START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51


17 maart 2011                                                                                WEEKBERICHT WEEK 11Naar een breed gedragen vrijheid van onderwijs

Onderwijsraad begint nieuwe verkenning


De Raad heeft in 2002 een uitgebreide verkenning gewijd aan artikel 23 Grondwet en de daarin gewaarborgde vrijheid van onderwijs (Vaste Grond). Na negen jaar zijn er ontwikkelingen die vragen om een nieuwe verkenning. In de visie van de Tweede Kamer heeft het debat over artikel 23 Grondwet thans behoefte aan meer transparantie en coherentie. Het is tegen die achtergrond dat de Tweede Kamer de Onderwijsraad heeft verzocht om een nieuwe verkenning en “te komen tot een meer integrale doordenking van artikel 23 uitmondend in een gezaghebbende interpretatie die in de plaats kan komen van uiteenlopende en incidentele interpretaties.”

De projectleider van voornoemde verkenning Mr. R. Flippo formuleert een drietal vragen, die o.a. zijn voorgelegd aan het AOb Groepsbestuur Openbaar Onderwijs (AVMO), aangesloten bij het CBOO.

Als reactie formuleert het Groepsbestuur een voorlopig antwoord. Dit wordt in AOb-verband nog besproken, maar heeft voor het openbaar onderwijs genoeg actuele waarde om reeds nu kennis van te nemen. Lees deze reactie HIER.

Voor de in ad a.6 ("Zie ook de zorg, die wordt uitgesproken in de AVMO-notitie van januari 2011 en die ertoe zou kunnen leiden dat de AOb Groep Openbaar Onderwijs bij niet voldoen van de fusietoets, komt met een Initiatief Amendement op de Wet op het samenwerkingsbestuur in het onderwijs.") genoemde notitie, klik HIER.

 


Eigenaarschap van didactiek

Het CBOO en de NABS, netwerk organisaties voor openbaar, resp. algemeen bijzonder onderwijs, werken sinds 2002 samen aan de invulling van een jaarlijks symposium in de maand april. In 2011 is het thema:

Eigenaarschap van didactiek, (fundament) voor meesterschap in talentontwikkeling

Het programma is buitengewoon interessant! Lees HIER verder.

U kunt zich opgeven voor het symposium (en eventueel de lunch) via secretariaat@aob.nl, graag onder vermelding van “symposium afdeling ABO/NABS 13 april”.

 


Ook VNG bezorgd over OCW-voorstel Passend Onderwijs


Reeds eerder gaf het CBOO aan, dat de AOb moeite heeft met de plannen van het Kabinet Rutte m.b.t. Passend Onderwijs. Nu blijkt, dat ook de VNG zich in haar nieuwsbrief van vrijdag 11 maart niet onbetuigd laat. Het bericht toont de lezer een aantal interessante overwegingen van deze organisatie.

Lees HIER verder.

 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).