START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


17 juni 2010                                                                                WEEKBERICHT WEEK 24CBOO-bestuur vraagt extra belangstelling voor Kortlopend Onderwijsonderzoek (KLOO)

In de vergadering van afgelopen dinsdag heeft het CBOO-bestuur de financiële stukken goedgekeurd en aan de bestuurscommissie visitatie gevraagd een (tussen)stand van zaken te geven m.b.t. de voortgang van de visitatietrajecten openbare identiteit. Dit onderwerp zal in de november-vergadering van het algemeen bestuur een belangrijk onderwerp van  bespreking vormen. Op de dinsdag gehouden vergadering was dat KLOO. KLOO-coördinator mevr. Dr. A.A. Ros, tevens werkzaam bij de KPC groep, gaf in een verhelderend betoog de mogelijkheden en kansen van KLOO voor de scholen aan. De aanwezige bestuursleden, die allen verschillende geledingen in het openbaar onderwijs vertegenwoordigen deden de toezegging om ook in de ‘achterban’ actief te zijn waar het vragen om aandacht voor KLOO betreft.

In CBOO-bericht week 25 vormt KLOO hoofdmoot van de informatievoorziening.

Naar het zich laat aanzien zal het CBOO-bestuur zich in november 2010 ook uitspreken over de dan geformuleerde initiatief wetsvoorstellen m.b.t. bestuursvormen openbaar onderwijs. Meer informatie hierover vindt u in het eerste onderwerp van Nieuwsbrief 38 van CBOO-lidorganisatie AOb/AVMO.
Nieuws uit de HVO-wereld

Deeltijdopleidingen HVO en Levensbeschouwing starten weer in september.

In september 2010 starten de deeltijdopleidingen Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing in Utrecht.

           8 september: basisopleiding HL voor groepsleerkrachten po;

           10 september: hbo-masteropleiding leraar HL, gericht op de bovenbouw vo;

           17 september: hbo-bacheloropleiding leraar HL, gericht op het po, onderbouw vo, vmbo en mbo.

Heb je affiniteit met zingeving en levensbeschouwing, dialoog en diversiteit, filosoferen en inspireren, levenskunde en levenskunst, lees dan verder op de site van Stichting HVO, humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding. Klik hier voor meer informatie.
NETHER-bericht: Europe2020 ontbeert gevoel van urgentie, aldus sociale partners

De Europese sociale partners hebben in een gezamenlijke verklaring aangegeven dat het in de Strategie voor werkgelegenheid en groei (Europe2020) ontbreekt aan een gevoel van urgentie. Lees hier verder.
Ook in Vlaanderen onderzoek naar Hetero/Homo-problematiek

Lees hier verder.NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).