START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


29 september 2010                                                                         WEEKBERICHT WEEK 39Vereniging AOb/AVMO wordt Groep Openbaar Onderwijs binnen de AOb

Na een pittige discussie in de extra AV/AOb/AVMO van woensdag 15 september jl., is in een bijna unanieme stemming het besluit gevallen deze 143 jaar oude vereniging (sinds 1867) op te heffen en om te zetten in een groepsbestuur openbaar onderwijs binnen de AOb met vooralsnog tot 2013 een klankbordgroep uit het kader. Deze klankbordgroep heeft als taak het proces van omzetting te begeleiden, alsmede in samenspraak met het groepsbestuur mee te denken in het vinden van een zo groot mogelijk draagvlak van de AOb-leden in het openbaar onderwijs voor het realiseren van uitvoering van de AVMO initiatief Wetsvoorstellen inzake bestuursvormen en het meedenken over het door een nieuw groepsbestuur op te zetten beleid m.b.t. openbaar onderwijs in AOb-verband.


AVMO Congres 2010

Voornoemde juridische en structurele positieverandering van de vereniging AOb/AVMO heeft geen enkele invloed op het komend AVMO Congres van woensdag 10 november a.s.

Het AVMO Congres staat in het teken van bespreking van de Initiatief Wetsvoorstellen inzake bestuursvormen openbaar onderwijs. Van tevoren worden deze Wetsvoorstellen in concept ter beschikking gesteld van de leden van de AV van AVMO. De bespreking van en de discussie over de concepten van de Initiatief Wetsvoorstellen vindt plaats in aanwezigheid van de drie juristen, die ze in opdracht van AOb/AVMO hebben gemaakt.

Het Congres vindt plaats op woensdag 10 november 2010 in het Beatrixgebouw van het Jaarbeurscongrescentrum in Utrecht van 14.00 – 16.30 uur in zaal 7.17. Ontvangst vanaf 13.30 uur.

Uitvoeriger informatie omtrent de voorgaande zaken verstrekt AOb/AVMO binnenkort via een speciale AVMO Nieuwsbrief.
Nieuw educatief stripboek over Europa

(persbericht van het Europees Platform)

Europa is echt overal / Europe is Everywhere is een spannend educatief stripverhaal. Vijf jongeren uit heel Europa komen met elkaar in contact. Tijdens een reis dwars door Europa werken ze samen aan een belangrijk milieuproject. Zowel de Nederlandse als de Engelse versie van dit stripboek zijn geschikt bij internationale (samenwerkings)projecten in de bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs.

Klik HIER voor het volledige persbericht.
Specifieke uitkering OAB gepubliceerd in Staatsblad

Het besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2011 - 2014 is vastgesteld. Het is gepubliceerd in de Staatscourant van 21 september.

In het besluit staan de criteria opgenomen voor een uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid. De regeling treedt per 1 januari 2011 in werking en vervangt het huidige Bekostigingsbesluit OAB en de decentralisatie-uitkering voor de GSB gemeenten.
Frisse scholen, het succesverhaal van Hardenberg

(ontleend aan een VNG-nieuwsbrief)

Hoe pakt het project 'frisse scholen' in de praktijk uit? Hoe werken gemeenten samen met schoolbesturen om het binnenklimaat te verbeteren, en het energieverbruik terug te dringen?

Agentschap.nl werkte in een artikel de aanpak van de gemeente Hardenberg uit.NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).