START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


28 januari 2010                                                                          WEEKBERICHT WEEK 4AVMO Congres 2010

Het kader van CBOO-lidorganisatie AOb/AVMO heeft in een RAV/AVMO vergadering op 27 januari jl. (RAV = regionaal afdelingsvertegenwoordiger) een besluit genomen over het thema van het AVMO Congres 2010, dat op woensdag 10 november 2010 wordt gehouden.

Het bestuur had de kaderleden twee keuzes voorgelegd: 

A. Een identiteitscongres, waarbij de werkwijze en resultaten van CBOO-visitaties openbaar onderwijs een hoofdrol zouden spelen.
B.
Een Congres met als thema "Wetsvoorstellen bestuursvormen openbaar onderwijs". Dit thema is ook actueel omdat het zich laat aanzien, dat voor de zomervakantie 2010 AOb/AVMO over dit onderwerp 2 wetsvoorstellen kan presenteren aan de Tweede Kamer. Die hebben betrekking op "De vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs" en een amendement op de Wet Samenwerkingsbestuur met een korte Memorie van Toelichting.

Het AVMO-kader koos voor voorstel B. Interessant is, dat ook het Ministerie tegen die tijd (10 november 2010) vermoedelijk een eigen onderzoek naar de mogelijkheid van de ‘vereniging’ als bestuursvorm voor het openbaar onderwijs heeft afgerond. Overweging was ook dat thema B een logische voortzetting is van het AVMO Congres 2009. Zie daarvoor AVMO-nieuwsbrief 35.

In AVMO-nieuwsbrief 36, die in het begin van week 5 verschijnt, wordt meer informatie verschaft over ondermeer AVMO Congres 2010. Het CBOO zal net als in voorgaande jaren een bijdrage leveren aan dit Congres.
VOS/ABB niet blij met groen licht Tweede Kamer voor wetsvoorstel fusietoets

De VOS/ABB is niet gelukkig met het feit, dat aan de bestuurlijke schaalvergroting in het (openbaar) onderwijs een halt wordt toegeroepen en dit verschijnsel op zijn minst aan strenge voorwaarden wordt gebonden.

Deze stellingname wordt nader gemotiveerd. Het CBOO vraagt zich hierbij af of de VOS/ABB in zijn stellingname ook heeft overwogen, dat de steeds toenemende bestuurlijke schaalvergroting niet een halt toeroept aan de steeds toenemende vorming van samenwerkingsscholen; een verschijnsel, dat ooit bedoeld was als noodoplossing voor twee scholen van verschillende denominatie die onder de opheffingsnorm dreigden te komen, een oplossing te bieden. Nu is deze 'noodoplossing' uitgegroeid tot een fenomeen, dat zuiver bestuurlijk openbaar onderwijs in een aantal regio's de das om doet, maar besturen met gezamenlijke ambities ruim baan geeft. Of met die ontwikkeling de stem van ouders, docenten en leerlingen, voor wie het duaal stelsel in het onderwijs bedoeld is daarbij voldoende is gehoord, komt in het VOS/ABB commentaar niet tot uiting.

Zie daarvoor: http://www.vosabb.nl/werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/14906/14/
HVO Persbericht

Voorlichtingsbijeenkomst training Spirit in de School

Op woensdag 17 februari a.s. vindt in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst plaats voor de training Spirit in de School van 15.00-17.00 uur. Deze training is gericht op basisscholen en biedt handvatten om de visie van een school op een inspirerende manier te koppelen aan het dagelijks werk van leraren. Bewustwording van waarden, kwaliteiten, overtuigingen, drijfveren, identiteit en de koppeling naar de praktijk komen hierin aan bod. Een schoolteam dat met elkaar de waarden en de visie van de school uitdraagt, creëert een krachtige schoolcultuur.

Het traject voor basisscholen is een samenwerking van HVO en APS. HVO vanuit zijn expertise in waarden- en identiteitsontwikkeling, APS vanuit zijn expertise in schoolontwikkeling. Lees HIER verder.Kleinschalige hulpprojecten op de Filippijnen

Child & World geeft toekomst aan Filippijnse kinderen in de achterstandswijken van Cebu City. Dit gebeurt concreet en structureel: Via onderwijs voor kinderen, wijkopbouwwerk en kansverbetering voor ouders. Zij doen dit samen locale samenwerkingspartners, organisaties en instellingen voor hoger onderwijs.

Voor meer informatie, zie: Child & World

Voor een voorbeeld van "good practice" KLIK HIER!
Pluriform aanbod van methodes Levensbeschouwing

Levensbeschouwing in het openbaar onderwijs heeft veel invalshoeken. In CBOO-bericht week 2 was de methode Heb 't Lef aan de orde........ maar er is meer! Lees verder op:

http://www.kleuropschool.nl/
Nieuwsbrief Europees Platform

Allerlei wetenswaardigheden, lees HIER verder.
Herhaalde VOORAANKONDIGING NABS/ABO symposium

Momenteel wordt gewerkt aan de invulling van het jaarlijkse Symposium, dat de NABS en lidorganisatie AOb/ABO jaarlijks organiseren. Deze keer zal een invulling worden gegeven aan het thema “De leraar centraal”. Zodra meer bekend is, volgt uitvoerige informatie. Wel is het van belang, dat u reeds nu de datum 14 april 2010 vrijhoudt vanaf 14.00 uur. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Utrecht, vermoedelijk in Zalencentrum Vredenburg.

Op woensdag 10 februari a.s. vergaderen NABS- en CBOO-delegaties in Den Haag over de verdere invulling van dit symposium. In CBOO-bericht 6 ontvangt u hierover meer informatie.NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).