START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


6 januari 2010                                                                          WEEKBERICHT WEEK 1

Allereerst namens het CBOO de beste wensen voor 2010! Ik ben blij de nieuwe aanpak en vormgeving van onze website te mogen introduceren en ik koppel dat aan de oproep om ons te blijven informeren over ontwikkelingen in het openbaar onderwijs die ook voor anderen belangwekkend zijn. Bij voorbaat onze dank!

 
Rob Tielman

Voorzitter CBOO


CFi en IB-groep gaan samen!!

De IB-Groep en CFI vormen vanaf januari 2010 één organisatie: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. Zo maakt DUO onderwijs mogelijk.

Klik HIER voor meer informatie!


Discussie over Onderwijsstructuur ook in 2010 hardnekkig

Met wisselende invalshoeken blijven personen en organisaties kritiek uitoefenen op de manier waarop onderwijsmiddelen via nieuw gecreëerde instituties worden ingezet. In het CBOO bestuur is daarover de discussie ondermeer gevoerd in juni 2009 en heeft lidorganisatie AOb/AVMO er in november van afgelopen jaar een congres aan gewijd. De Volkskrant pakt in 2010 meteen het thema ook weer op en geeft "specialisten" de gelegenheid er het e.e.a. over te zeggen, zoals hier in het nummer van 4 januari 2010.


Rol van de gemeente m.b.t. openbaar onderwijs

Ook de rol van de gemeente m.b.t. openbaar onderwijs is punt van discussie. De VOS/ABB reageert negatief op de visie van Amsterdams burgemeester Cohen, die zich voorstander betoont van grotere invloed van de gemeenten op het openbaar onderwijs. Er lijkt een discrepantie te bestaan tussen het oordeel van de VOS/ABB over de in zijn Nieuwjaarstoespraak terloops gemaakte opmerking van Cohen over de rol van de gemeente t.o.v. het openbaar onderwijs en het milde commentaar van VOS/ABB directeur Ritske van der Veen op concrete initiatieven van onderwijswethouder Asscher.

Zie verder:

http://www.vosabb.nl/werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/14856/1508/

en

http://www.vosabb.nl/werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/14808/18/NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).