START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51

Op deze website kunt u weekberichten vanaf 2008 teruglezen. Ons archief gaat echter terug tot 2003. Berichten uit de jaren 2003 tot en met 2007 kunt u opvragen door een mailtje te sturen naar: info@cboo.nl


2009                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 51

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 CBOO Kortlopend Onderwijsonderzoekvraag (KLOO) toegekend.

Jaarlijks biedt het CBOO de gelegenheid om tussen september en november via zijn secretariaat zgn. KLOO vragen in te dienen. Het CBOO dient ook zelf vragen in. Deze keer samen met lidorganisatie AOb/AVMO. Op vrijdag 091211 zijn deze aanvragen besproken in een vergadering van vertegenwoordigers van netwerkorganisaties, waaronder het CBOO. Daarna vind definitieve vaststelling van de aanvraag plaats. De CBOO/AVMO vraag luidde als volgt:
Emoties spelen een grote rol in het functioneren van leerkrachten. Negatieve emoties hebben een sterke invloed op het functioneren en het welbevinden van leerkrachten. Positieve emoties kunnen juist bijdragen aan een goed functioneren en een welbevinden van leerkrachten. In dit onderzoek willen wij met name aandacht voor positieve emoties en in het bijzonder positieve emoties die met het lesgeven zelf te maken hebben. De concrete onderzoeksvraag is: Welke positieve emoties ervaren leerkrachten in hun lesgeven en wat betekenen deze voor hun functioneren en voor hun welbevinden?
Een KLOO vraag dient ook te zijn voorzien van een toelichting. Het CBOO formuleerde daaromtrent het volgende:
Op velerlei terreinen is er weer meer aandacht voor de emotionele kant van het onderwijs. Er is bij het leren aandacht voor het ontwikkelen van emotionele intelligentie. Wat betreft emoties van leerkrachten lijkt de meeste aandacht uit te gaan voor emoties in relatie met collega’s en met ouders. Opvallend genoeg is er veel minder aandacht voor emoties in het lesgeven. Wanneer dit wel het geval is, dan gaat het meestal over veiligheid. In dit onderzoek willen wij juist dat gekeken wordt naar positieve emoties zoals verwondering, opgewektheid, geïnspireerd voelen, ervaren dat je een verschil maakt, een gevoel van dat je de wereld aan kunt, etc.
Wij zouden graag zien dat onderzocht wordt hoe docenten dergelijke positieve emoties ervaren in hun les, wat bijdraagt aan deze ervaringen en wat de invloed is van deze emoties op hun functioneren?
Het onderzoek kan bijdragen aan een evenwichtiger beeld van het pedagogisch functioneren van leerkrachten.
Als de resultaten van het onderzoek bekend zijn overweegt het CBOO in samenwerking met AVMO de resultaten in te bedden in een symposium over dit onderwerp. Zeker is i.i.g. dat er op openbare scholen breed bekendheid aan wordt gegeven. In 2010 gaat het CBOO veel aandacht besteden aan de mogelijkheid van KLOO en het directe belang daarvan voor openbare scholen.
Voor meer informatie over KLOO zie: http://www.kortlopendonderzoek.nl/

 Jaarboek onderwijs 2009.
Ieder jaar geeft het CBS een Jaarboek Onderwijs uit. Daarin staan niet alleen cijfers, diagrammen en grafieken, maar kunnen ook trends worden afgeleid over de meest uiteenlopende onderwerpen. Het openbaar onderwijs wordt daarbij niet vergeten. Informatie daarover treft u ondermeer aan als u de hier onderstaande hyperlink aanklikt en bladert naar de bladzijden: 16,20,21,31,166,171 en 179. U kunt daaruit zelf een aantal conclusies trekken, die nadere doordenking verdienen.
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/8309B176-A48E-4493-A301-A80C2558B57E/0/20092f162pub.pdf


Op blz. 273 van het digitale Jaarboek 2009 treft u verwijzingen aan naar overige informatie over onderwijs, die het CBS verzorgt.
 Bestuurlijke herstructurering bij VOS/ABB.
Sinds 1 december heeft de VOS/ABB andere roergangers. Lees hierover meer op de VOS/ABB website: http://www.vosabb.nl/werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/14797/18/ Het CBOO is zeer benieuwd of deze nieuwe constellatie in 2010 leidt tot meer samenwerking in het openbaar onderwijs.
 Tot slot!!!!!
Het jaar 2009 loopt ten einde.
Het eerstvolgende weekbericht wordt u toegezonden aan het einde van week 1 in 2010.

Het DB/CBOO wenst u een prettige kerstvakantie en een voorspoedig 2010 toe!