START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 50

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 CBOO Kortlopend Onderwijsonderzoekvraag (KLOO) toegekend.

Jaarlijks biedt het CBOO de gelegenheid om tussen september en november via zijn secretariaat zgn. KLOO vragen in te dienen. Het CBOO dient ook zelf vragen in. Deze keer samen met lidorganisatie AOb/AVMO. Op vrijdag 091211 worden deze aanvragen besproken in een vergadering van vertegenwoordigers van netwerkorganisaties, waaronder het CBOO. Daarna vind definitieve vaststelling van de aanvraag plaats. Het CBOO hamert er bij openbare scholen en hun directies en besturen op meer dan tot nu toe gebruik te maken van deze mogelijkheid. Voor meer informatie over KLOO zie: http://www.kortlopendonderzoek.nl/ Over de toegekende CBOO aanvraag meer informatie in CBOO bericht week 51.
 Leerplein055, bestuur openbaar primair onderwijs in Apeldoorn e.o. en Kinderopvang OOK starten Sterrenschool.

Aankomend schooljaar opent de eerste Sterrenschool van Apeldoorn zijn deuren. Sterrenschool is een uniek concept waarin onderwijs en kinderopvang hand in hand gaan. Een Sterrenschool is namelijk 52 weken per jaar, elke werkdag van 7.00 tot 19.00 uur geopend.
Leerplein055 en Kinderopvang OOK verzorgen gezamenlijk het onderwijs en de kinderopvang. De Sterrenschool komt in Apeldoorn Noord. In het onderwijs op De Sterrenschool ligt de nadruk op rekenen, taal en lezen en wordt een hoogwaardige digitale leeromgeving gecreëerd. Het onderwijs is maatwerk per kind: voor elk kind wordt een individueel arrangement gemaakt. Zo combineert de Sterrenschool gemakkelijker met werktijden van ouders en het privéleven. Doelstelling daarvan is dat de gezinsleden meer tijd met elkaar kunnen doorbrengen. Kinderen kunnen flexibel met de schooldag beginnen. Bijvoorbeeld om 08.00 uur of om 10.00 uur. Wel zal er een vast blok voor alle leerlingen zijn, mogelijk van 10.00 – 14.00 uur. Een dergelijk vast blok is belangrijk voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen., voor klassikale uitleg en voor groepsprojecten. Voor meer informatie: http://www.leerplein055.nl/CM/PAG000011579/Sterrenschool-Apeldoorn.html

 'Alles in één keer uit’

Openbare basisschool Meester Lugtmeijer in Apeldoorn heeft op 26 november als eerste basisschool in Nederland de ‘alles in één keer uit’ knop in gebruik genomen. Een knop waarmee alle apparaten en verlichting in de school tegelijk uit gaan, waardoor ’s avonds en ’s nachts veel energie bespaard wordt. Het idee van deze knop kwam als gouden tip uit de bus tijdens de kinderklimaattop in Den Haag afgelopen december.
Namens minister Jacqueline Cramer van VROM stelt secretaris-generaal Hans van der Vlist van het ministerie donderdag 26 november samen met de leerlingen van Meester Lugtmeijer in Apeldoorn de knop officieel in gebruik. Bovendien wordt hiermee het startschot gegeven voor de landelijke campagne ‘Energieke Scholen: Met één knop alles uit’. Namens de gemeente Apeldoorn zijn wethouder Michael Boddeke (milieu en duurzaamheid) en wethouder Hans Wegman (onderwijs) persoonlijk getuigen van deze landelijke primeur. Carolien Bruls directeur services van de provincie Gelderland onderstreept de provinciale steun voor dit project

Leerpresentaties.

Het project Energieke scholen is een landelijke campagne van VROM, ontwikkeld door Het Klimaatverbond en het Natuurhuis, waarbij basisschoolleerlingen aan de slag gaan met energie en het binnenklimaat. Doel is om hun schoolgebouw energiezuiniger en gezonder te maken en leerlingen bewuster te laten omgaan met energie en het klimaat. De Apeldoornse basisschool is één van de eerste energieke scholen en gaat aan de slag met het besparen van energie en het beter maken van de lucht in de klaslokalen. “Door op een slimme manier de binnentemperatuur en CO2-concentraties in de klaslokalen te verlagen, voelen de kinderen en leerkrachten zich energieker. De leerpresentaties gaan hierdoor omhoog en het ziekteverzuim onlaag. Tegelijkertijd bezuinigt de school op energieverbruik”, aldus directeur Renee Brunsting van de openbare basisschool Meester Lugtmeijer, onderdeel van Leerplein055.

Subsidieregeling.
Het ministerie van OC&W heeft geld beschikbaar gesteld voor verbetering van het binnenklimaat op scholen. Op basis hiervan heeft de gemeente Apeldoorn een subsidieregeling ingesteld voor verbetering van het binnenklimaat en beperking van energieverbruik in het basisonderwijs. Scholen kunnen een Energie- en Binnenklimaat Advies laten opstellen voor verbeteringen en aanpassingen in de school. “Deze regeling is onderdeel van het landelijke project Energieke Scholen. De gemeente Apeldoorn vergoedt een bedrag van € 2.000 per advies voor de scholen. Het doel van Apeldoorn in om 2020 een energieneutrale stad te zijn. Dit bereiken we in nauwe samenwerking met bewoners, bedrijven én scholen. We vervullen als overheid daarbij een stimulerende rol”, aldus wethouder duurzaamheid Michael Boddeke. “Met deze primeur bij de Meester Lugtmeijer roep ik alle basisscholen op om dit mooie voorbeeld te volgen. Naast de maatregelen in de scholen dragen de lespakketten van het Natuurhuis bij aan een grote bewustwording bij de leerlingen”, aldus onderwijswethouder Hans Wegman.

Belofte.
Tijdens de kinderklimaattop in december 2008 in het ministerie van VROM debatteerden kinderen over de vraag hoe zij het klimaat beter kunnen maken. In verschillende workshops werkten de kinderen ideeën uit. Minister Jacqueline Cramer koos ‘met één knop alles uit’ als gouden tip uit, omdat het idee op korte termijn uitvoerbaar is en aanzienlijke besparing in CO2-uitstoot oplevert. De minister beloofde dit idee te realiseren. Deze belofte wordt donderdag 26 november in Apeldoorn ingelost. De ‘alles in 1 keer uit’ knop is in werkelijkheid een soort mini computer, die naar aanleiding van de kinderklimaattop is ontwikkeld door het bedrijf Plugwise uit Sassenheim.