START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


4 februari 2010                                                                          WEEKBERICHT WEEK 5De open dagen komen er weer aan!!

..... zo ook in Denekamp, waar OBS Dr. M.L. Kingschool zich duidelijk profileert in een RK-omgeving. Sinds 2 jaren maakt de Dr. M.L. Kingschool deel uit van de Consent-scholengroep met zetel in Enschede.

Open dag Dr. M. L. Kingschool

Op zondag 7 februari a.s. houdt de Dr. M. L. Kingschool in Denekamp van 11.00 tot 13.00 uur een open dag. Iedereen is welkom, met name de ouders die een schoolkeuze voor hun kind gaan maken. De Dr. M. L. Kingschool is een Daltonschool. Binnen onze school is plaats voor iedereen. Uw kind kan bijvoorbeeld bij ons ook gewoon meedoen met de voorbereidingen op de communie en het heilig vormsel (dit valt onder verantwoordelijkheid van het keuzevak katholieke godsdienst). Op de open dag zullen de leerkrachten, ouders en leerlingen u met veel plezier rondleiden. Wij houden van direct contact; als u eens een oriënterend gesprek met de directeur mevr. Navis wilt hebben, kunt u bellen met 06-22409499.
Verzelfstandiging openbaar VO in Epe

Verzelfstandiging van bestuur in het openbaar onderwijs is een zeer actueel thema. CBOO-lidorganisatie AOb/AVMO laat momenteel onderzoek doen naar de mogelijkheid van een vereniging als bestuursvorm. De Tweede Kamer moet wel opschieten om e.e.a. in behandeling te nemen en de alternatieve bestuursvorm vereniging een kans te geven, want het proces van verzelfstandiging is volop aan de gang. Momenteel is de Raadscommissie Onderwijs van de Gemeente Epe aan de beurt een oordeel te geven over de verzelfstandiging van het eigen voortgezet onderwijs. Dat is overgenomen toen de voormalige Rijksscholengemeenschap door het Rijk werd afgestoten.

In een AVMO-Nieuwsbrief over dit onderwerp komen een paar zaken aan de orde:

1. De motivering voor deze verzelfstandiging
2. De financiële onderbouwing van het voorstel van B&W van Epe aan de gemeenteraad
3. De gevolgde procedures m.b.t. medezeggenschap in de school
4. De mate van draagvlak in de school voor deze verzelfstandiging

Wie zelf alvast wil weten hoe de vlag er wat betreft deze zaak bijhangt, kan de hier weergegeven agenda van de Raadscommissievergadering van de gemeente Epe tot zich nemen en de PDF-documenten onder agendapunt 17 downloaden.

Hoe de besluitvorming over verzelfstandiging uitpakt, zal blijken op donderdag 4 februari of op dinsdag 9 februari a.s. als op eerstgenoemde datum agendapunt 17 niet meer aan de orde komt.

Lees verder:

EPE – vergadering Raadscommissie 04-02-2010 en vervolgens agendapunt 17
Nieuws van het Europees Platform


Studiemiddagen eTwinning

Ook dit jaar zijn er weer enkele gratis studiemiddagen over eTwinning. Op woensdag 3 maart a.s. is er een studiemiddag voor docenten in het basisonderwijs in Antwerpen en op woensdag 31 maart a.s. is er een studiemiddag voor docenten in het speciaal onderwijs in Delft. Op deze middagen leert u alles over hoe u eTwinning kunt toepassen op uw school of in uw klas, hoort u ervaringen van docenten die u voorgingen en kunt u meedoen aan workshops. 

Meer informatie vindt u op de website van het Europees Platform.

www.europeesplatform.nl/etwinning


Deelnemers pilot-project 15% vvto bekend

De lijst met scholen die deelnemen aan het pilot-project vvto is gepubliceerd op de website van het Europees Platform. De pilot-scholen zullen de komende drie jaar experimenteren met het geven van Engels of Duits vanaf de kleuterklas, waarbij de kinderen vakinhoud in de vreemde taal aangeboden krijgen voor maximaal 15% van de onderwijstijd. Op 10 februari komen de deelnemende scholen voor het eerst bij elkaar. 

Meer informatie over dit project vindt u op de website van het Europees Platform.

www.europeesplatform.nl/vvto


Klik HIER voor de nieuw verschenen Toolkit InternationaliserenNIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).