START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


12 mei 2010                                                                                WEEKBERICHT WEEK 19CBOO-voorzitter Rob Tielman eregast tijdens symposium

Op vrijdag 7 mei jl. organiseerde het J.P. van Praag Instituut in samenwerking met het Humanistisch Verbond een symposium over het thema ‘humanisme, politiek en het publieke debat’. CBOO-voorzitter Rob Tielman was er eregast en met reden. Uit archiefmateriaal van het Humanistisch Verbond, deels samengesteld uit door Tielman beschikbaar gestelde stukken,  komt een beeld naar voren van Tielmans rol in de humanistische beweging d.m.v. een boek 'Rob Tielman: een begeesterd humanist' (Uitgeverij: De Papieren Tijger, Breda).

Het boek door, voor en over Tielman ontsluit een belangrijke periode in de geschiedenis van het humanisme, de jaren '70 en '80. Tielman was van 1977 tot 1987 voorzitter van het Humanistisch Verbond (HV) en heeft belangrijke bijdragen geleverd aan het debat dat in ‘zijn tijd’ zeer actief werd gezocht met de landelijke politiek om HV-standpunten over het voetlicht te krijgen over maatschappelijke vraagstukken. Eerste exemplaren van het boek werden aangeboden aan Rob Tielman en de huidige voorzitter Rein Zunderdorp.

Voor informatie over het symposium, klik HIER.
Projectplan ‘Duizend en één Nacht’

Iedere openbare basisschool heeft zijn eigen bijzondere activiteiten, die een aparte dimensie geven aan het leven op school. Zo is in Enschede de OBS Twekkelerveld, die in het najaar van 2010 door het CBOO op openbare indentiteit wordt gevisiteerd, begonnen aan een project met hierboven genoemde naam. Het is een project dat wordt voorbereid in de maanden juni en juli 2010 en dat een looptijd heeft van 13 september t/m 1 oktober 2010. In CBOO-berichten wordt in een aantal komende weken meer informatie over dit project gegeven. In het komend najaar wordt de voortgang van het project van week tot week bijgehouden. In de komende weken wordt over het project ‘Duizend en één Nacht’ nog enige algemene informatie verstrekt. Dit gebeurt met name om andere openbare scholen de mogelijkheid te bieden dit voorbeeld in overweging te nemen voor een eigen project.

Korte beschrijving van het project:

In het project ‘Duizend en één Nacht’ gaan kinderen van alle groepen van OBS Twekkelerveld in Enschede op zoek naar sprookjes en volksverhalen uit het land waar hun ouders vandaan komen. Op deze school is dat voor 70% van de leerlingen een ander land dan Nederland. Per klas wordt één van die verhalen gekozen. De kinderen van die klas maken van dat verhaal een korte film. Onder leiding van docenten nieuwe media en dramadocenten verzorgen de kinderen alle onderdelen van die film zelf: ze vertalen het verhaal in beelden, maken teksten voor scènes, maken decors en kostuums, oefenen het acteren en uiteindelijk filmen ze de scènes zelf. Zo ontstaat er in elke klas een korte film van één verhaal.

In een volgend CBOO-bericht wordt ingegaan op de organisatie van het project en het daarbij behorende tijdpad.

ATTENTIE OPENBARE BASISSCHOLEN!!!
VOOR REACTIES EN VRAGEN KUNT U TERECHT BIJ:

info@cboo.nl
Humanistische meetlat langs partijprogramma's

Recentelijk heeft het Humanistisch Verbond een pamflet uitgebracht onder de titel "Werken aan een menswaardige samenleving" en de subtitel "Humanistische aandachtspunten voor politieke partijprogramma's.

De tekst over onderwijs luidt:

“Het HV bepleit pluriforme openbare scholen. Op scholen moeten kinderen van verschillende levensovertuigingen elkaar kunnen ontmoeten. Ze moeten kennis kunnen maken met de diversiteit van levensbeschouwelijke stromingen. Op deze scholen wordt door vakbekwame leerkrachten levensbeschouwelijk onderwijs gedoceerd. Er is ruimte voor levensbeschouwelijk onderwijs onder verantwoordelijkheid van de school, maar ook voor lessen levensbeschouwelijke vorming onder verantwoordelijkheid van levensbeschouwelijke organisaties. De tijdelijke maatregel voor de landelijke financiering van levensbeschouwelijk onderwijs is een stap in de goede richting, die navolging verdient in een structurele financiering. Op termijn zouden pluriforme openbare scholen het door de overheid gefinancierde bijzonder onderwijs moeten vervangen."

De bedoeling is, dat de verkiezingsprogramma's langs de humanistische meetlat worden gelegd en de bevindingen zullen worden gepubliceerd op de website www.humanistischverbond.nl.
Speelt overheid ook in openbaar onderwijs bedrijfje?

In de NRC van zaterdag jl. werd een analyse gegeven van de veranderende rol en het optreden van de overheid en de effecten die dat volgens de schrijvers heeft op de relatie management - werkvloer.

De vraag is nu of de lezers van dit CBOO-bericht elementen van deze analyse met conclusies ook van toepassing vinden op de situatie in het openbaar onderwijs. In komende berichten worden reacties op deze vraag geplaatst om aldus het debat ook in openbare kring op gang te brengen.

Uw reacties graag naar info@cboo.nl

Voor het artikel klik HIER.
Mededeling CBOO-secretariaat

Wegens afwezigheid van ondergetekende in week 20 verschijnt er in die week geen CBOO-bericht. Voor dringend gewenst contact kan gebruik worden gemaak van SMS op nr. 06-53974437.

E-mails, verstuurd naar info@cboo.nl of m@hietbrink.org die betrekking hebben op CBOO-zaken worden op 24 mei a.s. met voorrang beantwoord.NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).