START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51


6 januari 2011                                                                         WEEKBERICHT WEEK 1Openbare activiteiten in 2011

Velen van u hebben waarschijnlijk al een nieuwe agenda voor 2011 in gebruik genomen, dan wel werken inmiddels met een digitale agenda. Heeft u daarin al genoteerd, dat CBOO-lidorganisatie AVMO op woensdag 9 maart van 14.00 - 17.30 uur het jaarlijks Congres organiseert in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht?

Deze keer is het Congres geheel gericht op het Initiatief Wetsvoorstel van AVMO om de vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs mogelijk te maken. In de loop van week 2 wordt zeer breed AVMO-Nieuwsbrief 42 verspreid met daarin de jongste ontwikkelingen m.b.t. de organisatie en inrichting van het AVMO Congres.

...... maar er staat meer op stapel! Zo is op korte termijn een gesprek gepland met de organisaties die in het openbaar onderwijs werken, met als doelstelling te bekijken hoe samenwerking op een aantal terreinen de positie van het openbaar onderwijs kan versterken. Aan dat gesprek nemen behalve voorzitter Rob Tielman van het CBOO deel:
- een vertegenwoordiging vanuit het AOb Groepsbestuur openbaar onderwijs AVMO, aangesloten bij het CBOO.
- de algemeen secretaris van de AOb, de heer M. Knoop
- de directeur van de VOS/ABB, de heer R. van der Veen
- de directeur/bestuurder van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), de heer R. Limper.
De verwachtingen van het CBOO-bestuur zijn hooggespannen. Het zou naar het oordeel van dit bestuur een goede zaak zijn als er m.b.t. reëele samenwerking tussen voornoemde organisaties een doorbraak plaatsvindt.

Het ziet er naar uit, dat de CBOO-visitaties openbare identiteit zich als een olievlek over steeds grotere delen van Nederland uitbreiden. Ook dit gegeven kan een rol spelen in voornoemd gesprek over samenwerking. Een eerste sonderend gesprek hierover met een vertegenwoordiging van de VOS/ABB werkorganisatie heeft al plaatsgehad.

Kortom, 2011 schept voor het openbaar onderwijs nieuwe kansen en mogelijkheden!
Onderwijsrecht en onderwijsbeleid in overgangstijd

(ingezonden bericht van de NVOR)


Klik HIER voor de jaarrede van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht, prof. mr. D. Mentink, gehouden tijdens de jaarvergadering op 26 november 2010.
Onderwijsprojecten voor ondernemerschap beloond met ruim € 7 miljoen

Ministers Marja Van Bijsterveldt (Onderwijs) en Maxime Verhagen (EL&I) hebben 51 onderwijsprojecten geselecteerd die in 2010 voor ruim 7 miljoen euro ondersteuning krijgen om ondernemerschap op scholen te stimuleren.

Lees HIER verder.
VNG overweegt afschaffen normbedragen schoolgebouwen

(ontleend aan de VNG nieuwsbrief)


De VNG gaat onderzoeken of het mogelijk is om de normbedragen voor de bouw van schoolgebouwen af te schaffen en te vervangen door een kwaliteitsstandaard met verschillende niveaus. Gemeenteraden kunnen dan kiezen uit de verschillende niveaus met een bijbehorend prijskaartje.

De huidige normbedragen voor schoolgebouwen zijn nog steeds gebaseerd op onderzoeken van het rijk uit de jaren tachtig. ‘Sober maar doelmatig’ was de leidraad voor die onderzoeken. Dat uitgangspunt is in 1997 meeverhuisd met de decentralisatie van de zorgplicht voor schoolgebouwen.

Lees HIER verder.
Van Bijsterveldt kan school met minder dan 23 leerlingen open houden

Vanaf 1 januari 2011 krijgt de minister van Onderwijs de bevoegdheid om scholen met minder dan 23 leerlingen open te houden.

Lees HIER verder.

   


Ambassadeurs van het leraarsvak

"Eerst de Klas is een schoolvoorbeeld van een ‘win-winsituatie’." Staatssecretaris Halbe Zijlstra juicht toe dat op deze manier "scholen jonge afgestudeerde academici in huis krijgen die hoog scoren op vakinhoudelijke én leidinggevende eigenschappen." Zij moeten het docentschap ontdekken "als een zinvolle stap in de carrière die mogelijk leidt tot een baan voor het leven."

In een bijdrage aan de speciale krant over dit project schrijft de OCW-bewindsman het volgende: "Het onderwijs heeft de belangrijke taak om het beste uit iedere leerling te halen. Dat kan alleen als er goede leraren voor de klas staan."

Lees HIER verder.NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).