START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51


9 juni 2011                                                                                WEEKBERICHT WEEK 23Koplopergemeenten


Het CBOO organiseert in juni een aantal regionale bijeenkomsten, waarvoor wethouder en ambtenaren onderwijs, alsmede schoolbesturen openbaar onderwijs, worden uitgenodigd. Aan de orde is dat de gemeenten een eindverantwoordelijkheid hebben voor openbaar onderwijs, ook als het gaat om te bewaken dat seksuele diversiteit in de openbare scholen in een veilige omgeving gestalte kan krijgen.

Ook het Ministerie van OCW betoont zich op dit terrein actief.
Zo gaan achttien 'koplopergemeenten' zich inzetten voor de veiligheid van hun holebi-inwoners. Uiterlijk op 1 november 2011 zullen zij een 'roze emancipatiebeleid' hebben opgesteld dat tot en met 2014 van kracht moet zijn.

Die afspraak maken zij samen met minister Marja van Bijsterveldt (Emancipatie). Daarmee wordt de beleidslijn die onder voormalig minister Ronald Platserk werd ingezet, gecontinueerd.

Van Bijsterveldt hoopt dat uiteindelijk zeker de vijftig grootste gemeenten beleidsmatig vastleggen hoe zij de weerbaarheid van gays en lesbiennes zullen vergroten en hoe hun sociale acceptatie kan worden verbeterd.

COC Nederland stelt de noodzaak hiervan omdat volgens de organisatie 70 procent van de holebi's minstens één keer in zijn of haar leven te maken krijgt met geweld of discriminatie. Volgens de minister kunnen gemeenten hier iets tegen doen omdat zij de lokale veiligheidssituatie kennen en relatief dichtbij de betrokken groepen staan.

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht krijgen tot en met 2014 jaarlijks ieder 50.000 euro om hun plannen uit te voeren, kleinere gemeenten 20.000 euro. Die kunnen zelf bepalen hoe ze dat geld willen uitgeven. De gemeente Deventer wil het geld besteden aan het tegengaan van discriminatie op de werkvloer. Ook wil het op sportclubs voorlichting geven. De gemeente Lelystad wil voorlichting op scholen stimuleren.

COC Nederland is blij met de aanpak, maar vindt dat de minister de problemen te vrijblijvend aanpakt. "Twee derde van de scholen geeft nog steeds geen voorlichting over homoseksualiteit, terwijl juist een gebrek daaraan leidt tot een voedingsbodem voor homohaat", aldus woordvoerder Philip Tijsma.

De koplopergemeenten zijn Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Enschede, Groningen, Heerlen, Leiden, Lelystad, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle.
Bestuurswisseling in het CBOO


Per 14 juni 2011 neemt de voorzitter van het IKOS drs. J(an) Hendriks afscheid als bestuurslid van het CBOO. Hij wordt opgevolgd door P(eter) den Dikken, bestuurslid van de Stichting Protestants Centrum GVO.

Meer informatie over het Protestants Centrum GVO en het nieuwe bestuurslid volgt in CBOO-bericht week 24.

 


Rob Limper neemt afscheid van de VOO


Reeds eerder is gememoreerd dat Rob Limper, inmiddels voormalig directeur/bestuurder van de VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs), als actor uit de wereld van het openbaar onderwijs vertrekt. Ook het CBOO was bestuurlijk bij het afscheid van Limper op 25 mei in het Spoorwegmuseum te Utrecht vertegenwoordigd.

De VOO-website besteedt in een impressie aandacht aan het vertrek van deze markante persoonlijkheid. Ook kan de lezer kennis nemen van de afscheidstoepsraak van Rob Limper.

 


Uitnodiging voor de presentatie van een nieuwe e-learning module voor PABO-studenten over diversiteit en leefvormen

(Ingezonden mededeling EduDivers)

Peter Dankmeijer, directeur van EduDivers, die met zijn organisatie samen met o.a. het CBOO en de AOb deelneemt in de Hetero/Homo Onderwijsalliantie, richt zich met een herhaalde uitnodiging tot de lezers met name tot diegenen, die van doen hebben met het onderwijs aan PABO’s:

“Enkele weken geleden stuurden wij een uitnodiging voor de presentatie van een nieuwe gratis e-learning module voor PABO-studenten over diversiteit en leefvormen. De presentatie vindt volgende week plaats op 15 juni in Amsterdam. Misschien is de aankondiging u ontgaan.

Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw reactie en hopen dat belangstellenden van uw opleiding aanwezig kunnen zijn bij de presentatie, of anderszins kunnen worden betrokken. U kunt op drie manieren uw adhesie bij dit initiatief laten blijken!

1.     Wij stellen zeer prijs op een korte antwoordmail waarin u aangeeft of u de module en het vervolgplan een interessante ontwikkeling vindt, en of u uitkijkt naar vervolginitiatieven. Met deze vorm van adhesie kunnen wij fondsen enthousiasmeren om u in de toekomst te ondersteunen op het thema burgerschap.

2.     Als u zelf niet kunt komen, zouden wij het zeer op prijs stellen als u de uitnodiging door kunt sturen naar collega's binnen uw opleiding.

3.     Studenten kunnen de module ook uit eigen beweging volgen: hij is vanaf 15 juni online en gratis toegankelijk. Door bijgaande digitale kaart naar uw studenten door te sturen, geeft u hen de mogelijkheid zich hierop te oriënteren.

Bij voorbaat dank voor uw reactie,


Peter Dankmeijer,
directeur EduDivers, kenniscentrum onderwijs en seksuele diversiteit"


 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).