START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 7

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 Organisaties in openbaar onderwijs weer voor overleg bijeen!
Op 151208 zijn vertegenwoordigers van VOS/ABB, CBOO, VOO en AOb/AVMO bijeen geweest om te bekijken in hoeverre op een aantal terreinen kan worden samengewerkt. Op donderdag 050209 is dit overleg voortgezet in een vriendschappelijke en constructieve sfeer. Het CBOO beschouwt VOS/ABB, AOb/AVMO en VOO als de grote spelers op dit gebied waarbij het CBOO een aanvullende rol speelt op voet van gelijkwaardigheid. Er wordt gewerkt aan een taakverdeling en aan afspraken over afstemming bij belangrijke vraagstukken op het gebied van het openbaar onderwijs. Het CBOO zal zich vooral beperken tot de belangenbehartiging rond de openbare identiteit. Voorbeelden daarvan zijn de CBOO visitaties, randvoorwaardelijke toetsing van g/hvo als keuzevakken in openbare scholen, het homo-emancipatiebeleid op openbare scholen en dergelijke. Het CBOO is het met de andere organisaties eens dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid houdt maar dat afstemming gewenst is. Een
belangrijke prioriteit is het benaderen van de jonge generaties in het openbaar onderwijs, het versterken van de algemene kernwaarden in openbare scholen en het bevorderen van positieve publiciteit rond het openbaar onderwijs. Het CBOO verheugt zich op deze samenwerking!
 Nieuwe VOS/ABB Gesprekspartner van het CBOO.
Binnen de VOS/ABB hebben een aantal functionele mutaties plaatsgehad. Voor het CBOO betekent dat, dat de eerst aanspreekbare gesprekspartner voor openbaar onderwijszaken binnen de VOS/ABB Ritske van der Veen wordt. VOS/ABB directeur Theo Hooghiemstra verwoordt de benoeming van de heer van der Veen naar de VOS/ABB leden als volgt;
Allereerst ben ik verheugd u te kunnen melden dat wij Ritske van der Veen, senior consultant binnen VOS/ABB, hebben benoemd tot verenigingssecretaris. Hij volgt Joop Vlaanderen op, die binnen VOS/ABB is benoemd tot teammanager en senior adviseur op het gebied van bestuurlijke inrichting. Ritske van der Veen heeft zijn sporen in het openbaar onderwijs en bij VOS/ABB ruimschoots verdiend. Na een lange loopbaan in het openbaar voortgezet onderwijs in Amersfoort en in de lokale politiek in die stad, is hij vanaf het begin van VOS/ABB in 1998 zeer actief betrokken bij onze organisatie en de aangesloten besturen in het primair en voortgezet onderwijs. Als senior consultant heeft hij de afgelopen jaren verscheidene gecompliceerde bestuurlijke trajecten met succes begeleid.
 CBOO lidorganisatie AOb/AVMO komt met nota openbaar onderwijs.
In AVMO kring is momenteel digitaal de discussie gaande over de organisatiestructuur van het openbaar onderwijs. Het AVMO bestuur heeft daartoe een concept notitie rond gestuurd aan kaderleden, die de bespreking ervan tijdens de RAV/AVMO vergadering van woensdag 280109 hebben bezocht. N.a.v. de commentaren die zijn binnen gekomen komt het AVMO bestuur met een nieuwe bijgestelde versie. Die versie zal met een toelichting worden verzonden naar de AVMO kaderleden met de bedoeling, dat op die nieuwe versie een laatste amenderingronde kan plaatsvinden.
Vervolgens wordt het dan ontstane concept in de RAV/AVMO ( = kader) vergadering van 150409 in Utrecht besproken en een definitieve tekst vastgesteld,. Deze tekst, vervat in een nota, zal met een via een aparte AVMO Nieuwsbrief naar het politieke circuit en de media worden gestuurd. Bedoeling ervan is regering en parlement er nog eens weer op te wijzen, dat een grotere bemoeienis van de overheid met het funderend openbaar onderwijs dan momenteel het geval is ook een goede optie kan zijn.
 Mededeling!
In de weken 8 en 9 verschijnen er i.v.m. de gespreide Krokusvakantie geen CBOO berichten. Het DB/CBOO wenst de vakantiegangers onder u plezierige ontspanning en mooi weer toe!