START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51


14 januari 2011                                                                                WEEKBERICHT WEEK 2Manco in wetgeving

Voor het stichten van openbare scholen is de burger afhankelijk van de medewerking van de gemeente waar de school moet komen te staan. In de Gelderse Vallei met zijn sterke confessionele gerichtheid valt dat niet mee. De VOS/ABB heeft zich sterk gemaakt voor het tot stand komen van een openbare VO-school. Er gloort hoop!

Lees HIER verder.

 


Hamvraag

Wordt met dit wetsvoorstel het duaal stelsel ondergraven of niet? Wie het weet mag het zeggen.

Reacties graag naar info@cboo.nl

 


Ziet Boris nog wel de meerwaarde van het openbaar onderwijs?

Gegeven zijn opstelling in de Kamer bij het debat over de samenwerkingsschool twijfelt het CBOO daar ernstig aan!

Zie: ANP persbericht.
Duidelijkheid over topsalarissen

....... en nu maar afwachten hoe dit in het (openbaar) onderwijs uitpakt.

Lees HIER verder.
Voortzetting ondersteuning homo-hetero allianties na 2011

Het CBOO participeert in de Hetero-Homo Onderwijsalliantie en werkt met andere organisaties (o.a. de AOb) samen in een platform. Dit platform heeft een brief gestuurd naar minister Van Bijsterveldt met het verzoek na 2011 de subsidieregeling voort te zetten. Een positieve reactie daarop is ook voor het CBOO en de AOb (die de onderwijsalliantie coördineert) van groot belang.

Lees HIER verder.

   


Het weerbarstige woord
aspecten uit de geschiedenis van de vrijdenkers

Persbericht van “De Vrije Gedachte” via het Humanistisch Archief, 7 januari 2011

Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte houdt op 22 januari 2011 een extra Algemene Ledenvergadering. Voorafgaand aan deze bijeenkomst is er een programma samengesteld voor alle belangstellenden, vrijdenker of niet, getiteld Het weerbarstige woord, aspecten uit de geschiedenis van de vrijdenkers.

Lees HIER verder.

 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).