START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


15 april 2010                                                                                WEEKBERICHT WEEK 15Voortzetting homobeleid bepleit

Het CBOO heeft 13 april jl. deelgenomen aan de rondetafelconferentie in het Kurhaus in Scheveningen over het homobeleid. Staatssecretaris Van Bijsterveld bepleitte voortzetting van het homobeleid van haar voorganger Plasterk en dat werd door de aanwezigen met een luid applaus beantwoord. Voortgezette aandacht in het onderwijs wordt een belangrijke prioriteit genoemd. Het CBOO neemt deel aan de Alliantie Homoseksualiteit en Onderwijs. In dat kader worden door het CBOO in mei door het hele land regionale bijeenkomsten gehouden voor gemeenten als bevoegd gezag voor het openbaar onderwijs. Belangstellende wethouders kunnen zich aanmelden bij CBOO-secretaris Martien Hietbrink:

tel: 030 - 298 91 67
mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of m@hietbrink.org
Klachtbehandeling in het onderwijs

Over dit onderwerp is nog veel informatie nodig. Helaas doen zich in scholen nogal eens situaties voor, waarbij geledingen of individuen er niet in slagen het intern in de organisatie eens te worden.

Daarover is in november jl. een interessant symposium gehouden. De daarover verstrekte informatie geeft over voornoemd onderwerp meer informatie. Lees verder op:

Symposium LKC
CBOO-bijdrage

Op 14 april jl. vond het jaarlijke NABS/ABO-congres plaats. CBOO-secretaris Martien Hietbrink leverde in het kader van de samenwerkingsovereenkomst NABS/CBOO een bijdrage die zich richtte op het antwoord op de vraag, waardoor "de leraar sinds de jaren '70 gaandeweg minder aan zet is" en welke oplossing lidorganisatie AOb/AVMO aandraagt om die trend om te buigen.

Lees verder: NABS/ABO-congres, Historie zeggenschap en wetsvoorstel vereniging in het openbaar onderwijsNIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).