START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


9 december 2010                                                                         WEEKBERICHT WEEK 49Oriënterend gesprek

Op vrijdag 3 december jl. heeft een oriënterend gesprek plaats gehad over samenwerking van organisaties, die betrokken zijn bij het openbaar onderwijs.

Initiatiefnemer was het bestuur van CBOO-lidorganisatie AOb/AVMO. Aanleiding was/is het feit, dat AVMO per 1 januari 2011 feitelijk verder functioneert, maar nu niet meer als vereniging met eigen rechtspersoon, maar als Groep Openbaar Onderwijs van de AOb. Daarmee vertegenwoordigt het nieuwe Groepsbestuur AVMO per 1 januari 2011 tienduizenden AOb-leden, die werken in het openbaar onderwijs. Aan het gesprek nam vanwege de nieuwe juridische situatie (AVMO onder de paraplu van de AOb) ook de algemeen secretaris van de AOb, de heer M. Knoop deel. Als "externe" partijen waren aanwezig CBOO-voorzitter R.A.P. Tielman en VOS/ABB-directeur R. van der Veen. Het is de bedoeling, dat het overleg in het voorjaar van 2011 wordt verbreed naar de VOO (Vereniging voor Openbaar Onderwijs). Een uitnodiging daartoe is door AOb algemeen secretaris reeds verzonden.
Werkzaamheden onderwijsjuristen afgerond

In opdracht van CBOO-lidorganisatie AOb/AVMO hebben de onderwijsjuristen Prof. Mr. Dr. D. Mentink, mevr. Mr. M. van Es en Mr. Drs. F.H.J.G. Brekelmans gewerkt aan twee Initiatief Wetsvoorstellen m.b.t. het openbaar onderwijs. Uiteindelijk zijn twee documenten gereed gekomen; een wetsvoorstel om de vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs mogelijk te maken en een notitie inzake versterking van de positie van het openbaar onderwijs in samenwerkingsbestuursconstructies. IN AVMO Nieuwsbrief 41, die in week 50 verschijnt, wordt hierover meer bekend gemaakt.

Met name het Initiatief Wetsvoorstel inzake de bestuursvorm "vereniging" als mogelijkheid in het openbaar onderwijs is iets waarvoor de leden van de vereniging AOb/AVMO zich sterk hebben gemaakt. Een groep kaderleden heeft onder regie van het AVMO-bestuur lang gewerkt aan een notitie over voordelen van de vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs, waarvan het onderwijspersoneel lid kan zijn en uitgangspunt is geworden voor de juridische vormgeving, die dezer dagen door de drie onderwijsjuristen is afgerond. De notitie geeft het waarom en de voordelen van de vereniging met personeel als leden aan. Overigens is het Wetsvoorstel Governance door de Tweede Kamer aangenomen en heeft inmiddels kracht van Wet. Voor de AVMO-motivering van de vereniging als aanbevelenswaardige bestuursvorm in het openbaar onderwijs, klik HIER.
Van Bijsterveldt: 'Terug naar de kern in het onderwijs'

Met minder profielen in de bovenbouw en meer aandacht voor Nederlands, Engels, wiskunde en science wil minister Van Bijsterveldt (OCW) terug naar de kern in het onderwijs. Dit is volgens haar noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het Nederlands onderwijs bij de top van de wereld blijft horen. Dat stelt zij in een reactie op het nieuwe PISA-onderzoek naar de vaardigheid in taal, wiskunde en science van 15-jarige leerlingen in 65 landen. 'Nederland presteert nog goed, maar onze relatieve positie verslechtert en daarmee zijn we verder van de top 5 van de wereld afgeraakt. Investeringen in het taalonderwijs werpen hun vruchten af. Dat is goed nieuws, maar meer focus in ons onderwijs is essentieel om onze internationale concurrentiekracht te versterken', aldus de minister.

Lees HIER verder.

 


Nederland op 10e plaats bij PISA

China scoort als eerste! Lees HIER verder.NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).