START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


6 oktober 2010                                                                         WEEKBERICHT WEEK 40Aanvraag indienen voor Kortlopend Onderwijsonderzoek: uw laatste kans!


Tips voor het indienen van een aanvraag voor het Kortlopend Onderwijsonderzoek:


* Kies een thema, waarvan je weet dat dit ook bij andere scholen/besturen speelt. Stel de vraag zo, dat duidelijk is dat niet alleen de eigen school van het onderzoek profiteert.

* Vraag het CBOO of zij de aanvraag willen ondersteunen (u hebt dan het voordeel dat u over uw aanvraag nader advies kunt ontvangen). U kunt dat uiteraard ook doen samen met andere scholen en besturen.

* Zorg dat de vragen met onderzoek beantwoord kunnen worden. Onderzoek levert vooral kennis op. Vermijd vragen die gericht zijn op verbetering van leerkrachtvaardigheden of de ontwikkeling van (les)materiaal.

* Zorg dat de vragen concreet zijn, niet te breed en abstract.

* Stel vragen die gericht zijn op de verbetering. Vragen gericht op ‘de stand van zaken’ maken minder kans.

* Geef aan hoe jouw school/bestuur de resultaten gaat gebruiken en hoe andere scholen/besturen de resultaten zouden kunnen gebruiken.

Voor meer informatie zie: www.kortlopendonderzoek.nl

Het CBOO is te bereiken via: info@cboo.nl   of    030-2989167.
Duizend en één nacht; een educatief filmproject bij OBS Twekkelerveld: BIJNA AFGEROND

Klik HIER voor meer informatie.
Dilemma's voor de Stichting Openbaar Primair Onderwijs BRAVOO

(Ontleend aan de nieuwsbrief van Onderwijs Brabant)

Dat schoolbesturen vaak krap bemeten veel moeten waarmaken blijkt uit onderstaand bericht:

De stichting Bravoo (openbaar onderwijs) is niet het enige schoolbestuur dat op dit moment in de rode cijfers zit en ingrijpende maatregelen moet nemen. “Ik hoor van collegabestuurders dat ze ook veel moeite hebben om hun begroting rond te krijgen”, zegt Robert Venema, algemeen directeur van Bravoo.

Lees HIER verder.
Europees Platform nodigt uit voor conferentie

Op dinsdag 2 november aanstaande organiseert het Europees Platform hun Nationale Conferentie over de Europese Onderwijsprogramma's: "Internationalisering voor iedereen".

Klik HIER voor de volledige uitnodiging.NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).