START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51


10 maart 2011                                                                                WEEKBERICHT WEEK 10AVMO Congres 2011


Woensdag jl. presenteerde het AOb Groepsbestuur Openbaar Onderwijs (AVMO) - aangesloten bij het CBOO - het reeds eerder aangekondigde Initiatief Wetsvoorstel DE VERENIGING als bestuursvorm in het openbaar onderwijs. Na de openingstoespraak van afscheid nemend AVMO-voorzitter Martien Hietbrink en de toelichting op het initiatief Wetsvoorstel door een van de opstellers, emeritus hoogleraar prof. Mr. Dr. D. Mentink, werd onder leiding van dagvoorzitter en CBOO-bestuurslid Louis Jongejans gediscussieerd aan de hand van de volgende stellingen:


1. De variëteit aan bestuursvormen die het bijzonder onderwijs kent dient ook voor het openbaar onderwijs te gelden.

2. De vereniging heeft de ledenvergadering als belangrijkste orgaan. Bij belangrijke beslissingen kunnen werknemers als leden hier een belangrijke invloed uitoefenen. Dit vergroot hun betrokkenheid bij de vormgeving van het onderwijsproces en schept de verplichting om daarbij grote kwaliteit te leveren.

3. De stichtingsvorm met een Raad van Toezicht-model en een college van bestuur leidt per definitie tot een grote afstand tussen bestuur en het werkveld.

4. In de vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs moeten behalve het personeel ook ouders vertegenwoordigd zijn. Daarbij kunnen alleen ouders lid zijn die leerlingen aan de school leveren.

5. De verenigingsvorm geeft een versterking van de medezeggenschap en de zeggenschap van het personeel, ouders en leerlingen.


Aan de discussie namen ook de Tweede Kamerleden Metin Celik (PvdA) en Boris van der Ham (D66) deel.

Aan het eind van de middag, juist toen de dagvoorzitter wilde afsluiten, stelde een congresdeelnemer aan de beide kamerleden de brandende vraag of ze ook bereid waren het Initiatief Wetsvoorstel hoog op de agenda te zetten. Van der Ham was het duidelijkst. Hij zegde toe, dat hij (wellicht met steun van collega's) de kwestie zodanige prioriteit wil geven, dat hij hoopt het nog voor de zomervakantie 2011 in de VKC Onderwijs op de agenda te krijgen.

Over inhoud en achtergronden van dit AVMO Congres 2011 verschijnt zeer binnenkort een AVMO Nieuwsbrief.

 


(Te) kleine school blijft toch open


Sinds 1 januari jl. heeft MinOCW de mogelijkheid scholen op het platteland open te houden die minder dan 23 leerlingen hebben. Op zich is dat een goede zaak, omdat met name op het platteland van de 3 noordelijke provincies scholen onder de norm komen bij voortzettende leerlingendaling, waardoor openbaar onderwijs dan niet meer wordt aangeboden.

In het CBOO-bestuur is de vraag opgeworpen of het pedagogisch verantwoord is scholen open te houden die zo weinig leerlingen (minder dan 23) hebben. Het CBOO wil graag weten hoe daarover wordt gedacht. Reacties op deze vraag worden op prijs gesteld.

In Zuid-Holland is men in ieder geval verheugd, dat de kleine school in de buurtschap Nieuwendijk open blijft.

Lees daarvoor dit VOO-bericht.
Ingezonden bericht


De Directiegroep Primair Onderwijs is vertegenwoordigd in het CBOO-bestuur. De heer A. Zark vertegenwoordigt daar directeuren aan openbare basisscholen. De directiegroep stuurde via de AOb-mail het volgende bericht rond:

Bezuinigingen passend onderwijs: wat zijn de gevolgen voor u in het basisonderwijs?

De aangekondigde bezuiniging van 300 miljoen op passend onderwijs heeft naast desastreuze gevolgen voor het speciaal onderwijs, ook grote gevolgen voor het regulier basisonderwijs. Om die reden geeft de AOb speciaal voor zijn leden in het basisonderwijs voorlichting over de plannen en de bezuiniging op passend onderwijs. 

Door de aangekondigde bezuiniging zullen meer zorgleerlingen in de uw klas komen, maar ook meer leerlingen met een zwaardere zorgbehoefte in de klas. De plannen roepen veel vragen op, zoals:

* Wat zijn de rechten en plichten van de school, van het schoolteam bij de toelating van leerlingen op de school, nu en straks als de plannen doorgaan? Wat zijn mijn rechten en plichten als leraar?
* Hebben wij zeggenschap over het type zorgleerlingen dat ons schoolteam aankan en het aantal zorgleerlingen? Hoe zit het met de rol van de medezeggenschapsraad nu en straks?
* Klopt het dat de Minister de handelingsplannen wil afschaffen, en wat komt daar dan voor in de plaats?
* Wat zijn mijn rechten en plichten bij de uitvoering van niet-medische handelingen, zoals bijvoorbeeld luiers verschonen van niet-zindelijke kinderen?
* In hoeverre kan mij worden opgedragen lichte medische handelingen te verrichten, zoals injecties geven? Kan ik aansprakelijk worden gesteld?

Op deze en andere vragen wil de AOb zijn leden in het basisonderwijs antwoord geven. Wij willen nadrukkelijk, ongeacht welke functie u heeft, iedereen uitnodigen die werkzaam is in het basisonderwijs. Voor meer informatie en aanmelden, klik HIER
Vergroting betrokkenheid ouders bij de school


ITS (Expertisecentrum Ouders, school en buurt) organiseert op maandag 28 maart en woensdag 20 april 2011 in Kasteel Heyendael te Nijmegen een meesterklas voor schoolbesturen, schoolleiders en MR-leden in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: "Partnerschap en de zeven eigenschappen van optimale ouderbetrokkenheid''.

De deelnemers krijgen bruikbare tools en suggesties aangereikt om de samenwerking met ouders voor de eigen situatie creatief inhoud te geven en de schoolprestaties van leerlingen aanzienlijk te verbeteren.

Gastsprekers zijn:

- prof. mr. dr. Miek Laemers, bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit, Amsterdam en lid Raad van Toezicht landelijke Geschillencommissie;
- prof. dr. Kees van der Wolf, Perm State Pedagogical University (Rusland) en Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Voor meer informatie, klik HIER.

 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).