START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51


27 januari 2011                                                                                WEEKBERICHT WEEK 4Nieuwe CBOO-visitatoren binnenkort aan de slag

Vrij recent heeft het CBOO een oproep doen uitgaan naar nieuwe visitatoren openbare identiteit, omdat de behoefte daaraan groot is. Daar is door een aantal mensen positief op gereageerd. Er zijn nu voldoende aanmeldingen om opnieuw een scholingsdag te organiseren. Evenals in 2008 gebeurde, zal deze scholingsdag worden georganiseerd door de CBOO-bestuurscommissie visitaties in samenwerking wat nu de AOb Groep Openbaar Onderwijs is.

De scholing wordt gehouden op dinsdag 12 april van 13.30 - 17.00 uur in het AOb pand, Jaarbeursplein 22 te Utrecht m.m.v. de afdeling scholing van de AOb.

Belangstellenden kunnen zich voor inlichtingen wenden tot CBOO-secretaris Martien Hietbrink, tel 030 - 2989167 of per e- mail mhietbrink@aob.nl. Buiten kantooruren wordt u automatisch doorgeschakeld naar onderstaand mobiel nummer.

Voor aanmeldingen kunt u mailen: info@cboo.nl

 


Eerste bijeenkomst AOb Groep Openbaar Onderwijs loopt uit op complete scholing

De AOb Groep Openbaar Onderwijs (AVMO), aangesloten bij het CBOO, heeft op 19 januari jl. een eerste bijeenkomst gehad. Een zogenaamde klankbordgroep, die als adviesorgaan van het Groepsbestuur Openbaar Onderwijs sterk wordt betrokken bij beleidsvoornemens, kreeg een programma voorgeschoteld, dat grotendeels als scholingsbijeenkomst kan worden gekwalificeerd. HB/AOb-adviseur Mr. Drs. F.H.J.G. Brekelmans hield een inleiding met veel interactieve momenten.

Hoofdmoot vormde het Initiatief Wetsvoorstel "De vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs", dat nog voor de jaarwisseling door de toen nog bestaande vereniging AOb/AVMO naar de Vaste Kamercommissie voor onderwijs en het Ministerie van OCW was gestuurd. Brekelmans koppelde deze zaak echter aan drie andere actuele zaken, te weten:

- Het wetsvoorstel fusietoets in het onderwijs
- De AVMO-notitie samenwerkingsbestuur en de positie daarin van het openbaar onderwijs, die versterkt dient te worden.
- Een wijzigingsvoorstel in de Ambtenarenwet, die ook gevolgen gaat hebben voor onderwijspersoneel, dat werkt in het openbaar onderwijs.

In de eerstvolgende nieuwsbrief van de AOb Groep Openbaar Onderwijs wordt nader op deze materie ingegaan. Wie van de inhoud van hiervoor genoemde vier stukken alvast kennis wil nemen, kan aanklikken:

AVMO Wetsvoorstel
AVMO Notitie Samenwerkingsbestuur
Wetsvoorstel Fusietoets
Wetsvoorstel Ambtenarenwet
Van Bijsterveldt doet proef met peuters

Minister Van Bijsterveldt start deze zomer met een landelijke proef waarbij peuters met een leerachterstand zich binnen de rijke leeromgeving van de basisschool kunnen ontwikkelen. Doel van de proef is om de prestaties van jonge leerlingen met een (taal)achterstand vroegtijdig en spelenderwijs te verbeteren, zodat deze ‘startgroep’ kinderen alsnog een vliegende start kunnen maken op het moment dat ze naar de basisschool gaan.....

Lees HIER verder. 
Rijksoverheid grijpt in in bestuurderssalarissen in het onderwijs

De vraag is of de daarbij gestelde criteria onderwijskundig helder zijn.

Lees HIER verder.
Rotterdams onderwijs zet in op hoger resultaat

De lat moet omhoog: dat is kort samengevat de boodschap van het programma ‘Beter Presteren’ dat wethouder Hugo de Jonge en de Rotterdamse schoolbesturen presenteerden op 24 januari. Door verschillende maatregelen moeten de schoolprestaties van Rotterdamse leerlingen in 2014 aanzienlijk zijn verbeterd. Minister Van Bijsterveldt van OCW, die bij de presentatie aanwezig was, deelde mee dat Rotterdam rijkssteun krijgt voor een proef met groep nul op de basisschool.

Lees HIER verder.

Voor het complete programma ‘Beter Presteren’, klik HIER.

Bekijk HIER de video

 

Minister steunt Rotterdamse groep nul

Minister Van Bijsterveldt van OCW, die bij de presentatie van ‘Beter Presteren’ aanwezig was, deelde mee dat Rotterdam rijkssteun krijgt voor in ieder geval één onderdeel van het programma, de installatie van groepen nul op basisscholen.

Minister Van Bijsterveldt: ‘Ik wil met Rotterdam afspraken maken over de ondersteuning van dit initiatief. We willen dat jonge kinderen een vliegende start kunnen maken.’ Na de zomer start er op dertig Rotterdamse basisscholen een groep nul. Het doel hiervan is dat kinderen zonder onderwijsachterstand aan groep één beginnen. De dertig groepen gaan deel uitmaken van een landelijke pilot, die duidelijk moet maken of de deelnemende kinderen later in hun schoolcarrière inderdaad minder of geen onderwijsachterstand hebben.

Lees HIER verder.

 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).