START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 45

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 De werkrelatie met andere organisaties in het openbaar onderwijs.
Deze kwestie is hoofdthema van de bestuursvergadering van het CBOO op 10 november a.s. Stof tot praten is er genoeg. De wat onverhoedse mededeling in het VOO magazine Inzicht nr. 6 van 28 oktober jl. dat de Raad van Toezicht van deze vereniging tegenstander is van de verenigingvorm als mogelijke bestuursvorm voor het openbaar onderwijs en de VOO het ook niet nodig vindt dat daar – zoals Min OC&W aan CBOO lid organisatie AOb/AVMO heeft toegezegd - onderzoek naar zal plaatsvinden is een duidelijk schending van een op 5 februari jl. in Almere gemaakte afspraak. Daar spraken de voorzitters van VOS/ABB, CBOO en AOb/AVMO en de directeur/bestuurder van de VOO o.a. met elkaar af elkaar bij ontwikkelingen tijdig te informeren. Dat die informatie eruit bestaat in het eigen Magazine een week voor het AVMO Congres te kiezen voor deze aanpak ademt niet de geest van samenwerking. Al op 29 september jl. had de RvT van de VOO het besluit genomen het Statement af te geven, waarin afwijzing van de vereniging als bestuursvorm voor het openbaar onderwijs werd gemotiveerd. CBOO lidorganisatie AOb/AVMO zal er in een eigen Nieuwsbrief verder op ingaan als de resultaten van het AVMO Congres van woensdag 4 november aan de orde zijn en de balans wordt opgemaakt. Voor het CBOO is van belang als netwerkorganisatie te blijven proberen het contact met andere organisaties in het openbaar onderwijs, ook de VOO open te houden. In die geest zal de problematiek dan ook op 10 november worden besproken.
 AOb/AVMO voorstel serieus genomen door de politiek
Tijdens het woensdag jl. (4 november) gehouden AVMO Congres hebben de aanwezige TK leden laten weten een onderzoek naar de vereniging als mogelijke bestuursvorm voor het openbaar onderwijs de moeite waard te vinden. De aanwezige secretaris van de vereniging VOS/ABB vond dat niet . Parallel aan een door staatssecretaris S. Dijksma toegezegd onderzoek naar de mogelijkheid/wenselijkheid van deze optie voor openbaar onderwijsbestuur kondigde AVMO voorzitter Martien Hietbrink aan het eind van het Congres aan, dat AVMO parallel aan dit onderzoek een eigen onderzoek start. De onderwijsjuristen Prof. Mr. Dr. D. Mentink, AOb bestuursadviseur Mr. Drs. F. Brekelmans en AOb juridisch beleidsmedewerker mevr. Drs. M. van Es hebben zich bereid verklaard AVMO te adviseren inzake

  • het uitwerken van de bestuursvorm de vereniging in het openbaar onderwijs,

  • een advies over nadere wettelijke garanties over positie openbaar onderwijs in het kader van samenwerkingsbesturen.

Zodra deze adviezen klaar zijn zal AOb/AVMO ze ter kennis brengen van het Min. Van OC&W en de Tweede Kamer benaderen met het verzoek ze in te brengen bij de debatten en besluitvorming, die over deze onderwerpen nog volgen.

In AVMO Nieuwsbrief 35 en het eerstvolgende nummer van het Onderwijsblad van de AOb wordt uitvoerig aandacht aan het AVMO Congres 2009 besteed.
 GVO-plein - Een initiatief van het Centrum voor Levensbeschouwing.
Een communitysite met het accent op de praktische ondersteuning van docenten. Het Centrum voor Levensbeschouwing biedt op deze site o.a. een forum, waarop docenten met elkaar in gesprek kunnen gaan over stellingen en materialen, een overzicht van het scholingsaanbod, een vacaturebank, uitgewerkte lessen en praktische tips voor de lespraktijk.

GVO-plein heeft een gratis en een betaald lidmaatschap.
De algemene site met nieuws, scholingsaanbod, vacaturebank en het forum is gratis; daarvoor kunt u via de website een inlogaccount aanvragen.
Het betaalde lidmaatschap kost € 25,00 per jaar. Uw gratis inlogaccount wordt dan omgezet en u hebt toegang tot de lessendatabase. Regelmatig komen er nieuwe lessen bij en binnenkort ook enkele spellen.

Kijk op www.gvo-plein.nl

 Crucifix niet langer toegestaan in Staatsscholen Italië.
De verplichte kruisbeelden op staatsscholen in Italië zijn in strijd met de vrijheid van godsdienst van andersdenkenden, bepaalde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg dinsdag.
Een Italiaanse vrouw had bij het hof geklaagd over de crucifixen in de leslokalen van haar kinderen op een middelbare school in de plaats Abano Terme. De beelden waren volgens haar in strijd met haar opvattingen, dat haar kinderen seculair onderwijs moeten kunnen volgen. Het Europese hof was het daarmee eens en wees de vrouw een schadevergoeding van 5000 euro toe.
De Raad van State in Rome had de vrouw in 2006 nog in het ongelijk gesteld. Volgens de Italiaanse rechters moesten de kruisbeelden niet worden beschouwd als een religieus symbool, maar als een symbool voor Italiaanse burgerlijke waarden. Hoewel in Italië kerk en staat gescheiden zijn, geldt een regeling uit 1923 toen de fascisten aan de macht waren, die kruisbeelden in elk klaslokaal en elke rechtszaal verplicht stelt.
Veel Italiaanse politici hebben woedend gereageerd op de uitspraak. Minister Mariastella Gelmini (Onderwijs) zei dat het beeld van Jezus die sterft aan het kruis een traditioneel symbool is en niet een symbool van het katholicisme.
Een overgrote meerderheid van de Italianen is katholiek. Het Vaticaan, het hoofdkwartier van de Rooms-Katholieke Kerk, heeft geschokt en verdrietig gereageerd op de uitspraak van het Europese hof. ,,Het is verkeerd en kortzichtig om het uit het onderwijs te verwijderen”, aldus een woordvoerder.
In 2003 stelde een lokale rechtbank een radicale moslim in het gelijk, die ook had geëist dat de kruisbeelden van de muren van de school van zijn kinderen gehaald moesten worden. De toenmalige paus Johannes Paulus II zei toen dat de crucifix vooral een symbool voor ,,troost en hoop voor mensen van alle tijden” is.
Bron: AD