START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


14 september 2010                                                                         WEEKBERICHT WEEK 37KLOO

In CBOO-bericht week 26 is het eerste onderwerp gewijd aan de doelstellingen en werkwijze van KLOO (Kortlopend Onderwijs Onderzoek). Zie hiervoor weekbericht 26.

In een tweede bijdrage van KLOO-coördinator mevrouw Dr. A.A. Ros stelt zij o.a. aan de orde op welke manier het aanvragen van een onderwijsonderzoek de grootste kans heeft te worden toegekend. Lees hier verder.
School!

Met deze naam is het eerste nummer verschenen van een nieuw "magazine voor het openbaar onderwijs”, een gezamenlijke uitgave van de VOS/ABB, vereniging voor bestuur en management in het openbaar en Algemeen bijzonder Onderwijs te Woerden en ouderorganisatie VOO met zetel in Almere. In het maandblad zullen beurtelings VOS/ABB- directeur R. van der Veen en VOO-bestuurder R. Limper een column schrijven. De aftrap in het eerste nummer is wat dat betreft verricht door de VOS/ABB-directeur, die zich ondermeer grote zorgen maakt over de opkomst van de PVV van de heer G. Wilders en vindt dat die haaks staan op wat het openbaar onderwijs nastreeft. De geschiedenis leert, in verband hiermee, dat organisaties die hun interne democratie aan hun laars lappen, een gevaar voor de samenleving zijn, aldus van der Veen.

De VOS/ABB presenteert het nieuwe magazine op de eigen website als volgt:

School!
Stichting PROO lanceert Kenniscentrum

De Stichting PROO (Primair Openbaar Onderwijs Noord Oost Veluwe) is in verschillende opzichten een voortrekker. Zo was algemeen directeur de heer P. Uneken, tevens CBOO-bestuurslid, de eerste die in de vorm van een pilot in 2006 het CBOO uitnodigde het bestuursbureau en een openbare school van PROO te visiteren. Nu is PROO gestart met een Kenniscentrum, waarin de expertise gebundeld wordt om aan de verschillende leerbehoeftes van basisschoolleerlingen tegemoet te komen.

Lees hier verder.

 


Empowerment wordt EduDivers

Op 8 oktober verandert Empowerment, het landelijk kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit, van naam. De nieuwe naam wordt EduDivers.

De naamsverandering markeert de groei en uitbouw van de organisatie. De wereldwijde internationale activiteiten gaan door onder beheer van een eigen stichting: de Global Alliance for LGBT Euducation (GALE). De Nederlandse activiteiten worden uitgebreid. EduDivers is een stichting zonder winstoogmerk.

Op 8 oktober presenteert Edudivers zich in Den Haag tijdens een symposium over onderbouwd en effectief werken aan homo-emancipatie in scholen. Er zullen dan ook een aantal nieuwe methoden worden gepresenteerd. Voor meer informatie, zie www.edudivers.nl.
Scholen en gebouwen krijgen meer tijd voor verbouwingen

Hierover aan de dagelijkse nieuwsbrief van de Rijksoverheid ontleend het volgende:

Meer tijd....NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).