijn met een afdeling Openbaar Onderwijs in
Het Bastion.

De school vervult een centrale plaats in de Brede School en heeft dus ook een spilfunctie. Het is een plek in de wijk waar kinderen en ouders dagelijks samenkomen en waardoor je effectiever kunt werken aan de ontwikkeling van kinderen.

Dat samenwerking verder gaat dan enkel tussen de gebruikers van het gebouw, komt onder meer tot uiting in het computerlokaal. Dit lokaal wordt niet alleen gebruikt door de gebruikers van het gebouw, maar ook door de gebruikers van het wijkcentrum. Hierdoor krijgt de samenwerking van scholen en wijkcentrum in dit lokaal een prachtige impuls.

Kortom een fantastische plek om Het Openbaar Onderwijs in deze wijk nog meer vorm te geven.

Ine Koenders-Deters