START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


13 januari 2010                                                                          WEEKBERICHT WEEK 2Nieuwe basisschoolmethode voor het vak levensbeschouwing in het openbaar onderwijs – Informatiebijeenkomsten!!!

 
In februari komt de methode Heb ’t Lef op de markt!

Het is een eerste methode die voorziet in de behoefte aan een methode voor levensbeschouwing voor het openbaar onderwijs. Hij bestaat uit 6 projecten voor alle groepen van de basisschool en is samengesteld rond zes thema’s:  verhalen, waarden en normen, lichtfeesten, lentefeesten, (oer)elementen en levensbeschouwelijke stromingen.

Heb ’t Lef is ontwikkeld door een team van onderwijsspecialisten vanuit het openbaar onderwijs. 

Wilt u graag persoonlijk kennisnemen van deze methode, bezoek dan een van de informatiebijeenkomsten waarop de samenstellers tekst en uitleg geven. Wees er snel bij want de eerstvolgende bijeenkomsten staan gepland in week 3!

Het CBOO en lidorganisatie AOb/AVMO organiseren een informatiebijeenkomst op:
donderdag 21 januari van 16.00 - 18.00 uur in het AOb gebouw,
Jaarbeursplein 22 te Utrecht, 1e etage, zaal 1.03 – 1.04.

Aanmelden per e-mail bij Yvonne Beune: beune@edith.nl

Als u die dag verhinderd bent, zijn er ook nog andere mogelijkheden. Zie daarvoor:

http://www.hebtlef.nl/nieuws/informatiebijeenkomsten.html

Geen gelegenheid om een bijenkomst bij te wonen en toch heel nieuwsgierig geworden?

Vraag dan geheel vrijblijvend een gratis proeflespakket aan via beune@edith.nl of neem telefonisch contact op met: Yvonne Beune, telefoonnr: 074-8516100CBOO-AANVRAAG KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK (KLOO) TOEGEKEND

Begin januari heeft het CBOO-secretariaat een brief ontvangen, waarin werd meegedeeld dat de CBOO-aanvraag voor een KLOO-onderzoek is gehonoreerd.

In het najaar van 2009 heeft het CBOO de volgende KLOO vraag met toelichting ingediend:

Concrete Onderzoeksvraag: Welke positieve emoties ervaren leerkrachten in hun lesgeven en wat betekenen deze voor hun functioneren en hun welbevinden.

Toelichting: Emoties spelen een grote rol in het functioneren van leraren. Negatieve emoties hebben een sterke invloed op het functioneren en welbevinden van leerkrachten. Positieve emoties kunnen juist bijdragen aan een goed functioneren en een welbevinden van leraren. In dit onderzoek wil het CBOO met name aandacht voor positieve emoties en in het bijzonder positieve emoties, die met het lesgeven zelf te maken hebben.

Het uitvoerend secretariaat van het KLOO sluit nu met de onderzoeksinstelling het onderzoekscontract af. Dat is in dit geval het Kohnstam Instituut in Amsterdam. De betrokken onderzoeker houdt frequent contact met het CBOO-secretariaat voor afstemming over de verwachtingen omtrent het onderzoek en het verloop ervan.

In de AB/CBOO-vergadering van medio juni 2010 zal het hoofd van het Uitvoerend Secretariaat van het KLOO, mevrouw Dr. A.A. Ross een inleiding houden over KLOO en de mogelijkheden daarvan. Over de inhoud van deze inleiding volgt via CBOO-berichten uitvoerige informatie.
VOORAANKONDIGING NABS/ABO symposium

Momenteel wordt gewerkt aan de invulling van het jaarlijkse Symposium, dat de NABS en lidorganisatie AOb/ABO jaarlijks organiseren. Deze keer zal een invulling worden gegeven aan het thema “De leraar centraal”. Zodra meer bekend is, volgt uitvoerige informatie. Wel is het van belang, dat u reeds nu de datum 14 april 2010 vrijhoudt vanaf 14.00 uur. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Utrecht.

Voorafgaande aan dit symposium vergaderen de RAV’s (kader) van AOb/AVMO tussen 10.30 en 12.00 uur in het AOb pand. Aansluitend zullen zij, voor zover geïnteresseerd, samen met ABO-leden voorafgaand aan het Symposium gezamenlijk een lunch nuttigen.NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).