START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51


22 september 2011                                                                   WEEKBERICHT WEEK 38Conferentie demografische krimp in het onderwijs

(ontleend aan website VNG)

Inmiddels zijn er boekenplanken vol verschenen met analyses, diagnoses en onderzoeken over de bevolkingskrimp. Een issue dat voor hoofdbrekens zorgt bij schoolbesturen en gemeenten.

Speciaal voor onderwijsbestuurders in het primair en voortgezet onderwijs wordt op vrijdag 23 september een conferentie gehouden over demografische krimp in het Nederlandse onderwijs.

Lees HIER verder.
Levenskunst: wat betekent dit voor je 'werk-ik' en je 'privé-ik'?

(ingekomen persbericht van HVO)

 

Op woensdag 28 september 2011 start de training Atelier van de humanistische levenskunst in Utrecht, georganiseerd door Stichting HVO. In vier bijeenkomsten gaan we met het concept levenskunst aan de gang, waarbij beschouwing, dialoog, creatieve werkvormen, college en beelden elkaar afwisselen. Hierbij maak je steeds een koppeling naar je persoonlijke leven en je beroepspraktijk: wat betekent levenskunst voor je ‘werk-ik’ en voor je ‘privé-ik’? Er is veel ruimte voor eigen inbreng en uitwisseling.

Leidraad voor deze training is het werk van Joep Dohmen, hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) en adviseur van Stichting HVO.

Voor meer informatie klik HIER.
De Onderwijscoöperatie gaat van start!

Tijdens een feestelijk evenement op 1 oktober zal de Onderwijscoöperatie (voorheen SBL) in aanwezigheid van staatssecretaris Halbe Zijlstra worden gepresenteerd. Deze nieuwe coöperatie, gevormd door de belangrijkste onderwijsberoepsverenigingen in Nederland, heeft als doel: een sterke beroepsgroep en vertegenwoordiging daarvan.

Lees HIER verder.Al jong Engelse les op basisscholen in Amsterdam;
Training Engels voor Amsterdamse leerkrachten van start

(ingekomen persbericht van het Europees Platform)


Eind september kan een nieuwe lichting leerkrachten uit het basisonderwijs de taaltraining Engels volgen bij het talencentrum van de Universiteit van Amsterdam. De Gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat basisscholen in een internationale stad als Amsterdam de mogelijkheid krijgen meer aandacht te besteden aan vreemde talen. Daarom is het Europees Platform op 1 januari 2010 gestart met het project ‘vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels in Amsterdam’. Inmiddels bieden acht scholen Engelse les aan vanaf de kleutergroepen en er is nog ruimte voor nieuwe scholen. Voorwaarde voor deelnemende scholen is dat zij de kwaliteit van hun onderwijs goed op orde hebben.

Lees HIER verder.

Emancipatie in de Onderwijsbegroting 2012


Het kabinet blijft investeren in beleid voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT). Er wordt meer geld uitgetrokken voor homo-emancipatie en voor emancipatie in het algemeen. De AOb staat hier positief tegenover, maar betreurt het dat er bezuinigd wordt op emancipatie in het Hoger Onderwijs.

Een aanvraag voor verlenging van de subsidie voor de Hetero/Homo Onderwijsalliantie (HHOA) voor de jaren 2012 t/m 2016 is in de maak. De verwachting is dat dit verlengde project HHOA zal worden goedgekeurd. In deze Alliantie werken de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, CBOO, EduDivers en het COC samen. De AOb leidt dit project.

 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).