START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


8 september 2010                                                                           WEEKBERICHT WEEK 36Nieuws over AVMO initiatief wetsvoorstellen bestuur openbaar onderwijs

Op 15 september a.s. houdt AOb/AVMO, afdeling (vereniging) openbaar onderwijs binnen de AOb en CBOO-lidorganisatie, een extra algemene vergadering waar ondermeer de toekomst van de vereniging aan de orde komt.

Bijzonder agendapunt vormt de stand van zaken m.b.t. de voortgang van het schrijven van twee initiatief wetsvoorstellen, waartoe AVMO drie vooraanstaande onderwijsjuristen heeft uitgenodigd. Prof. Dr. D. Mentink, emeritus hoogleraar Onderwijsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en Mr. F. Brekelmans, beleidsadviseur van de AOb zullen in deze extra AV van AVMO nadere informatie geven en met de aanwezige AV-leden van AVMO van gedachte wisselen over de door hen gewenste richting in het initiatief wetsvoorstel.

Meer informatie over een tussenstand kunt u hier nalezen (ontleend aan AVMO nieuwsbrief 38).
OBS Twekkelerveld in Enschede met leerlingen op zoek naar hun roots

In het project ‘Duizend en één Nacht’ gaan kinderen van alle groepen van OBS Twekkelerveld in Enschede op zoek naar sprookjes en volksverhalen uit het land waar hun ouders vandaan komen. Op deze school is dat voor 70% van de leerlingen een ander land dan Nederland. Per klas wordt één van die verhalen gekozen. Voor nieuws rondom de verdere voorbereiding van dit educatieproject, klik hier.
Europese Dag van de Talen 2010

Op 26 september 2010 viert heel Europa de Europese Dag van de Talen. Het Europees Platform – internationaliseren in onderwijs en diverse talen- en cultuurcentra organiseren evenementen om aandacht te vestigen op deze dag. Het thema is dit jaar ‘Talen bouwen bruggen!’. De focus ligt op een vreemde taal als brug tussen mensen van verschillende achtergronden. Bijvoorbeeld in de klas, in de buurt of in de hele wereld. De taal van een ander spreken, is een manier om elkaar beter te begrijpen. Lees hier verder!

 


Empowerment wordt EduDivers

Op 8 oktober verandert Empowerment, het landelijk kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit, van naam. De nieuwe naam wordt EduDivers.

De naamsverandering markeert de groei en uitbouw van de organisatie. De wereldwijde internationale activiteiten gaan door onder beheer van een eigen stichting: de Global Alliance for LGBT Euducation (GALE). De Nederlandse activiteiten worden uitgebreid. EduDivers is een stichting zonder winstoogmerk.

Op 8 oktober presenteert Edudivers zich in Den Haag tijdens een symposium over onderbouwd en effectief werken aan homo-emancipatie in scholen. Er zullen dan ook een aantal nieuwe methoden worden gepresenteerd. Voor meer informatie, zie www.edudivers.nl.
Onderwijsvanmorgen.nl

De redactie van CBOO-berichten vraagt  zelden aandacht voor mededelingen van andere organisaties maar maakt toch af en toe een uitzondering, nl. als één van de doelgroepen “bediend” kan worden met iets dat wellicht als interessant wordt ervaren, in dit geval voor docenten.

Ingezonden mededeling

Dat de wereld verandert is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee dat gebeurt wél. De wereld van jongeren ziet er immers heel anders uit dan tien jaar geleden. Denk maar eens aan het gebruik van internet en netwerken als Hyves en Facebook, de Ipod en het gamen. Bovendien leert de leerling vandaag-de-dag heel anders en zijn er volop nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Een onafhankelijk platform voor docenten met passie
Met onderwijsvanmorgen.nl wordt een onafhankelijk platform geboden waar iedereen met passie voor het onderwijs zijn of haar visie en mening kan geven over het onderwijs van morgen. Een platform waar inspirerende onderwerpen aan bod komen en waar naar geluisterd wordt. Kortom: waar de dialoog aangegaan wordt en waar men ervaringen op kan doen. Inspiratie voor de les van vandaag en morgen!

Ruim 10.00 docenten per maand
Onderwijsvanmorgen.nl bericht over de praktijk van het onderwijs-in-verandering, over vakdidactiek, over nieuwe ontwikkelingen, over trends en gadgets én over jongeren. Ruim 10.000 bezoekers per maand lezen, denken en praten mee. Interessante en soms gewaagde onderwerpen komen aan de orde.

           Hoe communiceert de docent met z’n leerlingen?

           Wordt de rol van nieuwe media steeds belangrijker of waait ’t over?

           Hóe leren leerlingen vandaag-de-daag?

           Én: wat houdt ze bezig?

U kunt kijken en reageren via: onderwijsvanmorgen.nlNIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).