START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


17 maart 2010                                                                                WEEKBERICHT WEEK 11Wetenswaardigheden


1. CBOO-lidorganisatie HVO timmert behoorlijk aan de weg. Voor meer informatie zie agenda 2010 en uitgebrachte publicaties:

http://www.hvo.nl/hvo/agenda

http://www.hvo.nl/hvo/publicaties


2. Ook CBOO-lidorganisatie IKOS laat zich niet onbetuigd. Het is voor openbare scholen de moeite waard om kennis te nemen van het IKOS onderwijsblad:

http://www.ikoslandelijk.nl/ikosBlad.htm


3. Het is het CBOO-secretariaat uit binnenkomende vragen gebleken, dat nog niet iedereen in onderwijsland weet, dat de onderwijs geschillencommissies niet meer per denominatie zijn georganiseerd. Er is dus ook niet meer een aparte geschillencommissie voor het openbaar onderwijs. Hoe behandeling van onderwijsgeschillen nu is georganiseerd, is te vinden via de volgende link:

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
Jaarlijks NABS/ABO-symposium m.m.v. het CBOO

Symposium NABS  - ABO 2010
Tevens slotbijeenkomst Leerkrachtaanzet.nl

Datum:           14 april 2010

Tijd:                13.00 uur – 16.00 uur aansluitend borrel / inloop 12.30 uur

Locatie:          Hogeschool Domstad, Utrecht (Koningsbergerstraat 9). De locatie is op loopafstand van CS


Titel:   Uitbouwen van eigenaarschap van leerkrachten


13.00 uur        Inleiding door de voorzitter:    Annet Kil

13.10 uur        Blok 1 “Van buiten naar binnen”

           Beroepstrots (Thijs Jansen)
           Buurtzorg Nederland over sociale innovatie (Jos de Blok)
           Bouwstenen van een bijzondere leraar (Walter Dresscher)
            o          Pleidooi voor professionele intuïtie in het bijzonder onderwijs

Blok 2 “De praktijk”

           (Tussen) Resultaten project Leerkrachtaanzet.nl  (Edward Moolenburg/Marco
            Matthijsen)
            o          Algemeen
            o          Specifieke do’s en don’ts bij vormgeven professioneel eigenaarschap

Pauze 14.15 – 14.30 uur

           Uitreiking award
            o          Winnaar vertelt iets over het voorbeeld

Blok 3 “Hoe verder?”

           Historie zeggenschap en wetsvoorstel vereniging in het openbaar onderwijs
            (voorzitter CBOO-lidorganisatie AOb/AVMO Martien Hietbrink)
           Wetsvoorstel rond professionaliteit leerkrachten (Hans van der Vlugt OCW)
           Forum: doelstelling: opleveren bouwstenen c.q. manifest ten aanzien van hoe verder
            o          Leden forum:
                        -         Walter Dresscher (AOb)
                        -         Thijs Jansen (Stichting Beroepstrots)
                        -         Rona Postma (Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs)
                        -         Henny Manders (voorzitter AOb-ABO / namens leerkrachten)
                        -         Annet Kil (SBL)
                        -         Hans van der Vlugt (OCW)

16.00 uur        Afsluiting – vervolgens borrel

Aanmelden bij secretariaat@aob.nl


Voor een nadere toelichting, lees verderNIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).