START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51


12 mei 2011                                                                                WEEKBERICHT WEEK 19Smaakmakers komen en smaakmakers gaan!


Op 19 mei a.s. wordt een symposium georganiseerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, waar prof. dr. P. Huisman zijn inaugurale rede houdt als Bijzonder Hoogleraar Onderwijsrecht op pluriforme grondslag. Huisman gaat in zijn nieuwe functie ondermeer projecten uitvoeren t.b.v. het openbaar onderwijs, waarbij hij in nauw contact staat met het AOb Groepsbestuur Openbaar Onderwijs (AVMO).

Voornoemde inaugurale rede is ingebed in een breed programma met topsprekers. Voor meer informatie, klik HIER.

......... maar er is ook een smaakmaker, die gaat: Rob Limper, tot 1 maart jl. directeur/bestuurder van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), neemt een kleine week na de inaugurale rede van Pieter Huisman, op 25 mei afscheid van de VOO. Dit vindt plaats in een afscheidsreceptie in het Spoorwegmuseum in Utrecht tussen 15.00 en 18.00 uur, waarvoor uitnodigingen zijn verstuurd.

Limper was niet onomstreden in openbaar onderwijsland. Buiten kijf staat echter, dat er weinig mensen in de wereld van het openbaar onderwijs zijn, die zo'n kennis en autoriteit van de materie waarom het ging - en gaat - hebben opgebouwd als hij. Limper is op 1 maart jl. als directeur/bestuurder van de VOO opgevolgd door Bert Jan Kollmer.

Voorlichting deeltijd lerarenopleidingen HVO en Levensbeschouwing (HL)

(persbericht van Stichting HVO)


Op zaterdag 4 juni 2011 organiseert Stichting HVO voorlichtingsbijeenkomsten in Utrecht over de lerarenopleidingen Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing, die in september starten.

- 7 september: basisopleiding HL voor groepsleerkrachten po
- 15 september: hbo-bacheloropleiding leraar HL, gericht op het po, onderbouw vo, vmbo en mbo
- 30 september: hbo-masteropleiding leraar HL, gericht op de bovenbouw vo

Heeft u affiniteit met zingeving en levensbeschouwing, dialoog en diversiteit, filosoferen en inspireren, levenskunde en levenskunst, lees dan verder op de site van Stichting HVO, humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding.

 


CBOO-voorzitter prof. dr. Rob A.P. Tielman spreker tijdens bijeenkomst e-learning module voor PABO's

Op 15 juni houdt CBOO-voorzitter Rob Tielman een inleiding tijdens een bijeenkomst georganiseerd door EduDivers en IHLIA. De inhoud van het programma past uitstekend in plannen die de Hetero/Homo Onderwijsalliantie en dan met name het CBOO en Edu Divers m.b.t. het openbaar onderwijs voor ogen staat. Voor het programma en overige gegevens zoals aanmelding, kunt u HIER klikken. De volledige uitnodiging is HIER te vinden.

 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).