START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5126 oktober 2011
                                                                   WEEKBERICHT WEEK 43Open zijn op je werk?

(Column door Rob Tielman, Gaykrant 654)

Waarom is het belangrijk dat iemand open kan zijn over haar of zijn homoseksualiteit op het werk? En geldt dat ook voor homo/lesbische docenten?

In toenemende mate worden werkgevers er zich van bewust dat openheid over homoseksualiteit in het belang is van de werkorganisatie. Mensen zitten niet lekker in hun vel als zij een belangrijk deel van hun identiteit verborgen moeten houden. Angst is een slechte raadgever en leidt in veel gevallen tot pesten en zelfs afpersen. Werkgevers die zeggen dat “het probleem homoseksualiteit zich bij ons niet voordoet” maken duidelijk dat zij een groot probleem hebben in hun werkorganisatie omdat kennelijk een belangrijk deel van hun werknemers hen niet voldoende vertrouwt om open te zijn.

Voor homo/lesbische docenten geldt dat nog meer omdat het ontbreken van positieve rolmodellen voor homo/lesbische jongeren tot grote problemen en zelfs een verhoogde kans op zelfdoding kan leiden. Anders dan in alle andere minderheden, groeien homo/lesbische jongeren op in een omgeving waar hun (heteroseksuele) ouders op dit punt vrijwel nooit een positieve identificatie kunnen bieden. Dat legt een grote verantwoordelijkheid op de schouders van het onderwijs dat zich (gezien het ontbreken van homobeleid op de meeste scholen) daarvan helaas vaak niet bewust is.

Als voorzitter van het landelijk netwerk openbaar onderwijs CBOO ben ik daarom blij dat de Alliantie voor homoseksualiteit en onderwijs dat wil veranderen in samenwerking met alle geledingen. Daarom vraagt het CBOO aan alle openbare scholen voor voortgezet onderwijs om mee te werken aan de verspreiding van een krant waarin homo/lesbische leerlingen vertellen over hun ervaringen in het onderwijs. Dat zal veel leerlingen en hun omgeving duidelijk maken dat zij er niet alleen voor staan om op een menswaardige manier met diversiteit om te gaan. Wie mee wil werken aan de verspreiding van deze krant waaraan de Gaykrant een belangrijke bijdrage levert, kan contact opnemen met info@cboo.nl. Het zal mij benieuwen of het openbaar onderwijs zo open is als de naam doet vermoeden!
Start trainersopleiding Waarde(n)vol communiceren

(Persbericht van HVO)

 

Op 23 november start de trainersopleiding 'Waarde(n)vol communiceren' in de Hof van Vijfeijken in Boxtel. De opleiding duurt 5 maanden en er zijn contactdagen in drie blokken: 23, 24 en 25 november 2011, 26 en 27 januari 2012 en 12 en 13 april 2012. De opleiding wordt verzorgd door Annemarie Geelhoed, trainer/adviseur bij Stichting HVO.

In de opleiding staan de programma’s Waarde(n)vol communiceren centraal. Deze programma's zijn gericht op zogenoemde levensvaardigheden, die het functioneren in een democratische samenleving mogelijk maken en ingezet kunnen worden in opvoeding en onderwijs. Door deze programma’s in trainingen met (professionele) opvoeders te gebruiken worden handvatten aangereikt voor het krijgen en behouden van een waarde(n)volle (opvoedings)relatie.

In de opleiding wordt gewerkt vanuit een perspectief dat zijn grondslag vindt in de humanistische traditie bij Dewey, Savater, Maslov, Watzlawick, Levinas e.a. Naast de levensvaardigheden komen diverse concepten voor bewustwording en verandering aan bod en oefeningen in het begeleiden van de dialoog, het luisteren naar gevoelens en behoeften en het communiceren over waarden.

Meer informatie is HIER te lezen.
Ook kun je contact opnemen met Annemarie Geelhoed, e-mail: a.geelhoed@hvo.nl
telefoon: 030 2856615 of 06 53198270.
De gevolgen van krimp voor het onderwijs

Nederland krijgt de komende jaren te maken met een sterke daling van het aantal leerlingen. Deze krimp heeft gevolgen voor de bekostiging en de organisatie van het onderwijs en daarmee voor de inzet van het personeel. Dat blijkt uit het rapport ‘de personele gevolgen van krimp in het onderwijs’.

Lees HIER verder.


Laatste kans voor het indienen van onderzoeksaanvragen!!!


In eerdere CBOO-berichten is de mogelijkheid voor het indienen van KLOO-(Kortlopend onderwijsonderzoek) aanvragen aan de orde geweest.

Het CBOO heeft inmiddels 5 aanvragen ingediend, waarvan  2 samen met het AOb Groepsbestuur Openbaar Onderwijs. Op 1 november sluit de mogelijkheid voor het indienen van aanvragen. Voor advisering is het CBOO-secretariaat nog steeds beschikbaar. Wel verdient het aanbeveling eventuele vragen nu rechtstreeks bij het secretariaat van KLOO in te dienen.

Gemakshalve hier het aanvraagformulier, dat ingevuld digitaal kan worden doorgestuurd naar kortlopendonderzoek@kpcgroep.nl

*** Herhaalde uitnodiging ***


Positieve emoties in het lesgeven

Gevraagd medewerking aan onderzoek op verzoek van CBOO


Wat motiveert leerkrachten en docenten in hun dagelijks lesgeven? Wat maakt hen enthousiast voor hun werk? Wanneer ervaren zij dat zij voor leerlingen een verschil maken? Wat draagt in het lesgeven zelf bij aan het welbevinden van leerkrachten? 

Op verzoek van het CBOO doet de Universiteit van Amsterdam nu een onderzoek naar wat bij leerkrachten in het basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs positieve emoties oproept. Het gaat daarbij met name om het lesgeven en begeleiden.

Met het onderzoek willen wij meer zicht krijgen op het pedagogisch-didactisch functioneren van leerkrachten en docenten en hun beleving ervan.  Wij zijn ons er van bewust dat er veel druk is op leerkrachten en dat de condities waaronder zij moeten werken vaak verre van optimaal zijn. Met dit onderzoek willen wij meer zicht krijgen op wat in de praktijk leerkrachten en docenten  motiveert.

Wij ontvangen graag beschrijvingen van leerkrachten en docenten waarin zij zelf aangeven wat hen enthousiast maakt. Concrete voorbeelden zijn zeer welkom. De beschrijvingen kunnen beknopt of zeer uitgebreid zijn. Geef ook enige informatie over de context van uw werk. Bijdragen van oud-docenten worden op prijs gesteld. Welke ervaringen zijn voor hen nog steeds betekenisvol?

Verwerking van de gegevens is uiteraard anoniem. Het CBOO en de AOb zullen aandacht besteden aan het onderzoek in publicaties en op een studiebijeenkomst.

U kunt uw tekst opsturen naar emodoc-ilo@uva.nl

Wij hopen dat veel mensen mee willen werken aan dit onderzoek

Prof. dr. Wiel Veugelers

Universiteit van Amsterdam
 Nieuwe website Landelijk IKOS


Bij een nieuw logo en een nieuwe huisstijl horen ook een nieuwe website en een digitale nieuwsbrief. De nieuwe website van Landelijk IKOS is live! Klik HIER om de eerste digitale nieuwsbrief te lezen.

Ingezonden mededeling


Uitdagend Maatschappelijk: Werken met Praktische Visie, Benutten van Conflicten en Ervaringsleren binnen Scholen & Organisaties.

Kom kennismaken met Stichting Critical Mass en laat u inspireren door een conferentie vol interactieve workshops.


Op 11-11-11 organiseren wij de conferentie “Uitdagend Maatschappelijk” met creatieve oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken. De conferentie versterkt uw individuele talenten en teamwerk waarmee u op de werkvloer en in de klas kunt werken aan open communicatie, sociale verandering en conflicttransformatie.

De workshops variëren van het ontdekken van de conflictstijlen in uw team, de transformatie van conflict met uw leerlingen, het gebruik van ervaringsleren met jonge doelgroepen en het formuleren van gezamenlijke visie op de werkvloer.

Neemt u deel? Of kent u collega’s die het interessant en uitdagend vinden? De dag kost
€ 95,--. Via onderstaande links komt u bij alle relevante informatie:

Website voor meer informatie

Direct inschrijven via een formulier

Wij hopen u te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

 

Bas Gadiot & Cecile Verhees

Programmaleiders & Trainers Critical Mass

conferentie@criticalmass.nu

030-2714956


 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).