START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


11 maart 2010                                                                                WEEKBERICHT WEEK 10Beleidsplan en Jaarverslag

Het CBOO-beleidsplan 2010 en het CBOO-jaarverslag 2009 staan nu ook op internet! 
Zie hyperlinks hierboven of ga naar de tab 'organisatie'.
Hetero-Homo Onderwijsalliantie 2008-2011

Marijke Lok, Projectmanager Hetero-Homo Onderwijsalliantie, senior stafmedewerker/rayonbestuurder AOb brengt het volgende onder uw aandacht:

Het kabinet wil graag handen en voeten geven aan schoolbeleid m.b.t. seksuele diversiteit en, gestimuleerd door ex-minister Plasterk, is er in 2008 een alliantie gestart waarin het CBOO, de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs, Empowerment Lifestyle Services en het COC samenwerken.

Veel recente onderzoeken laten zien dat het met de veiligheid van homoseksuele leerlingen en docenten in het onderwijs nog niet zo goed gesteld is als men wel zou wensen. Als er incidenten zijn dan schiet de generieke aanpak soms tekort.

Hoe krijgt de school daar grip op? Op welke manier kun je zo efficiënt en snel mogelijk handelen? Welk (veiligheids)beleid kun je ontwikkelen, toegesneden op de eigen school?

Er zal goed beleid moeten worden gevoerd om een gevoel van veiligheid te waarborgen van homo-lesbisch personeel en leerlingen.

In de regeringsnota “Gewoon homo zijn” in 2007 wordt onderwijs als een van de speerpunten genoemd waarop de aandacht voor het homo-lesbisch emancipatiebeleid zich zou moeten focussen. Prioriteiten moeten hierbij liggen op het verbreden van het draagvlak bij het onderwerp homo-emancipatie van specifieke homo-groepen en homo-organisaties naar brede (onderwijs)organisaties.

Het einddoel is natuurlijk een vergroting van (het gevoel van) veiligheid van homo-lesbisch personeel en leerlingen en een tolerante houding tegenover het onderwerp homoseksualiteit van alle leerlingen, personeel, directie en bestuur, maar dit project richt zich nadrukkelijk niet op producten op uitvoerend niveau in de klas (‘voorlichtingsmateriaal’).

Met dit project willen we vooral bij onderwijsorganisaties die direct en indirect invloed hebben op de scholen draagvlak creëren om, binnen hun eigen verantwoordelijkheden, het onderwerp homoseksualiteit, diversiteit en antidiscriminatie in de eigen organisatie te integreren en aansturen op concrete acties in de contacten met de scholen.

Het CBOO-secretariaat voegt hieraan het volgende toe: Het CBOO ziet het als zijn taak gedurende de bovengenoemde alliantieperiode contacten te leggen met gemeenten en provincies, alsmede schoolbesturen en medezeggenschapsraden van openbare scholen. Dit gebeurt met (helaas) wisselend succes, hetgeen voor het CBOO des te meer reden is hardnekkig met dit thema door te gaan en “openbare besturen en scholen te blijven wijzen op hun verantwoordelijkheid in dezen”.

Zoals ook VO Raad-voorzitter Sjoerd Slagter op zijn weblog constateerde, is er op dit thema nog een wereld te winnen:

http://www.vo-raad.nl/actueel/weeklog-sjoerd-slagter/bespreekbaarheid-homoseksualiteit-vraagt-leiderschap
Symposium over openbaar onderwijs

VOS/ABB, werkgeversorganisatie in ondermeer het openbaar onderwijs en de Vereniging Openbaar Onderwijs, ouderorganisatie in deze denominatie, organiseren op respectievelijk woensdag 21 april 2010 in Zwolle en woensdag 28 april 2010 in Rotterdam een Congres over het openbaar onderwijs:

Algemene Informatie

Programma

Aanmelden
Oproep van het Europees Platform

Internationaliseren in onderwijs: nieuwe LinQ-scholen gezocht

Komend schooljaar gaat er een nieuwe lichting scholen uit het basis- en het voortgezet onderwijs beginnen aan een tweejarig LinQ-traject. Het Europees Platform is daarom per direct op zoek naar scholen die binnen het LinQ-project in een netwerk met andere scholen en onder professionele begeleiding willen werken aan de invoering (basisonderwijs) of versterking (voortgezet onderwijs) van Duits en/of Frans. Geïnteresseerde scholen kunnen zich voor 1 juni aanmelden via de website van het Europees Platform:

AanmeldenNIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).