START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


1 april 2010                                                                                WEEKBERICHT WEEK 13CBOO-visitaties bij openbare basisscholen in Enschede goed verlopen


Op donderdag 25 maart 2010 is de eerste serie visitaties van openbare basisscholen van de Stichting voor openbaar basis onderwijs Consent afgerond. De laatste school in deze eerste tranche was OBS de La Res.

Daaraan gingen vooraf de volgende scholen (in volgorde):

Internationale Prinseschool

Openbare basisschool Roombeek 

Openbare basisschool De Lipper

Openbare basisschool Molenbeek (locatie Usselo)

Openbare basisschool Dr. M.L. Kingschool


Momenteel worden de concept rapportages uitgewerkt en ter becommentariëring naar de betrokken scholen gestuurd. Na uitwerking wordt door de CBOO bestuurscommissie visitaties vastgesteld welke scholen voor het CBOO-certificaat openbare identiteit in aanmerking komen. Tijdens de visitaties hebben de ingezette visitatiecommissies ook rekening gehouden met criteria die voor het toetsen van openbare identiteit door het directeurenoverleg van Consent zijn vastgesteld. Die zijn overigens niet afwijkend van wat het CBOO visiteert. Hooguit is er sprake van accentverschillen. Over de manier waarop verdere PR in de regio m.b.t. het resultaat van de visitaties plaatsvindt, wordt met de betrokken scholen en het bestuursbureau van Consent nader overleg gepleegd. Naar verwachting zal vrij spoedig na de zomervakantie van 2010 in overleg worden bepaald welke volgende groep Consent-scholen aan een visitatietraject zal meedoen.
HERHAALDE OPROEP: Jaarlijks NABS/ABO-symposium m.m.v. het CBOO

Symposium NABS  - ABO 2010
Tevens slotbijeenkomst Leerkrachtaanzet.nl

Datum:           14 april 2010

Tijd:                13.00 uur – 16.00 uur aansluitend borrel / inloop 12.30 uur

Locatie:          Hogeschool Domstad, Utrecht (Koningsbergerstraat 9). De locatie is op loopafstand van CS


Titel:   Uitbouwen van eigenaarschap van leerkrachten


13.00 uur        Inleiding door de voorzitter:    Annet Kil

13.10 uur        Blok 1 “Van buiten naar binnen”

           Beroepstrots (Thijs Jansen)
           Buurtzorg Nederland over sociale innovatie (Jos de Blok)
           Bouwstenen van een bijzondere leraar (Walter Dresscher)
            o          Pleidooi voor professionele intuïtie in het bijzonder onderwijs

Blok 2 “De praktijk”

           (Tussen) Resultaten project Leerkrachtaanzet.nl  (Edward Moolenburg/Marco
            Matthijsen)
            o          Algemeen
            o          Specifieke do’s en don’ts bij vormgeven professioneel eigenaarschap

Pauze 14.15 – 14.30 uur

           Uitreiking award
            o          Winnaar vertelt iets over het voorbeeld

Blok 3 “Hoe verder?”

           Historie zeggenschap en wetsvoorstel vereniging in het openbaar onderwijs
            (voorzitter CBOO-lidorganisatie AOb/AVMO Martien Hietbrink)
           Wetsvoorstel rond professionaliteit leerkrachten (Hans van der Vlugt OCW)
           Forum: doelstelling: opleveren bouwstenen c.q. manifest ten aanzien van hoe verder
            o          Leden forum:
                        -         Walter Dresscher (AOb)
                        -         Thijs Jansen (Stichting Beroepstrots)
                        -         Rona Postma (Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs)
                        -         Henny Manders (voorzitter AOb-ABO / namens leerkrachten)
                        -         Annet Kil (SBL)
                        -         Hans van der Vlugt (OCW)

16.00 uur        Afsluiting – vervolgens borrel

Aanmelden bij secretariaat@aob.nl


Voor een nadere toelichting, lees verder
Ingezonden mededeling

Persbericht t.b.v. godsdienstig vormingsonderwijs


Zie je wel?

religies bijzonder bekeken – lessuggesties voor het primair onderwijs

Iedere wereldbeschouwing of religie heeft een eigen specifieke plek voor ceremoniële bijeenkomsten. De bijzondere wijze waarop fotograaf Luuk Wagter interieurs van gods- en gebedshuizen heeft vastgelegd, laat van deze interieurs dezelfde krommingen en bollingen zien. Deze overeenkomst in structuren symboliseert voor hem de overeenkomst in beleving van het religieuze besef dat levensbeschouwingen en religies bindt.

Lees HIER verder.Belangstelling tanende

lees verder:

Aangepast programma symposium VOS/ABB en VOO
Intimidatie tijdens internationale conferentie


Tolerantie t.o.v. homoseksualiteit is geen vanzelfsprekendheid. Tijdens een internationale conferentie in Soerabaya werd dat weer eens pijnlijk duidelijk.

Lees verder: News from Fridae   en   News from Indonesian papersNIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).